DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 20.04.2018. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.04.2018 14.972.808,92
Prethodno stanje: 13.695.012,75
Uplate na tekući račun: 1.579.267,22
Isplate sa tekućeg računa: 301.471,05
SALDO: 14.972.808,92

UPLATE

UPLATA PARTICIPACIJE 67.080,00
- PARTICIPACIJA-PRIMARNA 55.900,00
- PARTICIPACIJA-STOMATOLOGIJA 11.180,00
UPL.SREDSTAVA-PORODILJE,INVALIDI 1.512.187,22
- PORODILJE 1.512.187,22

UKUPNO UPLATE 1.579.267,22
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 274.974,55
- INTERNET I SLIČNO 62.589,55
- POŠTA 369,00
- TEKUĆE ODRŽ. ELEKTRIČNE INSTALACIJE 212.016,00
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 26.496,50
- SANITETSKI MATER.STOMATOL.RFZO 1.050,50
- ZUBNI MATERIJAL I ZUBNI RO-RFZO 8.496,00
- TEKUĆE ODRŽ.MEDICINSKE OPREME STOM. 16.950,00

UKUPNO ISPLATE 301.471,05


Strana 1