DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 12.12.2017. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.12.2017 14.240.770,29
Prethodno stanje: 15.942.055,98
Uplate na tekući račun: 873.702,02
Isplate sa tekućeg računa: 2.574.987,71
SALDO: 14.240.770,29

UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 776.000,00
- LEKOVI-PRIMARNA 776.000,00
UPLATA PARTICIPACIJE 79.500,00
- PARTICIPACIJA-PRIMARNA 79.500,00
UPL.SREDSTAVA-PORODILJE,INVALIDI 18.202,02
- INVALIDI 18.202,02

UKUPNO UPLATE 873.702,02
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 2.557.937,71
- STRUJA 1.485.775,82
- CENTRALNO GREJANJE 251.800,56
- BENZIN 92.221,20
- DIZEL 6.016,00
- PLATNI PROMET 29.378,79
- VODOVOD I KANALIZACIJA 3.459,19
- DIMNIČARSKE USLUGE 8.400,00
- ODVOZ OTPADA 216.406,96
- TELEFON,TELEKS 107.101,83
- INTERNET 77.094,29
- POŠTA 6.300,00
- ODRŽAVANJE SOFTVERA 54.000,00
- USLUGE JAVNOG ZDRAVLJA-INSTITUT 81.600,00
- TEKUĆE ODRŽ. ELEKTR.I FOTO OPREMA 20.430,00
- TEKUĆE ODRŽ. OPREMA ZA DOMAĆINSTVO 6.375,00
- TEKUĆE ODRŽ. MEDICINSKA OPREMA 36.120,00
- TEKUĆE ODRŽ. MERNI I KONTR.INSTR. 4.200,00
- TEKUĆE ODRŽ.OSTALA OPREMA-LIFT,AGRE 28.600,00
- TEHN.MAT.ZA POP.ZGRADA 7.414,80
- TEHN.MAT.ZA POP.OPREME 19.624,51
- ALAT I INVENTAR-PRIMARNA 733,60
- KANCELARIJSKI MATERIJAL 14.885,16
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 17.050,00
- TEKUĆE ODRŽ.MEDICINSKE OPREME STOM. 17.050,00

UKUPNO ISPLATE 2.574.987,71
Strana 1