JH-2019

У 7 , Физичко техничко обезбеђење

Одлука о додели уговора, У 7, 05.11.2019. Позив за подношење понуда , У 7, 14.10.2019. Конкурсна...


Д 18,Материјал за одржавање возила

Одлука о закључењу оквирног споразума, Д 18, 26.09.2019. Конкурсна документација, Д 18, 10.09.2019. Позив за подношење понуда,...


Д 25, Слушалице за аудиометрију

Одлука о обустави поступка, Д 25, 03.10.2019. Конкурсна документација, Д 25, 03.09.2019. Позив за подношење понуда, Д...


Д 16, Угаљ

Oдлука о додели уговора, Д 16, 11.09.2019. Oдговор на питање понуђача, Д 16, 30.08.2019. Конкурсна документација, Д...


У 5, Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија

Одлука о додели уговора, У 5, 02.09.2019. Измене и допуне конкурсне документације II, У 5, 16.08.2019....


У 8, Одржавање, сервисирање, рачунара и рачунарске опреме, замена штампача и фотокопир апарата, услуга штампе – пуна контрола штампе, набавка тонера

Одлука о додели уговора, У 8, 07.08.2019. Позив за подношење понуда, У 8, 24.07.2019. Конкурсна документација, У...


У 12 , Одржавање моторних возила

Одлука о додели уговора, У 12, 07.08.2019. Позив за подношење понуда , У 12, 24.07.2018. Конкурсна документација...


У 2, Oдржавање терапеутских, дијагностичких и ултразвучних апарата

Одлука о додели уговора , У 2, партија 2, 02.08.2019 Одлука о додели уговора...


Д 6, Готови лекови

Обавештење о обустави, Д 6, 05.09.2019. Одлука о обустави поступка, Д 6, 05.09.2019. Позив за подношење понуда...


Д 4, Галенски раствори

Одлука о закључењу оквирног споразума, Д4, 23.08.2019. Позив за подношење понуда, Д 4, 16.07.2019. Конкурсна документација, Д...


Насловна
Мој доктор
Позовите