Izabrani lekar

Lečenje odraslih

Šta je izabrani lekar?

Izabrani lekar je lekar opšte medicine, pedijatar, ginekolog, odnosno stomatolog kojeg Vi dobrovoljno izaberete da bi čuvao vaše zdravlje.

Da li znate ko je Vaš lekar?

Ako znate, onda ste vi uradili sve što je u Vašem interesu. Ako niste, bez obzira na Vaše zdravstveno stanje, dođite u svoj Dom zdravlja i odaberite ga.

Kako se bira?

Lekar se bira sa spiska izabranih lekara koji je istaknut u svakom domu zdravlja i bira se na period od jedne kalendarske godine od dana izbora do 31.12. tekuće godine. Izjava o izabranom lekaru se produžava automatski svake kalendarske godine osim ako ne date izjavu o promeni izabranog lekara

Kada se bira lekar?

Po izboru lekara sa spiska, pri prvoj poseti popunite i potpišete obrazac izjave o izboru. Kada to učinite, dobijate prijatelja Vaše porodice koji je tu za Vas, da Vam da savet i leči.

Dužnosti izabranog lekara

Izabrani lekar sprovodi mere očuvanja i unapređenja zdravlja, vrši preglede i dijagnostiku, leči i prati tok lečenja, upućuje na druge nivoe po potrebi, vodi medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju svakog pacijenta, utvrđuje privremenu sprečenost za rad, daje mišljenje o zdravstvenom stanju i sve u vezi ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja.

Za izabranog lekara se opredelite dok ste zdravi, jer samo tako će te ostvariti pravu vezu sa lekarom koji će sprovoditi mere prevencije i očuvanja Vašeg zdravlja.

izabrani doktor
Naslovna
Moj doktor
Pozovite