DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 27.04.2017. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.04.2017 12.885.246,94
Prethodno stanje: 13.329.323,22
Uplate na tekući račun: 0,00
Isplate sa tekućeg računa: 444.076,28
SALDO: 12.885.246,94

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 259.393,78
- SANITETSKI MATERIJAL-PRIMARNA 12.720,00
- TEKUĆE ODRŽ. RAČUNARSKA OPREMA 17.572,50
- TEKUĆE ODRŽ. MEDICINSKA OPREMA 9.520,00
- OSTALI MAT.ZA PREVOZNA SREDTSVA 5.748,00
- TEHN.MAT.ZA POP.ZGRADA 70.035,84
- TEHN.MAT.ZA POP.OPREME 7.392,00
- MATERIJAL ZA POSEBNE NAMENE 26.544,00
- KANCELARIJSKI MATERIJAL 109.861,44
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 81.283,50
- ALAT I INVENTAR-STOMAT.RFZO 35.100,00
- TEKUĆE ODRŽ.MEDICINSKE OPREME STOM. 26.700,00
- KANCELARIJSKI MATERIJAL STOMATOLO. 17.996,70
- ČISTOĆA - STOMATOLOGIJA 1.486,80
Ostala plaćanja 103.399,00

UKUPNO ISPLATE 444.076,28

Strana 1