Nemlečna ishrana

07/05/2019

U toku meseca aprila 2019. godine u službi polivalentne patronaže održana je  školica „Nemlečne ishrane“. Zdravstveno vaspitnim radom obuhvaćene su majke sa odojčićima.

Дом Здравља Палилула