Zdravstvena Stanica Borča

 

dr Zorica Tanasijević – Rukovodilac ogranka i šef zdravstvene stanice

vms Biljana Živkov – Odgovorna medicinska sestra ogranka i zdravstvene stanice 

 

Kovid ambulanta Borča br.telefona je 011 777 32 46 ( ili 011 777 32 00 lokal 6206)


Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

ms Olivera Radulović – Odgovorna sestra

Timovi:

 • dr Mirjana Radić i ms Jasmina Šike tel. 011/777 32 31
 • dr Snežana Babić i ms Ivana Nikolić tel. 011/777 32 21
 • dr Vladimir Kovačević i ms Vanja Stojiljković tel. 011/777 3214
 • dr Jelena Stevanović i ms Nataša Jankov tel. 011/777 32 20
 • dr Vera Musić-ms Vinka Lovre tel. 011/777 32 19
 • dr Nikola Radović i ms Jelena Ergarac tel. 011/777 32 17
 • dr Milana Šišić i ms Svetlana Ilić Bukovac tel. 011/777 32 31
 • dr Svetlana Stanković i ms Dušica Sladić tel. 011/777 32 17
 • dr Jelena Stanković i ms Viktorija Konačkijev tel. 011/777 32 35
 • dr Ivan Vukić i ms Ana Popesku tel. 011/777 32 14
 • dr Katarina Ješić i ms Ljubica Rabrenović tel. 011/777 32 24
 • dr Veselin Savić i ms Mara Jović tel. 011/777 32 20
 • dr Ivana Redžić i ms Biljana Radović tel. 011/777 32 24
 • dr Zorica Tanasijević i ms Nataša Mićović tel. 011/777 32 05
 • dr Jelena Ilić i ms Nevena Smiljanić tel. 011/77732 35

Medicinska sestra-tehničar / raspoređene na rad u intervencijama:

 • ms Vesna Blagojević
 • ms Jelena Pribaković
 • ms Jovana Milić
 • ms Ana Hamzagić
 • ms Jelena Vranković
 • ms Dragana Rabrenović
 • ms Živana Cukavac

Infopult: ms Bojana Slavić, ms Marija Kvrgić, ms Marija Momirov, ms Vera Kisić


Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece sa razvojnim savetovalištem

TELEFONI TRENUTNO NE RADE

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Doktor specijalista pedijatrije

 dr Marina Markovski Rančić – šef službe u ogranku

 ms Dragana Vidosavljević – odgovorna pedijatrijska sestra službe u ogranku

 • dr Ljiljana Stolić
 • dr Jelena Kukić
 • dr Slađana Pešić
 • dr Nadica Jašović Stamenković
 • dr Tatjana Topalović
 • dr Marina Markovski Rančić
 • dr Milica Vujatović

Pedijatrijska sestra

 • ms Nada Stankov
 • ms Danijela Vučić
 • ms Svetlana Stojkovski
 • ms Teodora Dudulec
 • ms Anica Nikolić
 • ms Jasna Jovanović
 • ms Dragana Vidosavljević

Defektolog-logoped

 • Ljiljana Đoković

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 

Doktor specijalista pedijatrije

 • dr Dušan Beštić
 • dr Aneta Zlatanovski

medicinske sestre

 • ms Jasmina Đumić
 • ms Elvira Skenderi
 • ms Rizada Abidinović
 • ms Irena Đurović

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Ginekolozi menjaju smenu na nedeljnom nivou. U zdravstvenoj stanici rade tri ginekologa.

Napomena: u slučaju bolovanja ginekologa ili usled korišćenja godišnjeg odmora raspored rada se može izmeniti i obaveštenje se može dobiti telefonom (Borča :011/777 32 12)

Doktor specijalista ginekologije i akušerstva

 • dr Dragan Knežević
 • dr Biljana Živanović
 • dr Tamara Cokić

Ginekološko – akušerska sestra

 • Jagoda Damnjanović
 • Snežana Žmirić
 • Ivana Lazić

Psihofizička priprema trudnice za porođaj . Pripremu vodi sestra Jagoda Damnjanović


Služba polivalentne patronaže

Polivalentna patronažna sestra/viša medicinska sestra

 • Indira Alimović
 • Goranka Radaković
 • Jelena Sretenović
 • Bojana Živanović
 • Biljana Đukić

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Laboratorijski tehničar

 • Senka Šobot
 • Svetlana Beštić
 • Olivera Momirović
 • Gordana Popović
 • Dragica Mladenović
 • Gordana Ristić

Peračica posuđa u laboratoriji

 • Ružica Pavlović

Služba za specijalističke i specijalističko-konsultativne delatnosti

Odeljenje interne medicine

Radno vreme: ponedeljak i utorak 13:30-20,ostalim danima 07-13:30

Ponedeljak dr Radmila Aksić

Četvrtak dr Branka Bisenić

Utorak,sreda i petak dr Gordana Antonijević Preradović

Medicinska sestra

 • Vesna Šipić

Odeljenje zaštite mentalnog zdravlja

Direktna linija 011/7773252

U toku je korišćenje planiranih godišnjih odmora.

      Psihijatri:

 • dr Miraš Milačić
 • dr Tamara Babić

      Psiholog:

 • Dragana Šoškić

      Socijalni radnik:

 • Teodora Radonjić

     Medicinske sestre:

 • Svetlana Jeremić
 • Jelena Tomić

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

 • dr Lela Šunjević utorak uvek pre podne

Medicinska sestra

 • ms Andriana Dapčević

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

     dr Slobodan Mađanović – šef službe u ogranku

     ss Vesna Vučković – odgovorna sestra službe u ogranku

 

Odeljenje dečije i preventivne stomatologije

 • dr Igor Rojević i ss Jovana Marjanović  –  011/777 32 44
 • dr Nataša Savićević i ss Blagica Pantović  –  011/777 32 44
 • dr Milena Vorkapić i ss Ivana Ilić  –  011/777 32 40
 • dr Milica Manitašević i ss Vanja Gavrilović – Eskić  –  011/777 32 40

Odeljenje bolesti usta i zuba sa endodoncijom

 • dr Aleksandra Vesić i ss Maja Živković  –  011/777 32 49
 • dr Aleksandar Nenezić i ss Eliza Ahmeti  –  011/777 32 49
 • dr Danica Pejaković – Pavić i vss Jasmina Sakić  –  011/777 32 75
 • dr Mihajlo Kovačević i ss Marijana Jovanović  –  011/777 32 75

Logoped u Borči radi ponedeljak i sreda od 13:30 do 20:00, ostalim danima od 07:00 do 13:30

Ambulanta u osnovnoj školi „Stevan Sremac“

Doktor stomatologije

 • dr Slobodan Mađanović – šef službe u ogranku

Stomatološka sestra

 • Danijela Milunović

Ambulanta u osnovnoj školi „Rade Drainac“

Doktor stomatologije

 • dr Branislav Savić

Stomatološki tehničar

 • Lepojević Žarko

Služba kućnog lečenja i nege

 • dr Milan Nikolić
 • dr Srboljub Raspopović

Medicinska sestra – tehničar u službi kućnog lečenja i nege

 • ms Lidija Novaković
 • ms Dragica Jokić
 • vmt Nikola Sladić
 • ms Anita Vukosavljević
 • ms Teodora Ilić
 • vms Branislava Jovanov – odgovorna sestra
 • ms Aleksandra Mega
 • ms Ana Mlađenović
 • ms Marija Kvrgic
 • ms Sanja Mlađenović

 

Ambulanta Ovča

Kontakt tel. 011/2731-573 , 011/2731-990

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Doktor medicine

 • dr Miloš Stakić

Medicinska sestra-tehničar

 • ms Pavlina Nasteski

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 • dr Miroslava Vukadinović i ss Firuca Brađan
Дом Здравља Палилула