Sistematski i preventivni pregledi (medicina rada)

Sistematski pregled

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

Vojvode Vuka 10 tel: 011/2766-855

Načelnik: dr Zoran Grbović spec. med.rada

Radno vreme:

 • Prva smena: 07.00-14.00 sati
 • Druga smena: Privremeno ne radi
 • Subotom 08.00-13.00 sati, dve radne subote u mesecu

Preglede obavlja stručni tim lekara spec. med. rada, oftalmologa, psihijatar, i stručnih saradnika psihologa.

U okviru službe obavljamo:

 • prethodne preglede
 • periodične preglede
 • ciljane preglede
 • ocenu radne sposobnosti
 • preglede vozača (amatera i profesionalaca)
 • preglede za upis u srednje, više škole i fakultete
 • profesionalnu orijentaciju
 • sistematske preglede radnika
 • procenu posebnih zdravstvenih uslova
 • veštačenja za rešavanje stambenog pitanja

Izdavanje lekarskih uverenja

 • zasnivanje radnog odnosa
 • rad na poslovima sa povećanim rizicima (visina, dubina, voda)
 • čuvare sa i bez nošenja oružja
 • obavljanje samostalne delatnosti
 • vozače za produženje dozvola za sve kategorije
 • vozače kandidate za sve kategorije
 • starije vozače za produženje dozvola za sve kategorije
 • vozače profesionalce za sve kategorije
 • posao vozača svih kategorija
 • instruktore vožnje svih kategorija
 • rukovaoce građevinskim mašinama
 • traktoriste i viljuškariste
 • rad sa pesticidima
 • upis u srednje, više škole i fakultete
 • stalni boravak za strane državljane
 • rešavanje stambenog pitanja na osnovu zdravstvenog stanja
 • lekarsko uverenje za smeštaj u dom socijalne zaštite na osnovu medicinske dokumentacije

Dijagnostika obuhvata:

 • laboratorijski standard sa biohemijom (na analajzeru)
 • EKG kompjuterizovan
 • spirometrija kompjuterizovana
 • audiometrija
 • rendgen

Za vozače

Šef odeljenja: dr Zoran Grbović spec. med.rada, telefon: 011/2766-855
Pregledi se obavljaju u odeljenju saobraćajne medicine, ul. Vojvode Vuka 10.
Cene su prema jedinstvenom cenovniku iz oblasti medicine rada za grad Beograd.

Grupa amatera (A i B kategorija)

Pregled obavlja tim u sastavu:

 • specijalista medicine rada
 • psiholog
 • neuropsihijatar
 • oftamolog

Grupa profesionalaca (C, D, E kategorija)

Pregled obavlja tim u sastavu:

 • specijalista medicine rada
 • psiholog
 • neuropsihijatar,
 • oftalmolog,
 • internista
 • otorinolaringolog
 • vrše se potrebne laboratorijske analize

U službi medicine rada u ulici Vojvode Vuka br. 10, možete obaviti pregled za dobijanje lekarskog uverenja za redovan upis u srednje škole.

Cena lekarskog uverenja je 500,00 din, osim za smer vozač motornih vozila – 1290,00din.
Uplatu možete izvršiti na šalteru medicine rada, ili na račun D.Z. br. 840-628667-98 sa pozivom na br. 20.

Primalac: D.Z. Palilula,

svrha: lekarsko uverenje.

Od dokumentacije treba poneti :

 • dokument sa slikom
 • izveštaj o zdravstvenom stanju koji se dobija kod izabranog pedijatra.

Predlog cene za usluge u medicini rada (mogući su specijalni popusti veće grupe i radne organizacije)

CENOVNIK PREGLEDA U MEDICINI RADA – PRETHODNII PERIODIČNI PREGLEDI RADNIKA ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM PO ZDRAVLjE

R.br..

Šifra

Naziv medicinske usluge

Cena

PDV

Ukupno

1.

1.5.

Srednje težak i težak dinamički fizički rad

2.500,00

0,00

2.500,00

2.

1.6.

Statički fizički rad

2.500,00

0,00

2.500,00

3.

1.7.

Rad u prisilnom položaju

2.300,00

0,00

2.300,00

4.

1.8.

Psihički zahtevi i opterećenja

2.600,00

0,00

2.600,00

5.

2.1.

Neodgovarajuće osvetljenje

2.850,00

0,00

2.850,00

6.

2.2.

Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima

2.780,00

0,00

2.780,00

7.

2.3.

Rad u buci

2.600,00

0,00

2.600,00

8.

2.5.

Rad u ekspoziciji opštim i lokalnim vibracijama

3.000,00

0,00

3.000,00

9.

2.7.

Rad u ekspoziciji nejonizujućem zračenju

2.700,00

0,00

2.700,00

10.

3.1.16.

Hemijske štetnosti metali – olovo

6.200,00

0,00

6.200,00

11.

3.2.1.

Hemijske štetnosti -alifatični ugljovodonici

4.700,00

0,00

4.700,00

12.

3.2.3.

Hemijske štetnosti – amino i nitro derivati benzena

5.000,00

0,00

5.000,00

13.

3.2.4.

Hemijske štetnosti – halogeni derivati alif.ugljov..

5.000,00

0,00

5.000,00

14.

3.2.8.

Hemijske štetnosti – pesticidi

4.000,00

0,00

4.000,00

15.

3.3.

Hemijske štetnosti – gasovi

3.800,00

0,00

3.800,00

16.

3.4.

Hemijske štetnosti – kiseline, baze, soli, pare, prašina

3.200,00

0,00

3.200,00

17.

4.2.

Biološke štetnosti – virusi B i C hepatitisa, virus HiV-a

6.700,00

0,00

6.700,00

18.

4.4.

Biološke štetnosti – druge nepomenute e

3.000,00

0,00

3.000,00

19.

5.1.

Rad na visini

3.880,00

0,00

3.880,00

20.

5.2.

Rad u dubini

4.000,00

0,00

4.000,00

21.

5.3.

Rad noću

3.300,00

0,00

3.300,00

22.

5.4.

Unutrašnji transport

4.000,00

0,00

4.000,00

23.

5.5.

Rad u nehigijenskim uslovima – vlaga, isparenja, mirisi

3.100,00

0,00

3.100,00

24.

5.6.

Pregled vida za rad sa ekranom

500,00

0,00

500,00

25.

5.7.

Ciljani oftalmološki pregled za rad sa ekranom

650,00

0,00

650,00

 

CENOVNIK PREGLEDA U MEDICINI RADA – LEKARSKA UVERENjA
R. br.

Naziv medicinske usluge

Cena PDV Ukupno
1.

Lekarsko uverenje za vozača I grupe – amateri

1.750,00

350,00

2.100,00
2, Lekarsko uverenje za vozača  II grupe – profesionalci 3.125,00

625,00

3.750,00
3. Lekarsko uverenje za zaposlenje 2.000,00

400,00

2.400,00
4.

Lekarsko uverenje za zaposlenje – rad sa decom

2.475,00

495,00

2.970,00
5. Lekarsko uverenje za sud 2.000,00

400,00

2.400,00
6. Lekarsko uverenje za (usvajanje deteta, hraniteljstvo, smeštaj u dom za stara lica, stambena pitanja) 2.000,00

400,00

2.400,00
7. Lekarsko uverenje za (dobijanje državljanstva, stalnog boravka) 2.000,00

400,00

2.400,00
8. Lekarsko uverenje za (dobijanje državljanstva, stalnog boravka) sa RTG pluća 2.300,00

460,00

2.760,00
9. Lekarsko uverenje za sklapanje maloletnog braka 2.475,00

495,00

2.970,00
10. Lekarsko uverenje za zaposlenje invalida 2.000,00

400,00

2.400,00
11. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu 396,67

79,33

476,00
12. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu za vozače 1.075,00

215,00

1.290,00
13. Duplikat lekarskog uverenja 575,00 115,00 690,00
14. Duplikat lekarskog uverenja za vozače 800,00 160,00 960,00
15. Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem 2.000,00

400,00

2.400,00
16. Lekarsko uverenje za upis na fakultet i vanredan upis u srednju školu 916,67 183,33 1.100,00
17. Lekarsko uverenje za zaposlenje – rad sa oružjem 3.250,00

650,00

3.900,00
18. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružija 1.650,00

330,00

1980,00
19. Obuka za pružanje prve pomoći na radnom mestu 1.500,00

300,00

1.800,00
20. Obuka za pružanje prve pomoći na radnom mestu za r.o. 1.500,00

0,00

1.500,00
21. Utvrđivanje posebnih zdravstvenih usluga za radna mesta sa povećanim rizikom za r.o. 1.800,00

0,00

1.800,00
22. Profesionalna orjentacija učenika za upis u srednju školu, fakultet 800,00

160,00

960,00

Rešenje Ministarstva
Naslovna
Moj doktor
Pozovite