DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 03.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.04.2020 24.727.613,12
Prethodno stanje 26.973.275,53
Uplate na tekući račun 267.335,25
Isplate sa tekućeg računa 2.512.997,66
UKUPNO 24.727.613,12
UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 267.335,25
UKUPNO UPLATE 267.335,25
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 2.177.634,78
* NAKNADA ZA RAD-PRIMARNA 403.157,00
- DZ PALILULA 403.157,00
* PREVOZ-PRIMARNA 1.772.680,68
- DZ PALILULA 1.765.910,74
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 6.769,94
* MOBILNA TELEFONIJA 1.797,10
- RAIFFEISEN BANK 1.797,10
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 335.362,88
* NAKNADA ZA RAD-STOMATOLOGIJA 63.352,00
- DZ PALILULA 63.352,00
* PREVOZ-STOMATOLOGIJA 272.010,88
- DZ PALILULA 270.936,41
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 1.074,47
UKUPNO ISPLATE 2.512.997,66Strana 1