ŠKOLA RODITELjSTVA

30/11/2018

U toku meseca novembra  2018. god. u  Službi  polivalentne patronaže u punktu Stara Palilula,Karaburma , Krnjača, Borča,Padinska Skela održana je  „Škola roditeljstva „. Školici je prisustvovalo 20 trudnica.

Дом Здравља Палилула