JN-2018

U 16, Održavanje centralnog i ostalih sterilizatora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, U 16, 12.02.2019. Odluka o dodeli ugovora U 16, 24.-01.2019 Odgovor na pitanje,...


D 31, Laboratorijski materijal

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma, D 31, partija 1, 25.02.2019. Odluka o zaključenju Okvirnog sporazuma, D31,partija...


D 28, Kupovina automatske komore za razvijanje filmova

Obaveštenje o zaključenju ugovora D28,17.01.2019. Odluka o dodeli ugovora, D 28, 26.12.2018. Izmene i dopune konkursne dokumetnacije,...


D 1, Lekovi sa liste B i liste D lekova – centralizovano

Obaveštenje o zaključenju ugovora 9673,  D1,  25.12.2018 Obaveštenje o zaključenju ugovora 9674,  D1,  12.12.2018 Obaveštenje o zaključenju...


D 26, Kupovina vozila za Odeljenje sudske medicine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, d 26 29.11.2018. Odluka o dodeli ugovora, D 26, 11.09.2018. Poziv za podnošenje...


D 24-4, Medicinska oprema

Obaveštenje o dodeli ugovora D 24-4, 22.11.2018. Odluka o dodeli ugovora, D 24-4, 09.11.2018. Poziv za podnošenje...


D 10 – 10,18,21,22,23,24,25,28 – Stomatološki materijal

  Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10 - 10,18,21,22,23,24,25,28, 15.01.2019 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D...


D 28, Kupovina automatske komore za razvijanje filmova

Obaveštenje o obustavi, D 28, 12.12.2018. Odluka o obustavi, D 28, 12.12.2018. Poziv za podnošenje ponuda, D...


U 5, Odražavanje stomatoloških aparata

Obaveštenje o zaključenju ugovora, U 5, 16.11.2018. Odluka o dodeli ugovora, U 5, 29.10.2018. Poziv za podnošenje...


U 15, Održavanje motornih vozila

Obaveštenje o obustavi, U 15, 23.11.2018. Odluka o obustavi postupka, U 15, 22.10.2018. Izmene i dopune konkursne...


Naslovna
Moj doktor
Pozovite