DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 26.06.2019. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.06.2019 18.621.338,45
Prethodno stanje: 20.282.172,46
Uplate na tekući račun: 43.650,00
Isplate sa tekućeg računa: 1.704.484,01
SALDO: 18.621.338,45

UPLATE

UPLATA PARTICIPACIJE 43.650,00
- PARTICIPACIJA-PRIMARNA 43.650,00

UKUPNO UPLATE 43.650,00
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 1.508.368,35
- JUBILARNE-PRIMARNA 1.140.949,44
- VODOVOD I KANALIZACIJA 66.445,31
- TEKUĆE ODRŽ.ELEK.FOTO OPREM.POZITIV 298.800,00
- ALAT I INVENTAR-PRIMARNA 733,60
- KANCELARIJSKI MATERIJAL 1.440,00
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 196.115,66
- JUBILARNE-STOMATOLOGIJA 196.115,66

UKUPNO ISPLATE 1.704.484,01

Strana 1