DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 25.04.2019. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.04.2019 17.218.600,14
Prethodno stanje: 18.380.207,32
Uplate na tekući račun: 166.650,00
Isplate sa tekućeg računa: 1.328.257,18
SALDO: 17.218.600,14

UPLATE

UPLATA PARTICIPACIJE 166.650,00
- PARTICIPACIJA-PRIMARNA 166.650,00

UKUPNO UPLATE 166.650,00
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 501.472,00
- SANITETSKI MATERIJAL-PRIMARNA 12.048,00
- OTPREMNINE-PRIMARNA 489.424,00
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 389.969,52
- SANITETSKI MATER.STOMATOL.RFZO 46.284,00
- ZUBNI MATERIJAL I ZUBNI RO-RFZO 121.044,00
- ALAT I INVENTAR-STOMAT.RFZO 168.649,20
- TEKUĆE ODRŽ.MEDICINSKE OPREME STOM. 2.280,00
- KANCELARIJSKI MATERIJAL STOMATOLO. 25.901,52
- HIGIJENA - STOMATOLOGIJA 15.819,60
- ČISTOĆA - STOMATOLOGIJA 1.423,20
- MAT.ZA POS.NAMENE-STOM. 8.568,00
NAKNADE-PORODILJE,INVALIDI 410.165,66
- PORODILJE 410.165,66
Ostala plaćanja 26.650,00

UKUPNO ISPLATE 1.328.257,18


Strana 1