DZ PALILULA Datum: 22.03.2017. godine
KNEZ DANILOVA 16

PROMET SREDSTAVA NA TEKU]EM RAČUNU
840-0000000628661-19

Prethodno stanje: 14.679.758,59
Uplate na tekući račun: 0,00
Isplate sa tekućeg računa: 1.177.796,38
SALDO: 13.501.962,21


IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 1.177.796,38
- Sanitetski-primarna 42.097,08
- Lekovi koji se ne fakturi{u-primarn 9.416,10
- Laboratorijski-primarna 1.056.231,24
- Usluge komunikacija 70.051,96

UKUPNO ISPLATE 1.177.796,38

Strana 1