U 1 Održavanje aplikativnog softvera – SIGMA MERC za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu , magacin, kadrova i obračuna primanja-

Naslovna
Moj doktor
Pozovite