DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 20.10.2017. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.10.2017 16.165.777,23
Prethodno stanje: 13.359.384,95
Uplate na tekući račun: 3.852.711,68
Isplate sa tekućeg računa: 1.046.319,40
SALDO: 16.165.777,23

UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 3.792.879,24
- SANITET.I MEDICIN.POTR.MAT.-PRIMARN 1.518.083,33
- OSTALI MATERIJAL I TROŠKOVI 1.160.916,67
- SANDOSTATIN, SOMATULIN 1.078.153,24
- POMOĆ-PRIMARNA 35.726,00
UPLATA PARTICIPACIJE 11.180,00
- PARTICIPACIJA-STOMATOLOGIJA 11.180,00
NAKNADA ŠTETE 46.685,00
- NAKNADA ŠTETE 46.685,00
Nerasporedjeno 1.967,44
- POGREŠAN RAČUN 1.967,44

UKUPNO UPLATE 3.852.711,68
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 854.505,07
- NAKNADA ZA RAD-PRIMARNA 232.754,00
- JUBILARNE-PRIMARNA 251.488,00
- VODOVOD I KANALIZACIJA 128.422,50
- TELEFON,TELEKS 111.899,10
- INTERNET 77.062,60
- MOBILNA TELEFONIJA 7.038,87
- OSIGURANJE VOZILA 11.820,00
- TEKUĆE ODRŽ. UGRADNA OPREMA 10.700,00
- TEKUĆE ODRŽ. MEDICINSKA OPREMA 14.160,00
- REGISTRACIJA VOZILA 9.160,00
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 179.994,33
- NAKNADA ZA RAD-STOMATOLOGIJA 18.417,00
- JUBILARNE-STOMATOLOGIJA 161.577,33
Ostala plaćanja 11.820,00

UKUPNO ISPLATE 1.046.319,40

Strana 1