U 1 Održavanje aplikativnog softvera – SIGMA MERC za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu , magacin, kadrova i obračuna primanja-

18/05/2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora U 1, 12.06.2018

Konkursna dokumentacija U 1, 18.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda U 1, 18.05.2018.

Дом Здравља Палилула