Систематски и превентивни прегледи (медицина рада)

Систематски преглед

Служба за здравствену заштиту радника

Војводе Вука 10 тел: 011/2766-855

Начелник: др Зоран Грбовић спец. мед.рада

Радно време:

 • Прва смена: 07.00-14.00 сати
 • Друга смена: Привремено не ради
 • Суботом 08.00-13.00 сати, две радне суботе у месецу

Прегледе обавља стручни тим лекара спец. мед. рада, офталмолога, психијатар, и стручних сарадника психолога.

У оквиру службе обављамо:

 • претходне прегледе
 • периодичне прегледе
 • циљане прегледе
 • оцену радне способности
 • прегледе возача (аматера и професионалаца)
 • прегледе за упис у средње, више школе и факултете
 • професионалну оријентацију
 • систематске прегледе радника
 • процену посебних здравствених услова
 • вештачења за решавање стамбеног питања

Издавање лекарских уверења

 • заснивање радног односа
 • рад на пословима са повећаним ризицима (висина, дубина, вода)
 • чуваре са и без ношења оружја
 • обављање самосталне делатности
 • возаче за продужење дозвола за све категорије
 • возаче кандидате за све категорије
 • старије возаче за продужење дозвола за све категорије
 • возаче професионалце за све категорије
 • посао возача свих категорија
 • инструкторе вожње свих категорија
 • руковаоце грађевинским машинама
 • трактористе и виљушкаристе
 • рад са пестицидима
 • упис у средње, више школе и факултете
 • стални боравак за стране држављане
 • решавање стамбеног питања на основу здравственог стања
 • лекарско уверење за смештај у дом социјалне заштите на основу медицинске документације

Дијагностика обухвата:

 • лабораторијски стандард са биохемијом (на аналајзеру)
 • ЕКГ компјутеризован
 • спирометрија компјутеризована
 • аудиометрија
 • рендген

За возаче

Шеф одељења: др Зоран Грбовић спец. мед.рада, телефон: 011/2766-855
Прегледи се обављају у одељењу саобраћајне медицине, ул. Војводе Вука 10.
Цене су према јединственом ценовнику из области медицине рада за град Београд.

Група аматера (А и Б категорија)

Преглед обавља тим у саставу:

 • специјалиста медицине рада
 • психолог
 • неуропсихијатар
 • офтамолог

Група професионалаца (Ц, Д, Е категорија)

Преглед обавља тим у саставу:

 • специјалиста медицине рада
 • психолог
 • неуропсихијатар,
 • офталмолог,
 • интерниста
 • оториноларинголог
 • врше се потребне лабораторијске анализе

У служби медицине рада у улици Војводе Вука бр. 10, можете обавити преглед за добијање лекарског уверења за редован упис у средње школе.

Цена лекарског уверења је 500,00 дин, осим за смер возач моторних возила – 1290,00дин.
Уплату можете извршити на шалтеру медицине рада, или на рачун Д.З. бр. 840-628667-98 са позивом на бр. 20.

Прималац: Д.З. Палилула,

сврха: лекарско уверење.

Од документације треба понети :

 • документ са сликом
 • извештај о здравственом стању који се добија код изабраног педијатра.

Предлог цене за услуге у медицини рада (могући су специјални попусти веће групе и радне организације)

ЦЕНОВНИК ПРЕГЛЕДА У МЕДИЦИНИ РАДА – ПРЕТХОДНИИ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДНИМ МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ПО ЗДРАВЉЕ

Р.бр..

Шифра

Назив медицинске услуге

Цена

ПДВ

Укупно

1.

1.5.

Средње тежак и тежак динамички физички рад

2.500,00

0,00

2.500,00

2.

1.6.

Статички физички рад

2.500,00

0,00

2.500,00

3.

1.7.

Рад у присилном положају

2.300,00

0,00

2.300,00

4.

1.8.

Психички захтеви и оптерећења

2.600,00

0,00

2.600,00

5.

2.1.

Неодговарајуће осветљење

2.850,00

0,00

2.850,00

6.

2.2.

Рад у неповољним микроклиматским условима

2.780,00

0,00

2.780,00

7.

2.3.

Рад у буци

2.600,00

0,00

2.600,00

8.

2.5.

Рад у експозицији општим и локалним вибрацијама

3.000,00

0,00

3.000,00

9.

2.7.

Рад у експозицији нејонизујућем зрачењу

2.700,00

0,00

2.700,00

10.

3.1.16.

Хемијске штетности метали – олово

6.200,00

0,00

6.200,00

11.

3.2.1.

Хемијске штетности -алифатични угљоводоници

4.700,00

0,00

4.700,00

12.

3.2.3.

Хемијске штетности – амино и нитро деривати бензена

5.000,00

0,00

5.000,00

13.

3.2.4.

Хемијске штетности – халогени деривати алиф.угљов..

5.000,00

0,00

5.000,00

14.

3.2.8.

Хемијске штетности – пестициди

4.000,00

0,00

4.000,00

15.

3.3.

Хемијске штетности – гасови

3.800,00

0,00

3.800,00

16.

3.4.

Хемијске штетности – киселине, базе, соли, паре, прашина

3.200,00

0,00

3.200,00

17.

4.2.

Биолошке штетности – вируси Б и Ц хепатитиса, вирус ХиВ-а

6.700,00

0,00

6.700,00

18.

4.4.

Биолошке штетности – друге непоменуте e

3.000,00

0,00

3.000,00

19.

5.1.

Рад на висини

3.880,00

0,00

3.880,00

20.

5.2.

Рад у дубини

4.000,00

0,00

4.000,00

21.

5.3.

Рад ноћу

3.300,00

0,00

3.300,00

22.

5.4.

Унутрашњи транспорт

4.000,00

0,00

4.000,00

23.

5.5.

Рад у нехигијенским условима – влага, испарења, мириси

3.100,00

0,00

3.100,00

24.

5.6.

Преглед вида за рад са екраном

500,00

0,00

500,00

25.

5.7.

Циљани офталмолошки преглед за рад са екраном

650,00

0,00

650,00

 

ЦЕНОВНИК ПРЕГЛЕДА У МЕДИЦИНИ РАДА – ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА
Р. бр.

Назив медицинске услуге

Цена ПДВ Укупно
1.

Лекарско уверење за возача I групе – аматери

1.750,00

350,00

2.100,00
2, Лекарско уверење за возача  II групе – професионалци 3.125,00

625,00

3.750,00
3. Лекарско уверење за запослење 2.000,00

400,00

2.400,00
4.

Лекарско уверење за запослење – рад са децом

2.475,00

495,00

2.970,00
5. Лекарско уверење за суд 2.000,00

400,00

2.400,00
6. Лекарско уверење за (усвајање детета, хранитељство, смештај у дом за стара лица, стамбена питања) 2.000,00

400,00

2.400,00
7. Лекарско уверење за (добијање држављанства, сталног боравка) 2.000,00

400,00

2.400,00
8. Лекарско уверење за (добијање држављанства, сталног боравка) са РТГ плућа 2.300,00

460,00

2.760,00
9. Лекарско уверење за склапање малолетног брака 2.475,00

495,00

2.970,00
10. Лекарско уверење за запослење инвалида 2.000,00

400,00

2.400,00
11. Лекарско уверење за упис у средњу школу 396,67

79,33

476,00
12. Лекарско уверење за упис у средњу школу за возаче 1.075,00

215,00

1.290,00
13. Дупликат лекарског уверења 575,00 115,00 690,00
14. Дупликат лекарског уверења за возаче 800,00 160,00 960,00
15. Лекарско уверење за управљање чамцем 2.000,00

400,00

2.400,00
16. Лекарско уверење за упис на факултет и ванредан упис у средњу школу 916,67 183,33 1.100,00
17. Лекарско уверење за запослење – рад са оружјем 3.250,00

650,00

3.900,00
18. Лекарско уверење о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружија 1.650,00

330,00

1980,00
19. Обука за пружање прве помоћи на радном месту 1.500,00

300,00

1.800,00
20. Обука за пружање прве помоћи на радном месту за р.о. 1.500,00

0,00

1.500,00
21. Утврђивање посебних здравствених услуга за радна места са повећаним ризиком за р.о. 1.800,00

0,00

1.800,00
22. Професионална орјентација ученика за упис у средњу школу, факултет 800,00

160,00

960,00

Rešenje Ministarstva
Насловна
Мој доктор
Позовите