DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 18.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.11.2019 29.551.956,10
Prethodno stanje 29.612.496,55
Uplate na tekući račun 162.449,02
Isplate sa tekućeg računa 222.989,47
UKUPNO 29.551.956,10
UPLATE

UPLATA PARTICIPACIJE 15.550,00
UPL.SREDSTAVA-PORODILJE,INVALIDI 19.112,12
Nerasporedjeno 127.786,90
UKUPNO UPLATE 162.449,02
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 122.989,47
* VODOVOD I KANALIZACIJA 65.574,94
- BEOG.VODOVOD I KANALIZACIJA 65.574,94
* MOBILNA TELEFONIJA 3.414,53
- RAIFFEISEN BANK 3.414,53
* ODR@AVANJE SOFTVERA 54.000,00
- MERC DOO 54.000,00
Ostala plaćanja 100.000,00
UKUPNO ISPLATE 222.989,47
Strana 1