Zdravstvena Stanica Borča

 dr Snežana Babić rukovodilac ogranka 

Šef zdravstvene stanice: dr Snežana Babić 

Biljana Živkov – Odgovorna medicinska sestra ogranka

Trenutne aktivne               telefonske linije:

011/7773200 – Info pult ulaz
011/7773228 – Služba za zdravsvenu zaštitu odraslih stanovnika
011/7773233 – Služba za zdravsvenu zaštitu školkske dece
011/7773232 – Služba za zdravsvenu zaštitu predškolkske dece
011/7773230 – Služba kućnog lečenja i zdravstvene nege
011/7773212 – Služba za zdravsvenu zaštitu žena


Služba za zdravstvenu zaštititu odraslih

Viktorija Konakčijev – Odgovorna medicinska sestra službe u ogranku

Timovi:

 • dr Mirjana Radić i ms Jasmina Šike
 • dr Jelena Ilić i ms Jelena Ergarac
 • dr Svetlana Stanković i ms Dušica Sladić
 • dr Milana Šišić i ms Svetlana Ilić Bukovac
 • dr Jelena Stevanović i ms Nataša Jankov
 • dr Vladimir Kovačević i ms Ana Popesku
 • dr Snežana Babić i ms Ivana Nikolić
 • dr Jelena Stanković i ms.Nevena Smiljanić
 • dr Vera Musić-ms Vinka Lovre

Doktor medicine

 • dr Ivana Redžić
 • dr Katarina Ješić
 • dr Milena Dragojević
 • dr Veselin Savić

Medicinska sestra-tehničar

 • Mara Jović
 • Mićović Nataša
 • Ljubica Rabrenović
 • Nataša Komazec

Medicinska sestra-tehničar / raspoređene na rad u intervencijama:

 • ms Vesna Blagojević
 • ms Jelena Pribaković

Infopult: ms Jelena Tomić, ms Dragana Rabrenović


Služba za zdravstevenu zaštitu predškolske dece sa razvojnim savetovalištem

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Doktor specijalista pedijatrije

 • dr Ljiljana Stolić
 • dr Snežana Stanković-Šego
 • dr Nadica Stamenković
 • dr Tatjana Topalović

Pedijatrijska sestra

 • ms Dragana Vidosavljević– odgovorna pedijatrijska sestra službe u ogranku
 • ms Nada Stankov
 • ms Danijela Vučić
 • ms Svetlana Stojkovski

Defektolog-logoped

 • Ljiljana Đoković

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Doktor specijalista pedijatrije

 • dr Dušan Beštić
 • dr Milica Vujatović

medicinske sestre

 • Jasmina Đumić
 • Elvira Skenderi
 • Rizada Abidinović

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Ginekolozi menjaju smenu na nedeljnom nivou. U zdravstvenoj stanici rade dva ginekologa.

Napomena: u slučaju bolovanja ginekologa ili usled korišćenja godišnjeg odmora raspored rada se može izmeniti i obaveštenje se može dobiti telefonom (Borča :2722-647)

Doktor specijalista ginekologije i akušerstva

 • dr Dragan Knežević
 • dr Biljana Živanović

Ginekološko – akušerska sestra

 • Jagoda Damnjanović
 • Snežana Žmirić

Psihofizička priprema trudnice za porođaj . Pripremu vodi sestra Jagoda Damnjanović


Služba polivalentne patronaže

Polivalentna patronažna sestra/viša medicinska sestra

 • pps Jelena Pantić
 • pps Jelena Aleksić
 • Indira Alimović
 • Goranka Radaković
 • Jelena Sretenović
 • Bojana Živanović

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Laboratorijski tehničar

 • Senka Šobot
 • Svetlana Beštić
 • Olivera Momirović
 • Gordana Popović
 • Dragica Mladenović
 • Gordana Ristić

Peračica posuđa u laboratoriji

 • Ružica Pavlović

Služba za specijalističke i specijalističko-konsultativne delatnosti

Odeljenje interne medicine

Radno vreme: ponedeljak i utorak 13:30-20,ostalim danima 07-13:30

Ponedeljak dr Radmila Aksić

Četvrtak dr Branka Bisenić

Utorak,sreda i petak dr Gordana Antonijević Preradović

Medicinska sestra

 • Vesna Šipić

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

 • dr Lela Šunjević utorak uvek pre podne

Medicinska sestra

 • ms Andriana Dapčević

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Dr Milica Manitašević-ss Jovana Marjanović

Dr Danica Pejaković-Pavić-ss Maja Živković

Odeljenje dečije i preventivne stomatologije

Doktor specijalista dečije i preventivne stomatologije

Doktor stomatologije

 • dr Marijana Zdravković Vučinić
 • dr Zorana Vučinić
 • dr Bojana Vujanac
 • dr Milena Vorkapić
 • dr Nataša Savićević

Stomatološka sestra

 • Blagica Pantović
 • Dragana Stanković
 • Marijana Marković
 • Sanja Filipović
 • Eliza Ahmeti
 • Dragana Stanković

Logoped u Borči radi ponedeljak i sreda od 13:30 do 20:00, ostalim danima od 07:00 do 13:30

Ambulanta u osnovnoj školi „Stevan Sremac“

Doktor stomatologije

 • dr Slobodan Mađanović – šef službe u ogranku

Stomatološka sestra

 • Danijela Milunović

Ambulanta u osnovnoj školi „Rade Drainac“

Doktor stomatologije

 • dr Branislav Savić

Stomatološka sestra/tehničar

 • Lepojević Žarko

Služba kućnog lečenja i nege

 • dr Dragana Mališić
 • dr Srboljub Raspopović

Medicinska sestra – tehničar u službi kućnog lečenja i nege

 • ms Branislava Jovanov
 • mt Vladimir Živanović
 • ms Dragana Ristić
 • ms Jelena Davidović
 • ms Dragana Topalović
 • ms Sandra Mišić
 • ms Lidija Novaković
 • ms Dragica Jokić
 • mt Nikola Sladić

 

Ambulanta Ovča

Kontakt tel. 011/2731-573 , 011/2731-990

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Doktor medicine

 • dr Miloš Stakić

Medicinska sestra-tehničar

 • ms Pavlina Nasteski

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Odeljenje bolesti usta u zuba sa endodoncijom

Doktor stomatologije

 • dr Miroslava Vukadinović

Stomatološka sestra

 • Ivana Ilić
Дом Здравља Палилула