slide1

 

Добродошли

Ми смо установа са 25 здравствених станица и амбуланти са око 800 запослених у тимском раду обезбеђује адекватну доступност здравствене заштите свим грађанима општине Палилула.
Висок квалитет наших услуга је потврђен применом Акредитацијског статуса на 7 година


Визија

Настојимо да квалитетном понудом привучемо што већи број грађана да се определе да у Дому здравља Палилула реализују здравствену заштиту, а планским и стручним радом руководства обезбедимо најбоље услове за успешно пословање и сопствени развој.

Мисија

Правовремено и адекватно реагујемо на потребе и захтеве својих корисника, од појединца до заједнице, најрационалнијим пружањем високо квалитетих здравствених услуга у складу са савременим професионалним стандардима и реалним могућностима у циљу постизања најбољих могућих исхода по здравље. Усмерени смо ка перманентном усавршавању запослених, технологије рада и остварењу што успешнијег партнерског односа са заједницом.


Акредитација 2013-2020


Центар за економске анализе потврдјује да је у 2013/2014 према истраживању Дом Здравља “Др Миулутин Ивковић” Палилула уврштен у најуспешније фирме у Србији


Дом Здравља Палилула