Zdravstvena Stanica Krnjača

 • dr Sanja Denić – šef ZS Krnjača/Kotež
 • vms Tijana Marjanović – odgovorna med.sestra Z.S. Krnjača/Kotež

Poštovani korisnici,

U ZS Krnjača 25.07.2023.godine neće biti električne energije od 08:15 časova zbog planiranog isključenja i radova na električnoj mreži od strane Elektrodistribucije Beograd.Molimo za razumevanje i strpljenje.

Obaveštavamo Vas da  telefonska mini centrala  u ZS Krnjača u Službi opšte medicine zbog tehničkih problema i postavljanja nove centrale umesto stare koja je van upotrebe  – NE RADI.

Vaše preglede na primarnom nivou  možete  zakazivati preko aplikacije  ,,MOJ  DOKTOR“  Call centar  telefon   011 362 0000

Za ostale informacije pozovite broj  011 3318 488 dok se ne  otklone tehnički problemi telefonske centrale

Molimo Vas za razumevanje i strpljenje

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Kontakt tel. 011/ 2085-706

Timovi:

 • dr Dragana Stojankić i mt Miodrag Kudić
 • dr Olivera Vulović i ms Vesna Popović
 • dr Sanja Denić i ms Aleksandra Adamović
 • dr Jelena Đorđević i ms Sanja Živić
 • dr Danica Đurović i ms Nikica Tišović
 • dr Danijela Vlatković i ms Dragana Hajduković
 • dr Milica Rogić i ms Marica Bujaković

Medicinska sestra-tehničar / raspoređene na rad u intervencijama

 • ms Željka Šegrt
 • ms Jasmina Pišot

Pacijenti mogu zakazivati preglede preko sledećih brojeva telefona:

 • dr Olivera Vulović amb 1 011/2087 712
 • dr Dragana Stojankić amb 3 011/2087 713
 • dr Jelena Đorđević amb 1 011/2087 712
 • dr Milica Rogić amb 3 011/2087 713
 • dr Sanja Denić amb 5 011/2087 715
 • dr Danica Đurović amb 5 011/2087 715

Pregledi se mogu zakazati za sve lekare i dobiti sve informacije telefonom 011/208 57 06


Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece sa razvojnim savetovalištem

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Kontakt tel. 011/2712-580

Doktor specijalista pedijatrije

 • Dr Snežana Šego
 • Dr Olivera Petrović

Pedijatrijska sestra

 • Ms Suzana Kojić
 • Ms Katarina Dudtka
 • Ms Jelena Njagul
 • Vms Stanislava Stošić

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Doktor specijalista pedijatrije

 • Dr Ivan Mihailović

Pedijatrijska sestra

 • Ms Slađana Stojanov
 • Ms Marina Stojković

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Kontakt tel. 011/2713 -136

U zdravstvenoj stanici Kranjača ponedeljkom i utorkom ginekog radi popodne ali svakog drugog ponedeljka radi popodne ultrazvučnu dijanostiku u zdravstvenoj stanici Borča. Sredom, četvrtkom i petkom radi prepodne u ginekološkoj ordinaciji u Krnjači.

Napomena: u slučaju bolovanja ginekologa ili usled korišćenja godišnjeg odmora raspored rada se može izmeniti i obaveštenje se može dobiti telefonom (Borča :2722-647)

Doktor specijalista ginekologije i akušerstva

 • dr Marija Kotarčević

Ginekološko-Akušerska sestra

 • Suzana Sremčević

Služba polivalentne patronaže
Kontakt tel. 011/2712-702

Polivalentna patronažna sestra/viša medicinska sestra

 • Milić Maša
 • Marina Lučić
 • Slavica Nikolić
 • Jovanka Tomić

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Kontakt tel. 011/2712-705

Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 • Dr Goran Milojković

Viši fizioterapeuti

 • Ognjen Bačko
 • Svetlana Ristić
 • Aleksandar Lekić
 • Snežana Grulić
 • Radmila Cerović
 • Ksenija Vlahović
 • Jasmina Bosanac
 • Biljana Ćosić

Fizioterapeutski tehničar

 • Lela Ilijevski

Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Kontakt tel. 011/2712-734

Laboratorijski tehničar

 • Alena Rojević
 • Tamara Vojnović

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Odeljenje dečije i preventivne stomatologije  011/33 17 261

 • prim. dr Svetlana Popović – ss Slađana Momirović
 • dr Dragana Milićević – ss Vera Milić

Odeljenje bolesti usta i zuba sa endodoncijom  011/27 12 386

 • dr Jelica Bojanić – ss Dragana Stanković
 • dr Jasna Bojković – ss Aleksandra Pejić

Odsek zubne rendgen dijagnostike

 • rt Vesna Milanović

Odeljenje ortopedije vilica je zatvoreno u Krnjači, preselili su se u Borču


Ambulanta KOTEŽ

Kontakt tel. 011/2711-553

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Timovi:

 • Dr Ranka Šotra-spec.opšte – ms Biserka Milentijević
 • Dr Kristina Lazović – ms Nataša Petković
 • Dr Tomislav Jovanović – ms Milanka Stanković
 • Dr Svetlana Radević Vojnović – ms Jelena Mitrašinović

Intervencije:

 • ms Dušica Dragišić
 • ms Ana Đoković

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Odeljenje dečije i preventivne stomatologije

 • dr Bojana Vujanac i ss Dragana Gavrilović
Дом Здравља Палилула