Služba za zdravstvenu zaštitu radnika (medicina rada)

medicina rada vojvode vuka

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika – sistematski pregledi

Zdravstvena stanica medicine rada

Vojvode Vuka 10 – Tel. 2766-855 Fax. 2764-849

mail: medicina.rada@dzpalilula.org.rs

  • Načelnik službe: dr Zoran Grbović spec. med.rada
  • Odgovorna setra: Jelena Dimitrijević

Tel./Fax 2764-998

Radno vreme:

Prva smena: 07.00-14.00 sati
Druga smena: Privremeno ne radi

Radne subote:

09.03.2024. i 23.03.2024.

06.04.2024. i 20.04.2024.

18.05.2024.

Upis u srednje škole

Pregledi za upis u srednje škole se vrši u medicini rada, Vojvode Vuka 10. Potrebno je doneti izveštaj izabranog lekara pedijatra (isključivo za decu koja se leče na opštini Palilula), zdravstvenu knjižicu, a pregled košta 500,00 rsd za sve smerove obrazovnog profila osim za smer vozača motornih vozila – 1290,00 rsd.

Po završenom pregledu dobija se izveštaj o zdravstvenoj sposobnosti koji se čuva do objavljivanja zvaničnih rezultata po školama. Sa tim izveštajem se ponovo javlja kod izabranog pedijatra koji na portal e-Uprave označava zdravstvenu sposobnost za upisani smer.

Novi cenovnik:

CENOVNIK PREGLEDA U MEDICINI RADA – PRETHODNII PERIODIČNI PREGLEDI RADNIKA ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM PO ZDRAVLjE

R.br..

Šifra

Naziv medicinske usluge

Cena

PDV

Ukupno

1.

1.5.

Srednje težak i težak dinamički fizički rad

2.500,00

0,00

2.500,00

2.

1.6.

Statički fizički rad

2.500,00

0,00

2.500,00

3.

1.7.

Rad u prisilnom položaju

2.300,00

0,00

2.300,00

4.

1.8.

Psihički zahtevi i opterećenja

2.600,00

0,00

2.600,00

5.

2.1.

Neodgovarajuće osvetljenje

2.850,00

0,00

2.850,00

6.

2.2.

Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima

2.780,00

0,00

2.780,00

7.

2.3.

Rad u buci

2.600,00

0,00

2.600,00

8.

2.5.

Rad u ekspoziciji opštim i lokalnim vibracijama

3.000,00

0,00

3.000,00

9.

2.7.

Rad u ekspoziciji nejonizujućem zračenju

2.700,00

0,00

2.700,00

10.

3.1.16.

Hemijske štetnosti metali – olovo

6.200,00

0,00

6.200,00

11.

3.2.1.

Hemijske štetnosti -alifatični ugljovodonici

4.700,00

0,00

4.700,00

12.

3.2.3.

Hemijske štetnosti – amino i nitro derivati benzena

5.000,00

0,00

5.000,00

13.

3.2.4.

Hemijske štetnosti – halogeni derivati alif.ugljov..

5.000,00

0,00

5.000,00

14.

3.2.8.

Hemijske štetnosti – pesticidi

4.000,00

0,00

4.000,00

15.

3.3.

Hemijske štetnosti – gasovi

3.800,00

0,00

3.800,00

16.

3.4.

Hemijske štetnosti – kiseline, baze, soli, pare, prašina

3.200,00

0,00

3.200,00

17.

4.4.

Biološke štetnosti – druge nepomenute

3.000,00

0,00

3.000,00

18.

5.1.

Rad na visini

3.880,00

0,00

3.880,00

19.

5.2.

Rad u dubini

4.000,00

0,00

4.000,00

20.

5.3.

Rad noću

3.300,00

0,00

3.300,00

21.

5.4.

Unutrašnji transport

4.000,00

0,00

4.000,00

22.

5.5.

Rad u nehigijenskim uslovima – vlaga, isparenja, mirisi

3.100,00

0,00

3.100,00

23.

5.6.

Pregled vida za rad sa ekranom

500,00

0,00

500,00

24.

5.7.

Ciljani oftalmološki pregled za rad sa ekranom

650,00

0,00

650,00

 

CENOVNIK PREGLEDA U MEDICINI RADA – LEKARSKA UVERENjA

R. br.

Naziv medicinske usluge

Cena PDV Ukupno
1.

Lekarsko uverenje za vozača I grupe – amateri

1.750,00

350,00

2.100,00
2. Lekarsko uverenje za vozača  II grupe – profesionalci 3.125,00

625,00

3.750,00
3. Lekarsko uverenje za zaposlenje 2.000,00

400,00

2.400,00
4.

Lekarsko uverenje za zaposlenje – rad sa decom

2.475,00

495,00

2.970,00
5. Lekarsko uverenje za (usvajanje deteta, hraniteljstvo, smeštaj u dom za stara lica) 2.000,00

400,00

2.400,00
6. Lekarsko uverenje za (dobijanje državljanstva, stalnog boravka) 2.000,00

400,00

2.400,00
7. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu 400,00

100,00

500,00
8. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu za vozače 1.075,00

215,00

1.290,00
9. Duplikat lekarskog uverenja 575,00 115,00 690,00
10. Duplikat lekarskog uverenja za vozače 800,00 160,00 960,00
11. Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem 2.000,00

400,00

2.400,00
12. Lekarsko uverenje za upis na fakultet i vanredan upis u srednju školu 916,67 183,33 1.100,00
13. Lekarsko uverenje za zaposlenje – rad sa oružjem 3.250,00

650,00

3.900,00
14. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja 1.650,00

330,00

1.980,00

Resenje Ministarstva

Naslovna
Moj doktor
Pozovite