DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 19.10.2018. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.10.2018 14.808.323,40
Prethodno stanje: 17.349.016,91
Uplate na tekući račun: 14.100,00
Isplate sa tekućeg računa: 2.554.793,51
SALDO: 14.808.323,40

UPLATE

UPLATA PARTICIPACIJE 14.100,00
- PARTICIPACIJA-PRIMARNA 14.100,00

UKUPNO UPLATE 14.100,00
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 2.545.313,51
- LEKOVI-PRIMARNA LISTA B 795.983,10
- LEKOVI-PRIMARNA LISTA D 20.790,00
- LEKOVI KOJI SE NE FAKTURIŠU 63.731,44
- SANITETSKI MATERIJAL-PRIMARNA 394.909,57
- LABORATORIJSKI MATERIJAL-PRIMARNA 1.269.899,40
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 9.480,00
- TEKUĆE ODRŽ.MEDICINSKE OPREME STOM. 9.480,00

UKUPNO ISPLATE 2.554.793,51

Strana 1