R 3, Radovi na održavanju i zameni delova na dva lifta u objektu Doma zdravlja „Dr Milutin Ivković“ Palilula ulica Knez Danilova 16

24/01/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, R 3, 03.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora, R 3, 22.02.2017.

Odgovor na pitanje ponuđača, R 3, 02.02.2017.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda, R 3, 30.01.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, R 3, 30.01.2017.

Odgovor na pitanje ponuđača, R 3, 30.01.2017.

Konkursna dokumentacija, R 3, 24.01.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, R 3, 24.01.2017.

 

Дом Здравља Палилула