JN-2020

D-0008/20 -Materijal za održavanje higijene- Proizvodi za ličnu negu

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se može...


D-0001/20 -Rö filmovi, filmovi za mamograf

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se može...


D 14, Benzin, dizel i lož ulje

Odluka o zaključenju ugovora , D 14 partija 3 Odluka o zaključenju ugovora , D 14...


R 1, Zamena elektroinstalacija u Zdravstvenoj stanici Krnjača

Odluka o dodeli ugovora, R 1 Odgovor na pitanje 3, R 1 Odgovor na pitanje 2, R...


D 21, Stomatološki anstetici

Odgovor na pitanje, 05.08.2020. Izmena konkursne dokumentacije, 05.08.2020. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 05.08.2020. Konkursna...


D 6, Gotovi lekovi

Odluka o obustavi, 17.08.2020. Konkursna dokumetnacija, 10.07.2020. Poziv za podnošenje ponuda, 10.07.2020.


D 5, Magistralni lekovi

Odluka o obustavi, 17.08.2020. Konkursna dokumentacija, 10.07.2020. Poziv za podnošenje ponuda, 10.07.2020.


D 4, Galenski rastvori

Odluka o dodeli ugovora, 17.08.2020. Konkursna dokumentacija, 10.07.2020. Poziv za podnošenje ponuda, 10.07.2020.


D 13, Štampani obrasci

Konkursna dokumentacija, D 13, 03.06.2020. Poziv za podnošenje ponuda, D 13, 03.06.2020.


D 3, Aminofilin i adrenalin

Konkursna dokumentacija, D 3, Aminofilin i adrenalin, 03.06.2020. Poziv ѕa podnošenje ponuda, D 3, Aminofilin i...


Naslovna
Moj doktor
Pozovite