JH-2019

D 5, „Magistralni lekovi“

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 5, 02.09.2019. Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 5, 12.08.2019. Poziv...


D 14, Benzin,dizel i lož ulje

Odluka o dodeli ugovora, D 14, partija 3, 01.08.2019. Odluka o dodeli ugovora,...


R 2, „Popravka električnih instalacija u objektu ZS Stara Palilula“

Odluka o dodeli ugovora, R 2, 25.06.2019. Poziv za podnošenje ponuda, R 2, 07.06.2019. Konkursna dokumentacija, R...


R 1, Saniranje curenja vode u prostoriji za ravijanje filmova ZS Stara Palilula

Odluka o dodeli ugovora, R 1, 25.06.2019. Poziv za podnošenje ponuda, R 1, 07.06.2019. Konkursna dokumentacija, R...


R 5, Adaptacija prostora za arhivu u ZS Ovča

Poziv za podnošenje ponuda, R 5, 06.06.2019. Konkursna dokumentacija, R 5, 06.06.2019.


R 3, Sanacija nadstrešnice u objektu ZS Padinska Skela

Odluka o dodeli ugovora, R 3, 25.06.2019. Poziv za podnošenje ponuda, R 3, 06.06.2019. Konkursna dokumentacija, R...


U 10, Izrada projekta sanacije i adaptacije ogranka Karaburma-Služba pedijatrije u ul. Pana Đukića

Poziv za podnošenje ponuda, U 10, 05.06.2019. Konkursna dokumentacija, U 10, 05.06.2019.


D 23, Rö filmovi, filmovi za mamograf

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 23, partija 3 , 14.06.2019. Odluka o...


D 7, Sanitetski potrošni materijal

Odluka o obustavi okvirnog sporazuma D 7, partija 23, 28.06.2019. Odluka o...


JN-2019

U 3, Održavanje medicinskog informacionog sisitema - Heliant Health D 17-7, Materijal za održavanje zgrada-Ostali...


Naslovna
Moj doktor
Pozovite