DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 20.08.2018. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.08.2018 14.308.236,06
Prethodno stanje: 14.597.034,09
Uplate na tekući račun: 245.432,33
Isplate sa tekućeg računa: 534.230,36
SALDO: 14.308.236,06

UPLATE

UPLATA OD RFZO-STOMATOLOGIJA 81.076,33
- JUBILARNE-STOMATOLOGIJA 81.076,33
UPLATA PARTICIPACIJE 95.590,00
- PARTICIPACIJA-PRIMARNA 84.400,00
- PARTICIPACIJA-STOMATOLOGIJA 11.190,00
NAKNADA ŠTETE 68.766,00
- NAKNADA ŠTETE 68.766,00

UKUPNO UPLATE 245.432,33
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 393.686,36
- NAKNADA ZA RAD-PRIMARNA 243.365,00
- NAKNADA ZA RAD-NEUGOVORENI 49.965,00
- MOBILNA TELEFONIJA 10.980,00
- SREDSTVA ZA LIČNU HIGIJENU 7.018,20
- TEHN.MAT.ZA POP.ZGRADA 4.582,56
- TEHN.MAT.ZA POP.OPREME 1.035,60
- POMOĆ U MED.LEČENJU-PRIMARNA 76.740,00
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 138.544,00
- NAKNADA ZA RAD-STOMATOLOGIJA 20.469,00
- NAKNADA ZA RAD-STOM.NEUGOVORENI 118.075,00
Ostala plaćanja 2.000,00

UKUPNO ISPLATE 534.230,36
Strana 1