Изабрани лекар

Lečenje odraslih

Шта је изабрани лекар?

Изабрани лекар је лекар опште медицине, педијатар, гинеколог, односно стоматолог којег Ви добровољно изаберете да би чувао ваше здравље.

Да ли знате ко је Ваш лекар?

Ако знате, онда сте ви урадили све што је у Вашем интересу. Ако нисте, без обзира на Ваше здравствено стање, дођите у свој Дом здравља и одаберите га.

Како се бира?

Лекар се бира са списка изабраних лекара који је истакнут у сваком дому здравља и бира се на период од једне календарске године од дана избора до 31.12. текуће године. Изјава о изабраном лекару се продужава аутоматски сваке календарске године осим ако не дате изјаву о промени изабраног лекара

Када се бира лекар?

По избору лекара са списка, при првој посети попуните и потпишете образац изјаве о избору. Када то учините, добијате пријатеља Ваше породице који је ту за Вас, да Вам да савет и лечи.

Дужности изабраног лекара

Изабрани лекар спроводи мере очувања и унапређења здравља, врши прегледе и дијагностику, лечи и прати ток лечења, упућује на друге нивое по потреби, води медицинску документацију о здравственом стању сваког пацијента, утврђује привремену спреченост за рад, даје мишљење о здравственом стању и све у вези остваривања права из здравственог осигурања.

За изабраног лекара се определите док сте здрави, јер само тако ће те остварити праву везу са лекаром који ће спроводити мере превенције и очувања Вашег здравља.

izabrani doktor
Насловна
Мој доктор
Позовите