Zbog nedostatka kadra  u Službi Opšte medicine na Dunavskom vencu pregledi se neće zakazivati za vreme letnjih meseci počev od 01.06.2015 godine.

Molimo korisnike za razumevanje i obaveštavamo ih da će usluge biti pružene kao i do sada u skladu sa potrebama i prema prioritetu.

Za sve informacije i nejasnoće korisnici se mogu obratiti šefu službe Opšte medicine u Borči i odgovornoj sestri.

Ambulanta RTS-a u periodu od 25.05.2015 do 15.06.2015 radiće u intervalu  od 9-16:30 svakog radnog dana.
Pacijenti sa akutnim problemima se mogu javiti u Službu Opšte medicine u Knez Danilovoj 16 u vreme kada ambulanta RTS-a  ne radi.


Dobrodošli

Mi smo ustanova sa 25 zdravstvenih stanica i ambulanti sa oko 800 zaposlenih u timskom radu obezbeđuje adekvatnu dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima opštine Palilula.
Visok kvalitet naših usluga je potvrđen primenom Sistema menadžmenta kvalitetom JUS ISO 9001 (12.04.2000- 11.04.2003), a kasnije i akreditacijom drugog stepena.


Misija

Pravovremeno i adekvatno reagujemo na potrebe i zahteve svojih korisnika, od pojedinca do zajednice, najracionalnijim pružanjem visoko kvalitetih zdravstvenih usluga u skladu sa savremenim profesionalnim standardima i realnim mogućnostima u cilju  postizanja najboljih mogućih ishoda po zdravlje. Usmereni smo ka permanentnom usavršavanju zaposlenih, tehnologije rada i ostvarenju što uspešnijeg partnerskog odnosa sa zajednicom.

Vizija

Nastojimo da kvalitetnom ponudom privučemo što veći broj građana da se opredele da u Domu zdravlja Palilula realizuju zdravstvenu zaštitu, a planskim i stručnim radom rukovodstva obezbedimo najbolje uslove za uspešno poslovanje i sopstveni razvoj.


Akreditacija 2013-2020


Centar za ekonomske analize potvrdjuje da je u 2013/2014 prema istraživanju Dom Zdravlja “Dr Miulutin Ivković” Palilula uvršten u najuspešnije firme u Srbiji


Dom Zdravlja Palilula