Zdravstvena Stanica Borča

 

spec. dr Zorica Tanasijević – Rukovodilac ogranka i šef zdravstvene stanice

vms Biljana Živkov – Odgovorna medicinska sestra ogranka i zdravstvene stanice 

Broj centrale: 011 777 32 00


Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

ms Olivera Radulović – Odgovorna sestra

e-mail: opstaborca@gmail.com

 

 • Nevena Đurđević – Nutricionista  011/ 777 32 56

Timovi:

 • dr Milena Dragojević i ms Jasmina Šike tel. 011/ 777 32 35
 • spec. dr Snežana Babić i ms Gordana Marković tel. 011/ 777 32 21
 • dr Vladimir Kovačević i ms Dušica Sladić tel. 011/ 777 32 14
 • dr Jelena Stevanović i ms Nataša Jankov tel. 011/ 777 32 31
 • spec. dr Vera Musić-ms Vinka Lovre tel. 011/ 777 32 19
 • dr Nikola Radović i ms Jelena Ergarac tel. 011/ 777 32 17
 • spec. dr Milana Šišić i ms Svetlana Ilić Bukovac tel. 011/ 777 32 31
 • dr Jelena Puzović i ms Viktorija Konakčijev tel. 011/ 777 32 17
 • dr Snežana Mikavica i ms Mara Jović tel. 011/ 777 32 20
 • dr Ivan Vukić i ms Ana Popesku tel. 011/ 777 32 14
 • dr Ivana Redžić i ms Ana Hamzagić tel. 011/ 777 32 24
 • spec. dr Zorica Tanasijević i ms Nataša Mićović tel. 011/ 777 32 05
 • dr Jelena Ilić i ms Nevena Smiljanić tel. 011/ 777 32 35
 • dr Srđan Matović (kartoteka dr Ješić) i ms Ljubica Rabrenović tel. 011/ 777 32 24

dr Veselin Savić je na specijalizaciji. Informacije o zakazivanju na tel. 011/777 32 28

Medicinska sestra-tehničar / raspoređene na rad u intervencijama:

 • ms Vesna Blagojević
 • ms Jelena Vranković
 • ms Jovana Milić
 • ms Sanja Miladinović
 • ms Dragana Rabrenović
 • ms Bojana Slavić

Sterilizacija:   ms Jelena Pribaković,  ms Nataša Šćepanović

Infopult:   ms Marija Momirov,   ms Vera Kisić,   ms Edita Ćosović,    ms Ivana Nikolić


Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece sa razvojnim savetovalištem

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije telefon broj 011/777-32-32

 

 dr Olivera Petrović – šef službe u ogranku

 ms Dragana Vidosavljević – odgovorna pedijatrijska sestra službe u ogranku

Doktor specijalista pedijatrije

 • dr Ana Đorđević
 • dr Slađana Pešić
 • dr Vera Pavlovski
 • dr Tatjana Topalović
 • dr Marina Markovski Rančić

Pedijatrijska sestra

 • ms Nada Stankov
 • ms Danijela Vučić
 • ms Svetlana Stojkovski
 • ms Teodora Dudulec
 • ms Jasna Jovanović
 • ms Aleksandra Đikić

Defektolog-logoped

 • Ljiljana Đoković
 • Sanja Antić

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije telefon broj 011/777-32-43

Doktor specijalista pedijatrije

 • dr Dušan Beštić
 • dr Milica Vujatović

medicinske sestre

 • ms Jasmina Đumić
 • ms Elvira Skenderi
 • ms Rizada Abidinović

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Ginekolozi menjaju smenu na nedeljnom nivou. U zdravstvenoj stanici rade tri ginekologa.

Napomena: u slučaju bolovanja ginekologa ili usled korišćenja godišnjeg odmora raspored rada se može izmeniti i obaveštenje se može dobiti telefonom (Borča :011/777 32 12)

Doktor specijalista ginekologije i akušerstva

 • dr Dragan Knežević
 • dr Biljana Živanović
 • dr Tamara Cokić

Ginekološko – akušerska sestra

 • Jagoda Damnjanović
 • Snežana Žmirić
 • Ivana Lazić

Psihofizička priprema trudnice za porođaj . Pripremu vodi sestra Jagoda Damnjanović


Služba polivalentne patronaže

Polivalentna patronažna sestra/viša medicinska sestra

 • Indira Alimović
 • Goranka Radaković
 • Jelena Sretenović
 • Bojana Živanović
 • Biljana Đukić

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Laboratorijski tehničar

 • Senka Šobot
 • Svetlana Beštić
 • Olivera Momirović
 • Gordana Popović
 • Dragica Mladenović
 • Gordana Ristić

Peračica posuđa u laboratoriji

 • Ružica Pavlović

Služba za specijalističke i specijalističko-konsultativne delatnosti

Služba fizikalne medicine i rehabilitacije

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 • dr Dragan Mladenović

Viši fizioterapeut

 • Bilić Nemanja
 • Dabić Radovan
 • Zećiri Bekrija
 • Pantović Dragana
 • Stamatović Natalija
 • Stokić Jovana
 • Stojanović Dragana
 • Vučetić Hristina

Fizioterapeutski tehničar

 • Avramov Jelena
 • Mladenović Slađana
 • Šaulić Sanja

Odeljenje interne medicine

Radno vreme: ponedeljak i utorak 13:30-20,ostalim danima 07-13:30

Ponedeljak dr Radmila Aksić

Četvrtak dr Branka Bisenić

Utorak,sreda i petak dr Gordana Antonijević Preradović

Medicinska sestra

 • Vesna Šipić

Odeljenje zaštite mentalnog zdravlja

Direktna linija 011/7773252

U toku je korišćenje planiranih godišnjih odmora.

      Psihijatri:

 • dr Miraš Milačić
 • dr Tamara Babić

      Psiholog:

 • Dragana Šoškić

      Socijalni radnik:

 • Maja Peev

     Medicinske sestre:

 • Svetlana Jeremić
 • Jelena Tomić

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

 • dr Lela Šunjević utorak uvek pre podne

Medicinska sestra

 • ms Andriana Dapčević

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

     dr Igor Rojević – šef službe u ogranku

     ss Vesna Vučković – odgovorna sestra službe u ogranku

 

Odeljenje dečije i preventivne stomatologije

 • dr Igor Rojević i ss Vanja Gavrilović – Eskić  –  011/ 777 32 38
 • dr Nataša Savićević i ss Blagica Pantović  –  011/ 777 32 44
 • dr Milena Vorkapić i ss Ivana Ilić  –  011/ 777 32 40

Odeljenje bolesti usta i zuba sa endodoncijom

 • dr Aleksandar Nenezić i ss Jovana Filipović –  011/ 777 32 49
 • dr Mihajlo Kovačević i ss Aleksandra Arsić  –  011/ 777 32 75

Odeljenje ortopedije vilica i zuba

 • dr Dušica Obrenović i ss Olivera Mošorinski – 011/ 777 32 47

Odeljenje zubne tehnike

 • zt Ivana Odalović
 • zt Aleksandar Gavrilović

Odeljenje stomatološke protetike

 •  dr Hajrija Žučanin i vss Jasmina Sakić – 011/ 777 32 47

Ambulanta u osnovnoj školi „Stevan Sremac“

 • dr Slobodan Mađanović i ss Danijela Milunović

Ambulanta u osnovnoj školi „Rade Drainac“

 • dr Branislav Savić i st Žarko Lepojević – 011/ 272 37 03

Služba kućnog lečenja i nege

vms Branislava Jovanov – odgovorna sestra službe

 • dr Orhideja Hajdari
 • dr Dragana Mališić

Medicinska sestra – tehničar u službi kućnog lečenja i nege

 • ms Lidija Novaković
 • ms Dragica Jokić
 • mt Miroslav Manojlović
 • ms Dragana Ristić
 • ms Jelena Davidović
 • ms Anita Vukosavljević
 • ms Nikolina Lazar
 • ms Aleksandra Mega
 • ms Ana Mlađenović
 • mt Dejan Marković
 • ms Sanja Mlađenović
 • ms Maja Drobnjaković

 

Ambulanta Ovča

Kontakt tel. 011/2731-573 , 011/2731-990

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Doktor medicine

 • dr Miloš Stakić

Medicinska sestra-tehničar

 • ms Pavlina Nasteski

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 • dr Miroslava Vukadinović i ss Firuca Brađan
Дом Здравља Палилула