Zdravstvena Stanica Krnjača

 • dr Biljana Stevanović -šef ZS Krnjača/Kotež
 • Suzana Radić– odgovorna med.sestra Z.S. Krnjača/Kotež

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Kontakt tel. 011/ 2085-706

Timovi:

 • dr Biljana Stevanović i ms Aleksandra Adamović
 • dr Dragana Stojankić i ms Ljiljana Živić
 • dr Olivera Vulović i ms Vesna Popović
 • dr Nataša Radulović i ms Jasmina Pišot
 • dr Jelena Đorđević i ms Dragana Hajduković
 • dr Danica Đurović i ms Nikica Tišović

Medicinska sestra-tehničar / raspoređene na rad u intervencijama

 • Željka Šegrt
 • Marica Bujaković

Pacijenti mogu zakazivati preglede preko sledećih brojeva telefona:

 • dr Olivera Vulović amb 1 011/208 7712
 • dr Dragana Stojankić amb 5 011/2087-713
 • dr Nataša Radulović amb 1 011/208 7712
 • dr Biljana Stevanović amb 3 011/208 7713
 • Jelena Đorđević amb 5 011/208 7715
 • dr Danica Đurović amb 3 011/2087-713

Pregledi se mogu zakazati za sve lekare i dobiti sve informacije telefonom 011/208 57 06


Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece sa razvojnim savetovalištem

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Kontakt tel. 011/2712-580

Doktor specijalista pedijatrije

 • Dr Snežana Šego
 • Dr Olivera Petrović

Pedijatrijska sestra

 • Ms Suzana Kojić
 • Ms Katarina Dudtka
 • Ms Jelena Njagul
 • Ms Stanislava Stošić

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Doktor specijalista pedijatrije

 • Dr Zorica Aleksić
 • Dr Ivan Mihailović – šef dunavskog venca

Pedijatrijska sestra

 • Slađana Stojanov
 • Marina Stojković

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Kontakt tel. 011/2713 -136

U zdravstvenoj stanici Kranjača ponedeljkom i utorkom ginekog radi popodne ali svakog drugog ponedeljka radi popodne ultrazvučnu dijanostiku u zdravstvenoj stanici Borča. Sredom, četvrtkom i petkom radi prepodne u ginekološkoj ordinaciji u Krnjači.

Napomena: u slučaju bolovanja ginekologa ili usled korišćenja godišnjeg odmora raspored rada se može izmeniti i obaveštenje se može dobiti telefonom (Borča :2722-647)

Doktor specijalista ginekologije i akušerstva

 • dr Marija Kotarčević

Ginekološko-Akušerska sestra

 • Suzana Sremčević

Služba polivalentne patronaže
Kontakt tel. 011/2712-702

Polivalentna patronažna sestra/viša medicinska sestra

 • Milić Maša
 • Marina Lučić
 • Slavica Nikolić
 • Jovanka Tomić

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Kontakt tel. 011/2712-705

Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 • Dr Dragan Mladenović
 • Dr Aleksandra Stojković-Barnić

Viši fizioterapeuti

 • Danica Knežević
 • Svetlana Petrić
 • Jevto Hajder
 • Svetlana Ristić
 • Zorana Radaković
 • Snežana Grulić
 • Radmila Cerović
 • Dragana Pantović

Fizioterapeutski tehničar

 • Sanja Šaulić
 • Svetlana Paskota
 • Lela Ilijevski
 • Slađana Mladenović

Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Kontakt tel. 011/2712-734

Laboratorijski tehničar

 • Alena Rojević
 • Tamara Vojnović

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Odeljenje dečije i preventivne stomatologije  011/33 17 261

 • prim. dr Svetlana Popović – ss Slađana Momirović
 • dr Dragana Milićević – ss Vera Milić

Odeljenje bolesti usta i zuba sa endodoncijom  011/27 12 386

 • dr Jelica Bojanić – ss Dragana Stanković
 • dr Jasna Bojković – ss Aleksandra Pejić

Odeljenje ortopedije vilica

 • dr Dušica Obrenović – ss Olivera Mošorinski

Odeljenje zubne tehnike

 • zt Ivana Odalović
 • zt Aleksandar Gavrilović

Odsek zubne rendgen dijagnostike

 • rt Vesna Milanović

Ambulanta KOTEŽ

Kontakt tel. 011/2711-553

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Timovi:

 • Dr Ranka Šotra-spec.opšte – ms Biserka Milentijević
 • Dr Sanja Denić – ms Nataša Petković
 • dr Slađana Graovac – ms Milanka Stanković
 • Dr Milica Rogić – ms Dušica Dragišić

infopult:

 • ms Jelena Mitrašinović
 • ms Ana Đoković

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Odeljenje dečije i preventivne stomatologije

 • dr Bojana Vujanac i ss Dragana Gavrilović
Дом Здравља Палилула