ЈН-2017

Д 27, Лабораторијски материјал

Обавештење о закљученом уговору II, Партија 3, 05.06.2018 Обавештење о закљученом уговору II, Партија 4, 01.06.2018. Обавештење...


У 15, Одржавање централног и осталих стерилизатора

Обавештење о обустави, У 15, 22.01.2017. Oдлука о обустави, У 15, 15.01.2018. Позив за подношење понуда, У...


У 3, Одржавање медицинског информационог система – Heliant Health

Одлука о додели уговора, У 3, 17.01.2018. Кункурсна документација, У 3, 04.01.2018. Позив за подношење понуда, У...


У 14 , Одржавање терапеутских, дијагностичких и ултразвучних апарата

Обавештење о закљученом уговору, У 14, партија 1, 19.01.2018. Обавештење о закљученом уговору, У 14, партија...


У 7, Телекомуникационе услуге – Интернет

Одлука о додели уговора У7, 17.11.2017. Обавештење о продужењу рока, У 7, 06.11.2017. Измене и допуне конкурсне...


Д 21, Куповина возила путем лизинга

Oдлука о додели уговора, Д 21, 10.11.2017. Измене и допуне конкурсне докуметнације, Д 21, 01.11.2017. Kонкурсна докуемнтација,...


Д 24 – 1, 2 , Медицинска опрема

Обавештење о закљученом Уговору, Д 24, партија 2, 17.11.2017 Обавештење о закљученом Уговору, Д 24, партија...


Д 10 – 45, 111, 142, 169, 193, 206, 209, Стоматолошки материјал

Обавештење о закључењу Уговора,  Д 10 - 45,111,142,169,193,206,209, 22.06.2018. Обавештење о обустави, Д 10 - 174,175...


Д 7 – 33, 34, 35, 36, Санитетски потрошни материјал

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-Narudzbenici 7954 Обавештење о закључењу Уговора/Наруџбенице Д 7, партија 5, 5738 Oбавештење о закљученом уговору,...


Д 1, Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова

Oбавештење о закљученом уговору, 7296, Д 1, 04.10.2018. Oбавештење о закљученом уговору, 7054, Д 1, 17.09.2018. Oбавештење...


Насловна
Мој доктор
Позовите