DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 16.08.2017. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.08.2017 14.741.682,44
Prethodno stanje: 16.230.672,33
Uplate na tekući račun: 49.930,00
Isplate sa tekućeg računa: 1.538.919,89
SALDO: 14.741.682,44

UPLATE

UPLATA PARTICIPACIJE 49.930,00
- PARTICIPACIJA OPŠTA 38.750,00
- PARTICIPACJA STOMATOLOGIJA 11.180,00

UKUPNO UPLATE 49.930,00
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 1.538.919,89
- STRUJA 1.368.872,29
- GAS 10.237,09
- BENZIN 159.810,51

UKUPNO ISPLATE 1.538.919,89
Strana 1