DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 03.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.07.2020 25.115.845,99
Prethodno stanje 22.825.823,31
Uplate na tekući račun 4.649.790,26
Isplate sa tekućeg računa 2.359.767,58
UKUPNO 25.115.845,99
UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 3.941.538,35
UPLATA OD RFZO-STOMATOLOGIJA 708.251,91
UKUPNO UPLATE 4.649.790,26
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 2.067.920,94
* NAKNADA ZA RAD-PRIMARNA 402.932,00
- DZ PALILULA 402.932,00
* PREVOZ-PRIMARNA 1.664.988,94
- DZ PALILULA 1.657.562,02
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 7.426,92
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 271.702,46
* NAKNADA ZA RAD-STOMATOLOGIJA 28.978,00
- DZ PALILULA 28.978,00
* PREVOZ-STOMATOLOGIJA 242.724,46
- DZ PALILULA 241.614,57
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 1.109,89
NAKNADE-PORODILJE,INVALIDI 20.144,18
* INVALIDI 20.144,18
- DZ PALILULA 16.591,71
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 3.552,47
UKUPNO ISPLATE 2.359.767,58Strana 1