Д 11, Материјал за одржавање хигијене

22/03/2018

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-narudzbenici, D11, partija 5, 30.01.2019

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-narudzbenici, D11, partija 4, 30.01.2019

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-narudzbenici, D11, partija 3, 30.01.2019

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-narudzbenici, D11, partija 2, 30.01.2019

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-narudzbenici 7949, 22.10.2018

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-Narudzbenici 7945, 22.10.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 7948, 19.10.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 7946, 19.10.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 7368, 10.10.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 7400, 10.10.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 7396, 10.10.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 7038, 24.09.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 7037, 18.09.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 6141, 16.08.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 5362, 01.08.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 5363, 01.08.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 5643, 01.08.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 5645, 01.08.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице 5646, Д11, партија 4, 26.07.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице I, Д11, партија 5, 16.07.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице VI, Д11, партија 3, 20.06.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице V, Д11, партија 3, 20.06.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице IV, Д11, партија 3, 13.06.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице III,Д11, партија 3, 31.05.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице II,Д11, партија 3, 31.05.2018

Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице I,Д11, партија 3, 30.05.2018

Oбавештење о закључењу оквирног споразума, Д 11, партија 5,  25.05.2018.

Oбавештење о закључењу оквирног споразума, Д 11, партија 1,  24.05.2018.

Oбавештење о закључењу оквирног споразума, Д 11, партија 2, 11.05.2018.

Oбавештење о закључењу оквирног споразума, Д 11, партија 3, 04.05.2018.

Oбавештење о закључењу оквирног споразума, Д 11, партија 4, 03.05.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума,  Д 11, партија 1, 18.04.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума,  Д 11, партија 5, 13.04.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума,  Д 11, партија 4, 13.04.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума,  Д 11, партија 3, 13.04.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума,  Д 11, партија 2, 13.04.2018.

Обавештење о продужењу рока I, Д 11, 30.03.2018.

Измене и допуне конкурсне документације I, Д 11, 30.03.2018.

Одговор на питање  понуђача II, Д 11, 30.03.2018.

Обавештење о продужењу рока, Д 11, 28.03.2018.

Измене и допуне конкурсне документације, Д 11, 28.03.2018.

Одговор на питање  понуђача I, Д 11, 28.03.2018.

Одговор на питање понуђача, Д 11, 27.03.2018.

Позив за подношење понуда, Д 11, 22.03.2018.

Конкурсна документација, Д 11, 22.03.2018.

Дом Здравља Палилула