Служба за здравствену заштиту радника (медицина рада)

medicina rada vojvode vuka

Служба за здравствену заштиту радника – систематски прегледи

Здравствена станица медицине рада

Војводе Вука 10 – Тел. 2766-855 Фаx. 2764-849

маил: medicina.rada@dzpalilula.org.rs

  • Начелник службе: др Зоран Грбовић спец. мед.рада
  • Одговорна сетра: Јелена Димитријевић

Тел./Фаx 2764-998

Радно време:

Прва смена: 07.00-14.00 сати
Друга смена: Привремено не ради

Радне суботе:

09.03.2024. и 23.03.2024.

06.04.2024. и 20.04.2024.

18.05.2024.

Упис у средње школе

Прегледи за упис у средње школе се врши у медицини рада, Војводе Вука 10. Потребно је донети извештај изабраног лекара педијатра (искључиво за децу која се лече на општини Палилула), здравствену књижицу, а преглед кошта 500,00 рсд за све смерове образовног профила осим за смер возача моторних возила – 1290,00 рсд.

По завршеном прегледу добија се извештај о здравственој способности који се чува до објављивања званичних резултата по школама. Са тим извештајем се поново јавља код изабраног педијатра који на портал е-Управе означава здравствену способност за уписани смер.

Нови ценовник:

ЦЕНОВНИК ПРЕГЛЕДА У МЕДИЦИНИ РАДА – ПРЕТХОДНИИ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДНИМ МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ПО ЗДРАВЉЕ

Р.бр..

Шифра

Назив медицинске услуге

Цена

ПДВ

Укупно

1.

1.5.

Средње тежак и тежак динамички физички рад

2.500,00

0,00

2.500,00

2.

1.6.

Статички физички рад

2.500,00

0,00

2.500,00

3.

1.7.

Рад у присилном положају

2.300,00

0,00

2.300,00

4.

1.8.

Психички захтеви и оптерећења

2.600,00

0,00

2.600,00

5.

2.1.

Неодговарајуће осветљење

2.850,00

0,00

2.850,00

6.

2.2.

Рад у неповољним микроклиматским условима

2.780,00

0,00

2.780,00

7.

2.3.

Рад у буци

2.600,00

0,00

2.600,00

8.

2.5.

Рад у експозицији општим и локалним вибрацијама

3.000,00

0,00

3.000,00

9.

2.7.

Рад у експозицији нејонизујућем зрачењу

2.700,00

0,00

2.700,00

10.

3.1.16.

Хемијске штетности метали – олово

6.200,00

0,00

6.200,00

11.

3.2.1.

Хемијске штетности -алифатични угљоводоници

4.700,00

0,00

4.700,00

12.

3.2.3.

Хемијске штетности – амино и нитро деривати бензена

5.000,00

0,00

5.000,00

13.

3.2.4.

Хемијске штетности – халогени деривати алиф.угљов..

5.000,00

0,00

5.000,00

14.

3.2.8.

Хемијске штетности – пестициди

4.000,00

0,00

4.000,00

15.

3.3.

Хемијске штетности – гасови

3.800,00

0,00

3.800,00

16.

3.4.

Хемијске штетности – киселине, базе, соли, паре, прашина

3.200,00

0,00

3.200,00

17.

4.4.

Биолошке штетности – друге непоменуте

3.000,00

0,00

3.000,00

18.

5.1.

Рад на висини

3.880,00

0,00

3.880,00

19.

5.2.

Рад у дубини

4.000,00

0,00

4.000,00

20.

5.3.

Рад ноћу

3.300,00

0,00

3.300,00

21.

5.4.

Унутрашњи транспорт

4.000,00

0,00

4.000,00

22.

5.5.

Рад у нехигијенским условима – влага, испарења, мириси

3.100,00

0,00

3.100,00

23.

5.6.

Преглед вида за рад са екраном

500,00

0,00

500,00

24.

5.7.

Циљани офталмолошки преглед за рад са екраном

650,00

0,00

650,00

 

ЦЕНОВНИК ПРЕГЛЕДА У МЕДИЦИНИ РАДА – ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА

Р. бр.

Назив медицинске услуге

Цена ПДВ Укупно
1.

Лекарско уверење за возача I групе – аматери

1.750,00

350,00

2.100,00
2. Лекарско уверење за возача  II групе – професионалци 3.125,00

625,00

3.750,00
3. Лекарско уверење за запослење 2.000,00

400,00

2.400,00
4.

Лекарско уверење за запослење – рад са децом

2.475,00

495,00

2.970,00
5. Лекарско уверење за (усвајање детета, хранитељство, смештај у дом за стара лица) 2.000,00

400,00

2.400,00
6. Лекарско уверење за (добијање држављанства, сталног боравка) 2.000,00

400,00

2.400,00
7. Лекарско уверење за упис у средњу школу 400,00

100,00

500,00
8. Лекарско уверење за упис у средњу школу за возаче 1.075,00

215,00

1.290,00
9. Дупликат лекарског уверења 575,00 115,00 690,00
10. Дупликат лекарског уверења за возаче 800,00 160,00 960,00
11. Лекарско уверење за управљање чамцем 2.000,00

400,00

2.400,00
12. Лекарско уверење за упис на факултет и ванредан упис у средњу школу 916,67 183,33 1.100,00
13. Лекарско уверење за запослење – рад са оружјем 3.250,00

650,00

3.900,00
14. Лекарско уверење о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја 1.650,00

330,00

1.980,00

Resenje Ministarstva

Насловна
Мој доктор
Позовите