U 3, Održavanje aplikativnog softvera za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu i magacin

Naslovna
Moj doktor
Pozovite