Služba socijalne medicine

socijalna medicina

Socijalna medicina

  • Načelnik službe dr Tamara Mitić-Tasevski

Analiziranje podataka o zdravstvenom stanju stanovništva i korišćenju zdravstvenih službi. Izrada i praćenje realizacije godišnjeg plana rada medicinskih službi i normiranje kadra. Planiranje preventivnih programa za zaštitu i unapređenje zdravlja stanovništva.

U okviru socijalne medicine je odsek informatike koji se bavi automatskom obradom podataka, održavanjem računara i računarskog sistema.

Naslovna
Moj doktor
Pozovite