DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 29.06.2017. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.06.2017 17.639.495,72
Prethodno stanje: 19.279.867,92
Uplate na tekući račun: 46.042,00
Isplate sa tekućeg računa: 1.686.414,20
SALDO: 17.639.495,72

UPLATE

UPLATA PARTICIPACIJE 44.150,00
- PARTICIPACIJA OPŠTA 44.150,00
Nerasporedjeno 1.892,00
- POGREŠAN RAČUN 1.892,00

UKUPNO UPLATE 46.042,00
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 1.234.583,40
- SANITETSKI MATERIJAL-PRIMARNA 354.959,86
- LABORATORIJSKI MATERIJAL-PRIMARNA 769.794,54
- RO FILMOVI-PRIMARNA 74.118,00
- POMOĆ U SLUČAJU SMRTI-PRIMARNA 35.711,00
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 449.938,80
- ZUBNI MATERIJAL I ZUBNI RO-RFZO 449.938,80
Nerasporedjeno 1.892,00
- POGREŠAN RAČUN 1.892,00

UKUPNO ISPLATE 1.686.414,20


Strana 1