По конкурсу објављеном 08.02.2017. године примљени следећи кандидати:

07/03/2017

По конкурсу објављеном 08.02.2017. године примљени следећи кандидати:

Радивојка Мандић и Урош Рејикић-радни однос на неодређено време

Сања Виторовић и Стошић Милица-радни однос на одређено време

Дом Здравља Палилула