Zdravstvena Stanica Borča

Dom zdravlja Borča

Ogranak Borča

 • spec. dr Zorica Tanasijević – Rukovodilac ogranka i šef zdravstvene stanice
 • vms Biljana Živkov – Odgovorna medicinska sestra ogranka i zdravstvene stanice

Broj centrale: 011/777 32 00

Respiratorna ambulanta Borča br. telefona je 011/777 32 46 ( ili 011/777 32 00 lokal 6206)

Zdravstvena zaštita odraslih

Zdravstvena zaštita predškolske dece

Zdravstvena zaštita školske dece

Zdravstvena zaštita žena

Služba polivalentne patronaže

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Specijalističke i specijalističko-konsultativne delatnosti

Ultrazvučna dijagnostika

Stomatološka zdravstvena zaštita

Stomatološka zdravstvena zaštita OŠ „Stevan Sremac“

Stomatološka zdravstvena zaštita OŠ „Rade Drainac“

Ambulanta Ovča

Lečenje odraslih

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

 • ms Olivera Radulović – Odgovorna sestra
 • Nevena Đurđević – Nutricionista  011/ 777 32 56

Timovi:

dr Veselin Savić je na specijalizaciji. Informacije o zakazivanju na tel: 011/777 32 28

Medicinska sestra-tehničar / raspoređene na rad u intervencijama:

 • ms Vesna Blagojević
 • ms Jelena Vranković
 • ms Sanja Miladinović
 • ms Dragana Rabrenović
 • ms Bojana Slavić
 • vms Jovana Milić

Sterilizacija:

 • ms Jelena Pribaković,
 • ms Nataša Šćepanović

Info pult:

 • ms Marija Momirov
 • ms Vera Kisić
 • ms Edita Ćosović
Pedijatar

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece sa razvojnim savetovalištem

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije telefon broj 011/777-32-32

 • dr Ivaan Mihailović – šef službe u ogranku
 • ms Dragana Vidosavljević – odgovorna pedijatrijska sestra službe u ogranku

Doktor specijalista pedijatrije

 • dr Ana Đorđević
 • dr Ivan Mihailović
 • dr Tatjana Topalović

Pedijatrijska sestra

 • ms Nada Stankov
 • ms Danijela Vučić
 • ms Svetlana Stojkovski
 • ms Teodora Dudulec
 • ms Jasna Jovanović
 • ms Aleksandra Đikić

Logoped

 • Ljiljana Đoković
 • Sanja Antić

 

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije telefon broj 011/777-32-43

Doktor specijalista pedijatrije

 • dr Dušan Beštić
 • dr Milica Vujatović
 • dr Zorana Božović
 • dr Milica Stefanoska

Medicinske sestre

 • ms Elvira Skenderi
 • ms Rizada Abidinović
 • ms Snežana Milovanović

 

Savetovalište za mlade

Defektolog

 • Maja Matejić
 • Snežana Ervićaniin-Nikoletić
ginekologija

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Ginekolozi menjaju smenu na nedeljnom nivou. U zdravstvenoj stanici rade tri ginekologa.

Napomena: u slučaju bolovanja ginekologa ili usled korišćenja godišnjeg odmora raspored rada se može izmeniti i obaveštenje se može dobiti telefonom (Borča: 011/777 32 12)

Doktor specijalista ginekologije i akušerstva

 • dr Dragan Knežević
 • dr Biljana Živanović
 • dr Tamara Cokić

Ginekološko – akušerska sestra

 • Jagoda Damnjanović
 • Snežana Žmirić
 • Ivana Lazić

Psihofizička priprema trudnice za porođaj

 • Pripremu vodi sestra Jagoda Damnjanović
Patronažna služba

Služba polivalentne patronaže

Polivalentna patronažna sestra/viša medicinska sestra

 • Indira Alimović
 • Goranka Radaković
 • Milena Volf
 • Sanja Petrović
 • Jelena Sretenović

Škola roditeljstva je četvrtkom u 9 časova.

laboratorijska dijagnostika

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Laboratorijski tehničar

 • Senka Šobot
 • Svetlana Beštić
 • Olivera Momirović
 • Gordana Popović
 • Dragica Mladenović
 • Gordana Ristić

Peračica posuđa u laboratoriji

 • Ružica Pavlović
Služba za specijalističke i specijalističko-konsultativne delatnosti

Služba za specijalističke i specijalističko-konsultativne delatnosti

Odeljenje interne medicine

Radno vreme: ponedeljak i utorak 13:30-20,ostalim danima 07-13:30

 • Ponedeljak dr Radmila Aksić
 • Četvrtak dr Branka Bisenić
 • Utorak, sreda i petak dr Gordana Antonijević Preradović

Medicinska sestra

 • Vesna Šipić

Odeljenje oftalmologije

Direktna linija 011/7773213

Doktori:

 • dr Snežana Milić
 • dr Milica Doknić
 • dr Milja Miljković

Doktori se smenjuju na nedeljnom nivou.

Medicinske sestre:

 • Dragica Savić
 • Ana Mićić

Odeljenje otorinolaringologije

Direktna linija 011/7773254

Doktori:

 • dr Marijana Mijailović
 • dr Sanja Simonović Savić – dr Maja Rajčević na mesečnom nivou menjaju ambulantu

Medicinske sestre:

 • Katarina Janković
 • Darinka Kalaver – Valentina Stošković – Ljiljana Jovanonović na dvonedeljnom nivou menjaju ambulantu

Odeljenje zaštite mentalnog zdravlja

Direktna linija 011/7773252

U toku je korišćenje planiranih godišnjih odmora.

Psihijatri:

 • dr Miraš Milačić
 • dr Tamara Babić

Psiholog:

 • Dragana Šoškić

Socijalni radnik:

 • Teodora Radonjić

Medicinske sestre:

 • Svetlana Jeremić
 • Jelena Tomić
ultrazvuk

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

 • dr Lela Šunjević – utorak, uvek pre podne

Medicinska sestra

 • ms Andriana Dapčević
Stomatologija

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 • dr Igor Rojević – šef službe u ogranku
 • ss Vesna Vučković – odgovorna sestra službe u ogranku

Odeljenje dečije i preventivne stomatologije

Odeljenje bolesti usta i zuba sa endodoncijom

Odeljenje ortopedije vilica i zuba

Odeljenje zubne tehnike

 • zt Ivana Odalović
 • zt Aleksandar Gavrilović

Odeljenje stomatološke protetike

Stomatološka zdravstvena zaštita u osnovnoj školi „Stevan Sremac“

 • dr Slobodan Mađanović i ss Danijela Milunović

Stomatološka zdravstvena zaštita u osnovnoj školi „Rade Drainac“

Služba kućnog lečenja

Služba kućnog lečenja i nege

 • vms Branislava Jovanov – odgovorna sestra službe
 • dr Jovana Jazić

Lekar u službi kukćnog lečenja trenutno radi od 10.00č do 16.30č

Medicinska sestra – tehničar u službi kućnog lečenja i nege

 • ms Lidija Novaković
 • mt Miroslav Manojlović
 • ms Dragana Ristić
 • ms Anita Vukosavljević
 • ms Nikolina Lazar
 • ms Aleksandra Mega
 • ms Ana Mlađenović
 • ms Sanja Mlađenović
 • ms Marija Kvrgić
 • mt Aleksandar Gajić
 • ms Maja Milovanović

Ambulanta Ovča

Kontakt tel: 011/2731-573 , 011/2731-990

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

Doktor medicine

 • dr Milena Dragojević

Medicinska sestra-tehničar

 • ms Pavlina Nasteski

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 • dr Miroslava Vukadinović i ss Firuca Brađan

Naslovna
Moj doktor
Pozovite