DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 22.06.2018. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.06.2018 22.258.190,91
Prethodno stanje: 20.653.595,51
Uplate na tekući račun: 3.368.481,01
Isplate sa tekućeg računa: 1.763.885,61
SALDO: 22.258.190,91

UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 1.952.083,33
- LEKOVI-PRIMARNA 786.833,33
- OSTALI MATERIJAL I TROŠKOVI 1.165.250,00
UPLATA PARTICIPACIJE 14.650,00
- PARTICIPACIJA-PRIMARNA 14.650,00
UPL.SREDSTAVA-PORODILJE,INVALIDI 1.366.437,68
- PORODILJE 1.366.437,68
Nerasporedjeno 35.310,00
- POVRAĆAJI DOBAVLJAČA 9.900,00
- POGREŠAN RAČUN 25.410,00

UKUPNO UPLATE 3.368.481,01
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 1.655.275,61
- LEKOVI KOJI SE NE FAKTURIŠU 73.425,98
- SANITETSKI MATERIJAL-PRIMARNA 486.332,10
- LABORATORIJSKI MATERIJAL-PRIMARNA 900.921,53
- RO FILMOVI-PRIMARNA 135.510,00
- PLATNI PROMET 41.472,53
- MOBILNA TELEFONIJA 6.633,47
- SLUŽBENA ODEĆA 9.072,00
- MATERIJAL ZA POSEBNE NAMENE 1.908,00
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 83.200,00
- TEK.ODRŽ.ZGRADA-STOM.KOMERC. 83.200,00
Nerasporedjeno 25.410,00
- POGREŠAN RAČUN 25.410,00

UKUPNO ISPLATE 1.763.885,61
Strana 1