JН-2020

Д-0008/20 -Материјал за одржавање хигијене- Производи за личну негу

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може...


Д-0001/20 -Rö филмови, филмови за мамограф

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може...


Д 14, Бензин, дизел и лож уље

Одлука о закључењу уговора , Д 14 партија 3 Одлука о закључењу уговора , Д 14...


Р 1, Замена електроинсталација у Здравственој станици Крњача

Oдлука о додели уговора, Р 1 Одговор на питање 3, Р 1 Одговор на питање 2, Р...


Д 21, Стоматолошки анстетици

Oдговор на питање, 05.08.2020. Измена конкурсне документације, 05.08.2020. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 05.08.2020. Конкурсна...


Д 6, Готови лекови

Oдлука о обустави, 17.08.2020. Конкурсна докуметнација, 10.07.2020. Позив за подношење понуда, 10.07.2020.


Д 5, Магистрални лекови

Одлука о обустави, 17.08.2020. Конкурсна документација, 10.07.2020. Позив за подношење понуда, 10.07.2020.


Д 4, Галенски раствори

Одлука о додели уговора, 17.08.2020. Конкурсна документација, 10.07.2020. Позив за подношење понуда, 10.07.2020.


Д 13, Штампани обрасци

Конкурсна документација, Д 13, 03.06.2020. Позив за подношење понуда, Д 13, 03.06.2020.


Д 3, Аминофилин и адреналин

Конкурсна документација, Д 3, Аминофилин и адреналин, 03.06.2020. Позив ѕа подношење понуда, Д 3, Аминофилин и...


Насловна
Мој доктор
Позовите