ЈН-2018

У 3, Одржавање терапеутских, дијагностичких и ултразвучних апарата У 3

Обавештење о закључењу уговора У 3, партија 2, 26.10.2018. Обавештење о закључењу уговора У 3, партија...


У 14, Одржавање клима уређаја

Обавештење о закљученом уговору, У 14, 16.10.2018. Одлука о додели уговора, У 14, 21.09.2018. Конкурсна документација, У...


Д 16, Угаљ

Обавештење о закљученом уговору II, Д 16,01.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, Д 16, 17.10.2018. Обавештење о закљученом...


Д 25, Рачунарска опрема

Обавештење о закључењу уговора, Д 25, 24.09.2018. Одлука о додели уговора, Д 25, 10.09.2018. Позив за подношење...


Р1, Делимична реконструкција електричних инсталација на објекту – огранак ДЗ Карабурма

Oбавештење о закључењу уговора, Р 1, 02.10.2018. Oдлука о додели уговора, Р 1, 03.09.2018. Конкурсна документација, Р...


Р2, Радови на адаптацији стана Дз. у улици Марка Челебоновића бр 73

Oбавештење о oбустави, Р 2, 28.08.2018. Одлука о обустави, Р 2, 17.08.2018. Oбавештење о продужењу рока, Р...


У 8, Teлекомуникационе услуге – мобилна телефонија

Oбавештење о закључењу уговора, У 8, 14.08.2018. Oдлука о додели уговора, У 8, 07.08.2018. Oдговор на питање...


Д17 , Материјал за одржавање зграда

Oбавештење о закљученом Уговору- Наруџбеници, Д 17,партија 7, 30.01.2019. Oбавештење о закљученом Уговору- Наруџбеници, Д 17,партија...


Д 24, Медицинска опрема

Oбавештење о закључењу уговора, Д 24, партија 8, 04.10.2018 Oбавештење о закључењу уговора, Д 24, партија...


Д 23, Медицинска и немедицинска опрема

Oбавештење о закључењу уговора, Д 23, партија 2, 07.09.2018. Oбавештење о закључењу уговора, Д 23, партија...


Насловна
Мој доктор
Позовите