Škola „Nemlečne ishrane“

06/08/2018

U toku jula 2018. u službi polivalentne patronaže održana je  školica „Nemlečne ishrane“. Zdravstveno vaspitnim radom obuhvaćene su majke sa odojčićima.

Дом Здравља Палилула