slide1

 

Dobrodošli

Mi smo ustanova sa 25 zdravstvenih stanica i ambulanti sa oko 800 zaposlenih u timskom radu obezbeđuje adekvatnu dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima opštine Palilula.
Visok kvalitet naših usluga je potvrđen primenom Akreditacijskog statusa na 7 godina.

OBAVEŠTENjA

Zbog kvara na električnoj mreži 13.02.2020. godine neće biti struje u ambulanti Dunavac od 09:00 do 16:00 časova .
Lekar koji radi u ambulanti Dunavac radiće u ZS Padinska skela od 11:00 do 13:30.
Hvala na razumevanju


Poštovani korisnici,
Obaveštavamo Vas da počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa.
Vakcinacija će se sprovoditi u službi zdravstvene zaštite odraslih i pedijatrije.
Javite se svom izabranom lekaru.

Obaveštavamo vas da je  PTT ambulanta Palmotićeva br.2, posle završenih radova na sanaciji mokrih čvorova, ponovo puštena u rad od 30.09.2019.godine
Hvala na razumevanju

Obaveštavaju se korisnici usluga Doma zdravlja „Dr Milutin Ivković“ -Palilula da ambulanta oftalmologije u ZS Krnjača, neće raditi  od 22.07.2019.godine.
Zakazani korisnici biće primljeni  u Službi oftalmologije-istoga dana, u istom terminu u Ogranku Stara Palilula, Knez Danilova 16, treći sprat
Za sve informacije telefon je 011/ 3224 327    

Upis u srednje škole

U Službi medicine rada u ulici Vojvode Vuka br. 10 možete izvaditi lekarska uverenja za upis u srednje stručne škole. Cena za lekarska uverenja je 500.00 rsd (osim za smer – vozač motornih vozila koja iznosi 1.290,00 rsd) i koja možete uplatiti direktno na šalteru med. rada ili uplatom na račun br. 840-628667-98, poziv na broj 20 (svrha plaćanja lek. uverenje; primalac DZ Palilula).

Od potrebne dokumentacije treba poneti neki dokument sa matičnim brojem deteta i potvrdu o zdravstvenom stanju deteta koju izdaje ordinirajući pedijatar.

Vizija

Nastojimo da kvalitetnom ponudom privučemo što veći broj građana da se opredele da u Domu zdravlja Palilula realizuju zdravstvenu zaštitu, a planskim i stručnim radom rukovodstva obezbedimo najbolje uslove za uspešno poslovanje i sopstveni razvoj.

Misija

Pravovremeno i adekvatno reagujemo na potrebe i zahteve svojih korisnika, od pojedinca do zajednice, najracionalnijim pružanjem visoko kvalitetih zdravstvenih usluga u skladu sa savremenim profesionalnim standardima i realnim mogućnostima u cilju postizanja najboljih mogućih ishoda po zdravlje. Usmereni smo ka permanentnom usavršavanju zaposlenih, tehnologije rada i ostvarenju što uspešnijeg partnerskog odnosa sa zajednicom.


Akreditacija 2013-2020


Centar za ekonomske analize potvrdjuje da je u 2013/2014 prema istraživanju Dom Zdravlja „Dr Miulutin Ivković“ Palilula uvršten u najuspešnije firme u Srbiji


Дом Здравља Палилула