D 8, Digitalni rentgen aparat sa akvizicionom radnom stanicom i medicinskim printerom suve tehnologije

05/04/2019

Odluka o dodeli ugovora, D 8, 09.05.2019.

Odgovor na pitanje ponuđača 1, D 8, 17.04.2019.

Odgovor na pitanje ponuđača, D 8, 15.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, D 8, 05.04.2019.

Konkursna dokumentacija, D 8, 05.04.2019.

Дом Здравља Палилула