Zdravstveno vaspitni rad u Osnovnim školama

23/10/2018

Na poziv direktora Osnovne škole “Filip Višnjić ”na Karaburmi,Osnovne škole „Zaga Malivuk“ u Krnjači i Osnovne škole „Olga Petrov“ u Padinskoj Skeli zbog pojave vašljivosti , polivalentne patronažne sestre sprovele  su zdravstveno vaspitni rad na temu “Prevencija vašljivosti,mere zaštite i suzbijanja”. Obuhvaćeni su učenici nižih razreda,koji su pregledani na vašljivost.

Дом Здравља Палилула