Po konkursu objavljenom 08.02.2017. godine primljeni sledeći kandidati:

Naslovna
Moj doktor
Pozovite