Služba kućnog lečenja i palijativnog zbrinjavanja

Služba kućnog lečenja

Kućno lečenje i palijativno zbrinjavanje

 • Načelnik Službe dr Uroš Rejkić
 • Odgovorna medicinska sestra – vms Branislava Jovanov

Službe za kućno lečenje nalaze se u ulici ul. Vojvode Vuka br 10. i u ulici Koste Manojlovića br. 6.

Kontakt telefoni:

U Službi za kućno lečenje radi ukupno 4 lekara i 21 medicinskih sestara – tehničara raspoređeni na celokupnoj teritoriji Opštine Palilule.

Lekari kućnog lečenja obavljaju lekarske preglede u stanu pacijenta po pozivu pacijenta ili porodice pacijenta (neodložna pomoć) u zavisnosti od trijaže koju izvrše i po nalogu za kućno lečenje koji izdaje izabrani lekar, a potom kompletno zbrinjavanje koje podrazumeva lekarski pregled, primenu parenteralne terapije i upućivanje pacijenata na dodatne specijalističke preglede i dijagnostičke procedure. Takođe lekari Službe kućnog lečenja upućuju pacijente u Ustanove za palijativno zbrinjavanje.

Tim od 21 medicinskih sestara – tehničara raspoređen je po punktovima (Stara Palilula i Dunavski Venac). Poslovi medicinskih tehničara obuhvataju vršenje niza dijagnostičkih i terapijskih postupaka u stanu pacijenta:

 • davanje vakcina,
 • obradu dekubitusa i drugih rana,
 • skidanje konaca,
 • vršenje zamene katetera,
 • učestvovanje u zdravstveno – vaspitnom radu.

Svi lekari i medicinski tehničari su uključeni u program kontinuirane medicinske edukacije kojim se omogućava da se aktuelna stručna medicinska znanja i iskustva usvajaju i primenjuju u svakodnevnom radu. Od prošle godine akcenat je na implementaciji strategije palijativnog zbrinjavanja, pre svega bolesnika u terminalnoj fazi maligne bolesti, uz neophodno planiranje proširenja kadrovske strukture službe kako bi se zadovoljili svi predviđeni zahtevi.

Kućno lečenje i palijativno zbrinjavanje St. Palilula

 • dr Dejan Stojanović- na specijalizaciji
 • dr Vladica Zdravković – na specijalizaciji
 • dr Milan Milenković – na specijalizaciji
 • dr Aleksandra Tadić
 • dr Ivana Torlaković Ranđelović
 • dr Uroš Rejkić
 • mt Zoran Zdravković
 • mt Predrag Stevanović
 • vmt Vladeta Todorović
 • vms Milena Matović
 • mt Dimitrije Ničić
 • ms Tijana Smolović
 • mt Željko Sajić
 • mt Vladimir Živanović
 • mt Dejan Marković
 • ms Dragica Jokić
Naslovna
Moj doktor
Pozovite