Служба кућног лечења и палијативног збрињавања

Služba kućnog lečenja

Кућно лечење и палијативно збрињавање

 • Начелник Службе др Урош Рејкић
 • Oдговорна медицинска сестра – вмс Бранислава Јованов

Службe за кућно лечење налазe се у улици ул. Војводе Вука бр 10. и у улици Косте Манојловића бр. 6.

Контакт телефони:

У Служби за кућно лечење ради укупно 4 лекара и 21 медицинских сестара – техничара распоређени на целокупној територији Општине Палилуле.

Лекари кућног лечења обављају лекарске прегледе у стану пацијента по позиву пацијента или породице пацијента (неодложна помоћ) у зависности од тријаже коју изврше и по налогу за кућно лечење који издаје изабрани лекар, а потом комплетно збрињавање које подразумева лекарски преглед, примену парентералне терапије и упућивање пацијената на додатне специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре. Такође лекари Службе кућног лечења упућују пацијенте у Установе за палијативно збрињавање.

Тим од 21 медицинских сестара – техничара распоређен је по пунктовима (Стара Палилула и Дунавски Венац). Послови медицинских техничара обухватају вршење низа дијагностичких и терапијских поступака у стану пацијента:

 • давање вакцина,
 • обраду декубитуса и других рана,
 • скидање конаца,
 • вршење замене катетера,
 • учествовање у здравствено – васпитном раду.

Сви лекари и медицински техничари су укључени у програм континуиране медицинске едукације којим се омогућава да се актуелна стручна медицинска знања и искуства усвајају и примењују у свакодневном раду. Од прошле године акценат је на имплементацији стратегије палијативног збрињавања, пре свега болесника у терминалној фази малигне болести, уз неопходно планирање проширења кадровске структуре службе како би се задовољили сви предвиђени захтеви.

Кућно лечење и палијативно збрињавање Ст. Палилула

 • др Дејан Стојановић- на специјализацији
 • др Владица Здравковић – на специјализацији
 • др Милан Миленковић – на специјализацији
 • др Александра Тадић
 • др Ивана Торлаковић Ранђеловић
 • др Урош Рејкић
 • мт Зоран Здравковић
 • мт Предраг Стевановић
 • вмт Владета Тодоровић
 • вмс Милена Матовић
 • мт Димитрије Ничић
 • мс Тијана Смоловић
 • мт Жељко Сајић
 • мт Владимир Живановић
 • мт Дејан Марковић
 • мт Александар Гајић
 • мс Марија Квргић
Насловна
Мој доктор
Позовите