Dana 24.04.2015 godine Dom zdravlja Palilula obeležava dan doma zdravlja i 62 godine postojanja i rada.

Tim povodom u sektorima  Dunavski venac,Karaburma i Stara Palilula u periodu od 10-12 časova će biti održane akcije promocije zdravih stilova života-bazari zdravlja u kojima će se korisnicima meriti vrednosti glikemije  i pritiska, nutricionisti će davati smernice  o  pravilnoj ishrani ,patronažne sestre će savetima  uticati na loše navike korisnika ,a ostale službe će takođe toga dana dati svoj doprinos i pokazati našim korisnicima da smo kuća dobrog zdravlja.

Na Karaburmi će biti organizovana akcija imunizacije romske dece i slanje romkinja na skrining za karcinom dojke i grlića materice.

U soliteru Bulevar Despota Srtefana 68 b će se pored redovnih aktivnosti o zdravim stilovima života korisnicima koji žele da urade EKG biti omogućeno pregled  lekara koji će ih pregledati i dati savet.

U Krnjači ispred zgrade doma zdravlja korisnici će imati priliku da prekontrolišu vrednosti šećera i krvnog pritiska i dobiju odgovor na sva pitanja vezana za zdravlje.

Po završetku bazara svi učesnici će se okupiti zajedno sa članovima kolegijuma i zasaditi dva  drveta magnolije ispred centralne zgrade kao simbol života i dugovečnosti.

 

Neka nam živi dom zdravlja!


Dobrodošli

Mi smo ustanova sa 25 zdravstvenih stanica i ambulanti sa oko 800 zaposlenih u timskom radu obezbeđuje adekvatnu dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima opštine Palilula.
Visok kvalitet naših usluga je potvrđen primenom Sistema menadžmenta kvalitetom JUS ISO 9001 (12.04.2000- 11.04.2003), a kasnije i akreditacijom drugog stepena.


Misija

Pravovremeno i adekvatno reagujemo na potrebe i zahteve svojih korisnika, od pojedinca do zajednice, najracionalnijim pružanjem visoko kvalitetih zdravstvenih usluga u skladu sa savremenim profesionalnim standardima i realnim mogućnostima u cilju  postizanja najboljih mogućih ishoda po zdravlje. Usmereni smo ka permanentnom usavršavanju zaposlenih, tehnologije rada i ostvarenju što uspešnijeg partnerskog odnosa sa zajednicom.

Vizija

Nastojimo da kvalitetnom ponudom privučemo što veći broj građana da se opredele da u Domu zdravlja Palilula realizuju zdravstvenu zaštitu, a planskim i stručnim radom rukovodstva obezbedimo najbolje uslove za uspešno poslovanje i sopstveni razvoj.


Akreditacija 2013-2020


Centar za ekonomske analize potvrdjuje da je u 2013/2014 prema istraživanju Dom Zdravlja “Dr Miulutin Ivković” Palilula uvršten u najuspešnije firme u Srbiji


Dom Zdravlja Palilula