Кандидати који су примљени у радни однос по конкурсима ДЗП у периоду од мај -јун 2017. године

17/07/2017

Кандидати који су примљени у радни однос по конкурсима ДЗП у периоду од мај -јун 2017. године
1.По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 17. 05. 2017. године за пријем Медицинске сестре- техничара у Служби кућног лечења и неге на одређено време до повратка одсутне запослене са дужег боловања (трудничко/породиљско) уз пробни рад, изабран је кандидат – Драгана Ристић која је поднела молбу бр. 4230/1 од 18. 05. 2017. године;

2.По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 31. 05. 2017. године за пријем Доктора медицине у радни однос на неодређено време уз пробни рад изабран је кандидат – др Дејан Стојановић који је поднео молбу 4775/37 од 06. 06. 2017. године;

3. По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 07. 06. 2017. године за пријем Вишег физиотерапеута на одређено време до повратка одсутне запослене са дужег боловања (трудничко/породиљско) уз пробни рад, изабран је кандидат-Даница Кнежевић, која је поднела молбу бр. 4972/12 од 13. 06. 2017. године;

4.По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 07. 06. 2017. године за пријем Медицинске сестре-техничара на одређно време до повратка одсутне запослене са дужег боловања (трудничко/породиљско) уз пробни рад, изабран је кандидат-Лидија Јовановић која је поднела молбу бр. 4906 од 07. 06. 2017. године;

5. По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 14. 06. 2017. године за пријем Доктора медицине у радни однос на неодређено време уз пробни рад, изабран је кандидат- др Тања Никитовић која је поднела молбу 5170/26 од 22. 06. 2017. године;

6. По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 14. 06. 2017. године за пријем Телефонисте на одређено време до повратка одсутне запослене са дужег обловања (трудничко/породиљско) уз пробни рад, изабран је кандидат-Далиборка Ђокић која је поднела молбу бр. 5080 од 14. 06. 2017. године;

7 По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 21. 06. 2017. године за пријем Медицинске сестре-техничара на одређено време до повратка запослене са дужег боловања (трудничко/породиљско) уз пробни рад, изабран је кандидат-Сара Шћеповић која је поднела молбу бр. 5320 од 21. 06. 2017. године.

Дом Здравља Палилула