Školica „Nemlečne ishrane“

06/07/2018

U toku juna 2018. u službi polivalentne patronaže održana je  školica „Nemlečne ishrane“ Zdravstveno vaspitnim radom obuhvaćene su majke sa odojčićima.

Дом Здравља Палилула