Радиолошка и УЗ дијагностика

UZ dijagnostika palilula

Служба за радиолошку и УЗ дијагностику – опште информације:

 • Начелник службе – др Татјана Илић, специјалиста радиологије
 • Одговорни техничар – ВРТ Гордана Стојичић

Радно време: Од 07:00 – 19:00 радним даном

Тим:

 • Др Предраг Стеванчевић, специјалиста радиологије
 • др Јелена Путник, специјалиста радиологије
 • др Ана Радовић, специјалиста радиологије
 • др Ивана Продановић, специјалиста радиологије
 • др Ивана Лаушевић, специјалиста радиологије
 • др Ненад Томић ,специјалиста радиологије
 • др Дијана Потребић ,специјалиста радиологије
 • др Илија Глумац, специјалиста радиологије
 • др Кристина Стевановић, специјалиста радиологије

У служби је ангажовано 24 радника:

 • 10 лекара специјалиста радиологије са високом стручном спремом
 • 13 радиолошких техничара са вишом стручном спремом /2 на одређено/
 • 1 радиолошки техничар са средњом стручном спремом

Радиолошки техничари:

 • ВРТ Весна Лакетић
 • ВРТ Ивана Ракита
 • ВРТ Милица Радовић
 • ВРТ Јелена Брзаковић
 • ВРТ Александар Ћирић
 • ВРТ Илинка Коругић
 • РТ Горан Арсић
 • ВРТ Кристина Јанковић
 • ВРТ Милица Марковић
 • ВРТ Андреа Милојевић
 • ВРТ Марко Радовић
 • ВРТ Немања Станојевић
 • ВРТ Ана Кнежевић

Делатност

У служби се пружају услуге радиографисања:

 • коштано- зглобног система
 • плућа и срца
 • нативно снимање уротракта
 • нативно снимање абдомена
 • мамографија

Радиографисање

Радиографисање се обавља на 2 савремена дигитална апарата за графију који су распоређени у здравственим станицама у Кнез Даниловој и Борчи. У огранку у Кнез Даниловој се налази и дигитални апарат за мамографију.

Мамографско снимање

Мамографско снимање захтева припрему према упутству које се добија од изабраног гинеколога при заказивању снимања.

У оквиру ултразвучне дијагностике пружају се услуге:

 • ултразвучног прегледа абдомена и мале карлице
 • ултразвучног прегледа штитасте жлезде
 • ултразвучног прегледа дојки

Прегледи се обављају на више локација у здравственим станицама: у Кнез Даниловој, Борчи и на Карабурми.

Сви прегледи се заказују код изабраног лекара, а ултразвучни прегледи дојки код изабраног гинеколога. Ултразвучни преглед абдомена захтева припрему пацијента према упутству које се добија од изабраног лекара при заказивању прегледа.

Нативно снимање уротракта захтева припрему пацијента према упутству које се добија од изабраног лекара при упућивању на снимање и обавља се искључиво у јутарњим терминима. Без термина се примају на снимања пацијенти са хитним стањима и за снимање плућа у оквиру преоперативне припреме.

У саставу Службе за радиолошку и ултразвучну дијагностику се налазе:

 • Кабинет у здравственој станици у Кнез Даниловој 16. Tел. 011/3224-321 лок 192
 • Кабинет у здравственој станици у Борчи –Koсте Манојловића 6 тел: 011/777-32-74
Издавање резултата:

Резултати се издају истог дана од 12:00 – 12:30 у преподневној и од 17:00 – 17:30 у послеподневној смени на шалтеру службе.
Истог дана се резултати налазе у електронском картону пацијената.

Насловна
Мој доктор
Позовите