Služba za otorinolaringologiju

Knez Danilova 16, 3  sprat, soba 16,

Tel: 011/3224-321 lok 116

  • Načelnik službe dr Voislav Jovanović
  • Odgovorna sestra ms Mirjana Milovanović

Zaposleni lekari:

Ambulanta Stara Palilula

  • dr Voislav Jovanović
  • ms Mirjana Milovanović
  • dr Sanja Simonović Savić – dr Maja Rajčević na mesečnom nivou menjaju ambulantu
  • ms Darinka Kalaver – ms Valentina Stošković – ms Ljiljana Jovanović na dvonedeljnom nivou menjaju ambulantu

Svi pregledi za službu otorinolaringologije se zakazuju elektronskim putem kod izabranog lekara (opšte medicine i pedijatrije). Kontrolni pregledi se zakazuju u ORL službi neposredno po završenom prvom pregledu.

Na zakazan pregled je potrebno poneti:

  • važeći uput,
  • overenu zdravstvenu knjižicu i
  • identifikacioni dokument sa fotografijom.

Sa prioritetnim uputom (važi 24h) se primaju hitna stanja bez zakazivanja.

Radno vreme službe je ponedeljak – petak 07:00 – 20:00.

Dežurstvo subotom 07:00 – 18:00 u ambulanti Stara Palilula.

Nedeljom i državnim praznicima za hitna stanja pacijenti se mogu pregledati u dežurnoj ORL klinici.

Naslovna
Moj doktor
Pozovite