U drugoj polovini septembra će se održati Dani akreditacije u kojima će se Dom zdravlja Palilula u procesu reakreditacije boriti za najviši stepen Užurbano se sprovode pripreme,sređivanje prostora,usklađivanje procedura,doedukacija zaposlenih i dr.

Naslovna
Moj doktor
Pozovite