DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 28.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.09.2020 18.151.272,43
Prethodno stanje 18.595.371,04
Uplate na tekući račun 67.300,00
Isplate sa tekućeg računa 511.398,61
UKUPNO 18.151.272,43
UPLATE

UPLATA PARTICIPACIJE 67.300,00
UKUPNO UPLATE 67.300,00
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 160.600,00
* TEKU]E ODR@. UGRADNA OPREMA 160.600,00
- KDS SYSTEM 160.600,00
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 349.098,61
* TEKU]E ODR@.MEDICINSKE OPREME STOM. 105.720,00
- CITY DENTAL SERVIS 93.900,00
- ELEKTROMEDICINAKONTROL 11.820,00
* ^ISTO]A - STOMATOLOGIJA 1.108,80
- HELENA GRAF ZRENJANIN 1.108,80
* TEHN.MAT.ZA POPR.OPREME-STOM. 1.010,88
- BEOTIM 1.010,88
* TEH.MATER.ZA POPR-ZGRADE-STOM.RFZO 2.063,60
- BEOTIM 2.063,60
* TEK.ODR@.UGRADNE OPREME-STOMATOL. 38.200,00
- KDS SYSTEM 38.200,00
* TEK.ODR@.ZGRADE-STOM. 995,33
- STAKLO-TOMA 995,33
* OBRAZ.I USAVR[.STOMATOL.-SPECIJAL. 200.000,00
- STOMATOLOŠKI FAKULTET 200.000,00
Ostala plaćanja 1.700,00
UKUPNO ISPLATE 511.398,61
Strana 1