Kontakt informacije

Kontakt - dom zdravlja

Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković“ – Palilula

Poštovani korisnici,

Vaše preglede kod izabranog lekara možete zakazati preko:

Kontrolne preglede kod izabranog lekara zakazuje izabrani lekar.

Specijalistički pregledi

Specijalističke preglede zakazuje izabrani lekar.

Izabrani lekar prilikom izdavanja uputa za specijalistički pregled zakazuje u specijalističkoj službi pregled za određeni termin.

U slučaju da zdravsveno stanje pacijenta zahteva hitan pregled od strane specijaliste, izabrani lekar kreira prioritetni uput koji mora biti realizovan u narednih 24n.  Lekar specijalista sam zakazuje kontrolne preglede.

OGRANAK „Stara Palilula“

Knez Danilova 16

tel: 011 3224-321 do 325
fax: 011 3248-8-44
e-pošta: office@dzpalilula.org.rs

Radno vreme:

Radnim danom od 7 do 20 časova
Subotom od 8 do 18 časova
Nedeljom od 8 do 18 časova

Pauza:

Pre podne od 9:30 do 10 časova
Posle podne od 15:30 do 16 časova

Pauza subotom, nedeljom i državnim praznicima:

Pre podne od 10 do 10:20 časova
Posle podne od 15:00 do 15:20 časova

OGRANAK „Stara Palilula“ 


Zdravstvena stanica – Pane Đukića 7


Zdravstvena Stanica „Krnjača


Zdravstvena Stanica „Borča“ – Koste Manojlovića 6

Zdravstvena Stanica „Borča“ 


Zdravstvena Stanica „Padinska Skela“ – Ratomira Stojadinovića bb,

Zdravstvena Stanica „Padinska Skela“


MEDICINA RADA

Vojvode Vuka 10,  tel: 011/2766-85

 


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime i prezime
Naslovna
Moj doktor
Pozovite