ЈН-2018

У 16, Oдржавање централног и осталих стерилизатора

Oбавештење о закљученом уговору, У 16, 12.02.2019. Одлука о додели уговора У 16, 24.-01.2019 Одговор на питање,...


Д 31, Лабораторијски материјал

Oбавештење о закључењу Оквирног споразума, Д 31, партија 1, 25.02.2019. Oдлука о закључењу Оквирног споразума, Д31,партија...


Д 28, Куповина аутоматске коморе за развијање филмова

Обавештење о закључењу уговора Д28,17.01.2019. Oдлука о додели уговора, Д 28, 26.12.2018. Измене и допуне конкурсне докуметнације,...


Д 1, Лекови са листе Б и листе Д лекова – централизовано

Oбавештење о закључењу уговора 9673,  Д1,  25.12.2018 Oбавештење о закључењу уговора 9674,  Д1,  12.12.2018 Oбавештење о закључењу...


Д 26, Куповина возила за Одељење судске медицине

Обавештење о закљученом уговору, д 26 29.11.2018. Oдлука о додели уговора, Д 26, 11.09.2018. Позив за подношење...


Д 24-4, Медицинска опрема

Обавештење о додели уговора Д 24-4, 22.11.2018. Oдлука о додели уговора, Д 24-4, 09.11.2018. Позив за подношење...


Д 10 – 10,18,21,22,23,24,25,28 – Стоматолошки материјал

  Обавештење о закљученом оквирном споразуму, Д 10 - 10,18,21,22,23,24,25,28, 15.01.2019 Обавештење о закљученом оквирном споразуму, Д...


Д 28, Куповина аутоматске коморе за развијање филмова

Обавештење о обустави, Д 28, 12.12.2018. Oдлука о обустави, Д 28, 12.12.2018. Позив за подношење понуда, Д...


У 5, Одражавање стоматолошких апарата

Oбавештење о закључењу уговора, У 5, 16.11.2018. Oдлука о додели уговора, У 5, 29.10.2018. Позив за подношење...


У 15, Одржавање моторних возила

Oбавештење о обустави, У 15, 23.11.2018. Одлука о обустави поступка, У 15, 22.10.2018. Измене и допуне конкурсне...


Насловна
Мој доктор
Позовите