D 8, Digitalni rentgen aparat sa akvizicionom radnom stanicom i medicinskim printerom suve tehnologije

Naslovna
Moj doktor
Pozovite