Po javnom oglasu Doma zdravlja primljeni su sledeći kandidati:

Naslovna
Moj doktor
Pozovite