DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 05.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.03.2021 11.635.244,44
Prethodno stanje 10.105.286,66
Uplate na tekući račun 1.961.259,34
Isplate sa tekućeg računa 431.301,56
UKUPNO 11.635.244,44
UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 1.472.541,67
UPLATA OD RFZO-STOMATOLOGIJA 427.791,67
Nerasporedjeno 60.926,00
UKUPNO UPLATE 1.961.259,34
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 349.421,65
* ODR@AVANJE SOFTVERA 54.000,00
- MERC DOO 54.000,00
* OSIGURANJE VOZILA-ao (autoodgovorn) 28.810,00
- DDOR NOVI SAD 28.810,00
* REGISTRACIJA VOZILA 8.512,00
- DZ PALILULA 8.512,00
* OSTALE POMO]I-PRIMARNA 121.852,00
- DZ PALILULA 121.852,00
* SOLIDARNA POMO]-PRIM.-COVID 136.247,65
- DZ PALILULA 136.247,65
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 16.249,43
* SOLID.POMO]-STOMAT.-COVID 16.249,43
- DZ PALILULA 16.249,43
Nerasporedjeno 60.926,00
* POGRE[AN RA^UN 60.926,00
- DZ PALILULA 60.926,00
Ostala plaćanja 4.704,48
UKUPNO ISPLATE 431.301,56
Strana 1