DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 12.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.09.2019 31.159.082,32
Prethodno stanje 29.886.757,10
Uplate na tekući račun 1.304.396,88
Isplate sa tekućeg računa 32.071,66
UKUPNO 31.159.082,32
UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 750.892,22
UPLATA OD RFZO-STOMATOLOGIJA 512.509,66
UPLATA PARTICIPACIJE 40.995,00
UKUPNO UPLATE 1.304.396,88
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 32.071,66
* PLATNI PROMET 32.071,66
- UPRAVA JAVNIH PLACANJA-TREZOR 32.071,66
UKUPNO ISPLATE 32.071,66


Strana 1