Potpisan pojedinačni kolektivni ugovor

Pojedinačni kolektivni ugovor između reprezentativnog sindikata(sind.zaposlenih u zdravstvu i soc.zaštiti) i poslodavca- dz palilula je usaglašen i potpisan.

Ugovor je poslat osnivaču na potpis.

Dz Palilula


VAKCINACIJA STANOVNIŠTVA

U DZ Palilula dana 3.10.2014.godine počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa.

Vakcina je VAXIGRIP proizvođača Sanofi- pojedinačna doza.

Preporuka korisnicima je da se vakcinišu pre svega: osobe sa hroničnim poremećajem plućnog i KV sistema, metabolički poremećaji (šećerna bolest), poremećajem rada bubrega, osobama sa oslabljenim imunitetom… Pored toga potrebno je obuhvatiti zdravstvene radnike, zaposlene u javnim službama i sva lica starija od 65 godina.


NOVA ORGANIZACIJA RADA OD 04.08.2014 GODINE U AMBULANTAMA: GLOGONJSKI RIT, JABUČKI RIT, VRBOVSKO, BESNI FOK, KOVILOVO I DUNAVAC i dalje

U novoj organizaciji rada zbog smanjenog broja lekara, radno vreme ambulanti bilo bi sledeće:

 • GLOGONJSKI RIT-ponedeljak, sreda i petak od 11-14.30 četvrtak 7-10.30
 • JABUČKI RIT -ponedeljak ,sreda .petak od 7-10.30h
 • VRBOVSKO-utorak.sreda, petak od 7-10.30h
 • BESNI FOK-utorak.sreda,četvrtak.petak od 1 1 -14.30h
 • KOVILOVO-ponedeljak .utorak.četvrtak od 7-10.30h
 • DUNAVAC-ponedeljak.utorak .četvrtak od 11-14.30h

 

U ambulantama rade dr.Aleksandra llić i dr Slavica Markočević na sledeći način :
  • Amb. Glogonjski rit -Jabučki rit -dr Markočević 3 dana i 1 dan dr llić u Giogonskom ritu
  • Amb.Vrbovsko -dr llić 3 dana
  • Amb Besni Fok -dr llić 4 dana
  • Amb. Kovilovo -dr Markočević 2 dana i 1 dr llić
  • Amb.Dunavac -di Markočević 2 dana i 1 dan dr Ilić

Dobrodošli

Mi smo ustanova sa 25 zdravstvenih stanica i ambulanti sa oko 800 zaposlenih u timskom radu obezbeđuje adekvatnu dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima opštine Palilula.
Visok kvalitet naših usluga je potvrđen primenom Sistema menadžmenta kvalitetom JUS ISO 9001 (12.04.2000- 11.04.2003), a kasnije i akreditacijom drugog stepena.


Misija

Pravovremeno i adekvatno reagujemo na potrebe i zahteve svojih korisnika, od pojedinca do zajednice, najracionalnijim pružanjem visoko kvalitetih zdravstvenih usluga u skladu sa savremenim profesionalnim standardima i realnim mogućnostima u cilju  postizanja najboljih mogućih ishoda po zdravlje. Usmereni smo ka permanentnom usavršavanju zaposlenih, tehnologije rada i ostvarenju što uspešnijeg partnerskog odnosa sa zajednicom.

Vizija

Nastojimo da kvalitetnom ponudom privučemo što veći broj građana da se opredele da u Domu zdravlja Palilula realizuju zdravstvenu zaštitu, a planskim i stručnim radom rukovodstva obezbedimo najbolje uslove za uspešno poslovanje i sopstveni razvoj.


Akreditacija 2013-2020


Centar za ekonomske analize potvrdjuje da je u 2013/2014 prema istraživanju Dom Zdravlja “Dr Miulutin Ivković” Palilula uvršten u najuspešnije firme u Srbiji


Dom Zdravlja Palilula