Patronažne sestre su obeležile Svetski dan borbe protiv side

19/01/2018

Dana 01.12.2017.god. patronažne sestre su obeležile  Svetski dan borbe protiv side .

U sprovođenju zdravstveno vaspitnih aktivnosti i izradi zdravstveno vaspitnog materijala učestvovale su patronažne sestre svih punktova.Na svakom punktu učenici su imali priliku da pogledaju zdravstveno vaspitni film na temu “Dečko koji se stideo”, a takođe i prezentaciju na temu hiv infekcije i polno prenosivih bolesti.

Дом Здравља Палилула