Zdravstvena Stanica Borča

 

dr Zorica Tanasijević – Rukovodilac ogranka i šef zdravstvene stanice

Biljana Živkov – Odgovorna medicinska sestra ogranka i zdravstvene stanice 

 

Kovid ambulanta Borča br.telefona je 011 777 32 46 ( ili 011 777 32 00 lokal 6206)


Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

Olivera Radulović – Odgovorna sestra

Timovi:

 • dr Mirjana Radić i ms Jasmina Šike tel. 011/777 32 31
 • dr Snežana Babić i ms Ivana Nikolić tel. 011/777 32 21
 • dr Vladimir Kovačević i ms Vanja Stojiljković tel. 011/777 3214
 • dr Jelena Stevanović i ms Nataša Jankov tel. 011/777 32 20
 • dr Vera Musić-ms Vinka Lovre tel. 011/777 32 19
 • dr Nikola Radović i ms Jelena Ergarac tel. 011/777 32 17
 • dr Milana Šišić i ms Svetlana Ilić Bukovac tel. 011/777 32 31
 • dr Svetlana Stanković i ms Dušica Sladić tel. 011/777 32 17
 • dr Jelena Stanković i ms Viktorija Konačkijev tel. 011/777 32 35
 • dr Ivan Vukić i ms Ana Popesku tel. 011/777 32 14
 • dr Katarina Ješić i ms Ljubica Rabrenović tel. 011/777 32 24
 • dr Veselin Savić i ms Mara Jović tel. 011/777 32 20
 • dr Ivana Redžić i ms Biljana Radović tel. 011/777 32 24
 • dr Zorica Tanasijević i ms Nataša Mićović tel. 011/777 32 05
 • dr Jelena Ilić i ms Nevena Smiljanić tel. 011/77732 35

Medicinska sestra-tehničar / raspoređene na rad u intervencijama:

ms Vesna Blagojević

  • ms Jelena Pribaković
  • ms Jovana Milić
  • ms Ana Hamzagić
  • ms Jelena Vranković
  • ms Dragana Rabrenović
  • ms Živana Cukavac

Infopult: ms Bojana Slavić, ms Marija Kvrgić, ms Marija Momirov


Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece sa razvojnim savetovalištem

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Doktor specijalista pedijatrije

 dr Marina Markovski Rančić-šef službe u ogranku

 • dr Ljiljana Stolić
 • dr Karin Vasić
 • dr Snežana Stanković-Šego
 • dr Nadica Stamenković
 • dr Tatjana Topalović

Pedijatrijska sestra

 • ms Dragana Vidosavljević– odgovorna pedijatrijska sestra službe u ogranku
 • ms Nada Stankov
 • ms Danijela Vučić
 • ms Svetlana Stojkovski
 • ms Teodora Dudulec
 • ms Anica Nikolić

Defektolog-logoped

 • Ljiljana Đoković

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 

Doktor specijalista pedijatrije

 • dr Dušan Beštić
 • dr Milica Vujatović

medicinske sestre

 • Jasmina Đumić
 • Elvira Skenderi
 • Rizada Abidinović
 • Irena Đurović

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Ginekolozi menjaju smenu na nedeljnom nivou. U zdravstvenoj stanici rade dva ginekologa.

Napomena: u slučaju bolovanja ginekologa ili usled korišćenja godišnjeg odmora raspored rada se može izmeniti i obaveštenje se može dobiti telefonom (Borča :011/777 32 12)

Doktor specijalista ginekologije i akušerstva

 • dr Dragan Knežević
 • dr Biljana Živanović
 • dr Tamara Cokić

Ginekološko – akušerska sestra

 • Jagoda Damnjanović
 • Snežana Žmirić
 • Branislava Jovanov
 • Ivana Lazić

Psihofizička priprema trudnice za porođaj . Pripremu vodi sestra Jagoda Damnjanović


Služba polivalentne patronaže

Polivalentna patronažna sestra/viša medicinska sestra

 • Indira Alimović
 • Goranka Radaković
 • Jelena Sretenović
 • Bojana Živanović
 • Biljana Đukić

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Laboratorijski tehničar

 • Senka Šobot
 • Svetlana Beštić
 • Olivera Momirović
 • Gordana Popović
 • Dragica Mladenović
 • Gordana Ristić

Peračica posuđa u laboratoriji

 • Ružica Pavlović

Služba za specijalističke i specijalističko-konsultativne delatnosti

Odeljenje interne medicine

Radno vreme: ponedeljak i utorak 13:30-20,ostalim danima 07-13:30

Ponedeljak dr Radmila Aksić

Četvrtak dr Branka Bisenić

Utorak,sreda i petak dr Gordana Antonijević Preradović

Medicinska sestra

 • Vesna Šipić

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

 • dr Lela Šunjević utorak uvek pre podne

Medicinska sestra

 • ms Andriana Dapčević

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Dr Milica Manitašević-ss Jovana Marjanović

Dr Danica Pejaković-Pavić-ss Maja Živković

Odeljenje dečije i preventivne stomatologije

Doktor specijalista dečije i preventivne stomatologije

Doktor stomatologije

 • dr Marijana Zdravković Vučinić
 • dr Zorana Vučinić
 • dr Bojana Vujanac
 • dr Milena Vorkapić
 • dr Nataša Savićević

Stomatološka sestra

 • Blagica Pantović
 • Dragana Stanković
 • Marijana Marković
 • Sanja Filipović
 • Eliza Ahmeti
 • Dragana Stanković

Logoped u Borči radi ponedeljak i sreda od 13:30 do 20:00, ostalim danima od 07:00 do 13:30

Ambulanta u osnovnoj školi „Stevan Sremac“

Doktor stomatologije

 • dr Slobodan Mađanović – šef službe u ogranku

Stomatološka sestra

 • Danijela Milunović

Ambulanta u osnovnoj školi „Rade Drainac“

Doktor stomatologije

 • dr Branislav Savić

Stomatološka sestra/tehničar

 • Lepojević Žarko

Služba kućnog lečenja i nege

 • dr Dragana Mališić
 • dr Srboljub Raspopović

Medicinska sestra – tehničar u službi kućnog lečenja i nege

 • mt Vladimir Živanović
 • ms Dragana Topalović
 • ms Sandra Mišić
 • ms Lidija Novaković
 • ms Dragica Jokić
 • ms Nikola Sladić
 • ms Anita Vukosavljević
 • ms Teodora Ilić

 

Ambulanta Ovča

Kontakt tel. 011/2731-573 , 011/2731-990

Trenutno su telefonske linije nedostupne zbog kvarova na Telekom mreži –  25.01.2022.

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Doktor medicine

 • dr Miloš Stakić

Medicinska sestra-tehničar

 • ms Pavlina Nasteski

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Odeljenje bolesti usta u zuba sa endodoncijom

Doktor stomatologije

 • dr Miroslava Vukadinović

Stomatološka sestra

 • Ivana Ilić
Дом Здравља Палилула