Služba za laboratorijsku dijagnostiku

2013-08-20_11-31-21_391 

SLUŽBA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

OPŠTE INFORMACIJE

Načelnik SLD: mr ph Jasmina Pavičić

Odgovorni laboratorijski tehničar:Tanja Miljojković-viši laboratorijski tehničar

TIM

mr ph Jasmina Pavičić-specijalista medicinske biohemije

mr ph Valentina Mandić-specijalista medicinske biohemije

mr ph Natalija Martinović-specijalista medicinske biohemije

mr ph Bojana Lazić  -medicinski biohemičar

Služba laboratorijske dijagnostike zapošljava 32 radnika:

-5 medicinskih biohemičara sa visokom stručnom spremom

-2 laboratorijskog tehničara sa višom stručnom spremom

-25 laboratorijskih tehničara sa srednjom stručnom spremom

RADNO VREME SLUŽBE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE(SLD):

-radnim danima : 07-20 sati

U sastavu SLD nalazi se 6 laboratorija rasporedjenih u Ograncima:

SLD PALILULA –centralna biohemijska laboratorija -Knez Danilova 16 tel:3224-321 lok:185 Radno vreme 07:00-20:00

 • Subota : 08-18 sati
 • Izdavanje rezultata od 16-18 sati
SLD MEDICINA RADA-Vojvode Vuka 10 tel:2766-855 Radno vreme 07:00-14:00 i dve radne subote u mesecu od 08:00-13:00 sati
SLD KARABURMA-Pane Đukića 7 tel:2771-172 lok :134 Radno vreme 07:00-13:30

 • Subota od 08:00-13:30
 • Izdavanje rezultata 12:00-13:30
SLD BORČA-Ivana Milutinovića 10 tel:3324-578 Radno vreme 07:00-20:00

 • Subota od 08:00-18:00
 • Izdavanje rezultata 16:00-18:00
SLD KRNjAČA-Grge Andrijanovića 8 Radno vreme 07:00-13:30

 • Subota dežurstvo u Borči
 • Izdavanje rezultata 12:00-13:30
SLD PADINSKA SKELA-Nova bb tel:8871-232 Radno vreme 07:00-13:30

 • Subota dežurstvo u Borči
 • Izdavanje rezultata 12:00-13:30

PRIJEM PACIJENATA

1)laboratorija se ne zakazuje

2)prijem pacijenata od 07-08:30 sati

3)prijem dece i trudnica 07-09:00 sati

4)hitne analize(krvna slika i urin) primaju se u toku celog radnog dana uključujući subotu

5)za nepokretne pacijente vadjenje krvi u stanu zakazuje se na šalteru u toku celog radnog dana

PRAVO NA PRIORITET

 1. deca i trudnice
 2. pacijenti koje je lekar uputio kao hitne
 3. pacijenti koji rade test opterećenja glukozom
 4. pacijenti koji predaju samo urin
 5. Pacijenti koji su na hemoterapiji
 6. Pacijenti sa visokom temperaturom

IZDAVANjA REZULTATA

Rezultati se u toku istog dana prosleđuju izabranom lekaru i nalaze se u elektronskom kartonu pacijenta.

Za sve pacijente kojima su rezultati neophodni za specijalističke preglede van naše ustanove –

Izdavanje nalaza je u vremenu od 16:00-18:00 sati na šalteru laboratorije.

DELATNOST SLUŽBE

Služba se bavi uzimanjem i analiziranjem uzoraka krvi,  analizom urina i fecesa.

Analize obuhvataju biohemijske i hematološke analize krvi kao i fizičko- hemijski pregled urina. Analiza fecesa obuhvata pregled na prisustvo krvi

Rad se odvija na 3 biohemijska analizatora i 5 brojača krvnih elemenata,kao i na analizatoru za određivanje parametara hemostaze.

Obaveza naše laboratorije je da omogući da pacijent dobije tačan i pravovremen nalaz u cilju što kvalitetnijeg lečenja.

Pravilnost rada ostvaruje se sprovođjenjem mera unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta.

Naša laboratoija uključena je u međunarodnu kontrolu kvaliteta biohemijskih i hematoloških analiza.

UPUTSTVO PACIJENTIMA

UPUTSTVO ZA UZIMANjE UZORAKA KRVI

1)uzimati ujutru nakon noćnog gladovanja,obavezno 12 sati posle poslednjeg obroka

hrana dovodi do povećanja koncentracije glukoze,holesterola,triglicerida,fosfata,proteina,gvožđa,vitamina i dr.

2)pre vadjenja krvi ne konzumirati napitke(kafa,čaj,mleko,sokovi)

-izbegavati veću fizičku aktivnost 2-3 dana pre vađenja krvi

povećana fizička aktivnost može značajno povećati aktivnost pojedinih enzima(AST),kao i nivo kalijuma.

3)pre vađenja krvi ne uzimati lekove(u dogovoru sa lekarom) i preparate koji mogu uticati na rezultate

npr:preparati gvožđa,vitamini,hormonska terapija,diuretici,analgetici i dr.

4)preporuka za pacijente koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji:

-terapiju uzimati uveče(poželjno uvek u isto vreme)

-interval između uzimanja leka i vađenja krvi trebao bi da bude 12  sati

-krv za analizu protrombinskog vremena vaditi u jutarnjim satima

UPUTSTVO ZA SAKUPLjANjE URINA

-najbolji uzorak za analizu je svež,prvi jutarnji urin(srednji mlaz) u sterilnoj bočici sa prethodno sprovedenom jutarnjom toaletom

-žene ne treba da rade analizu urina za vreme menstrualnog ciklusa

TEST OPTEREĆENjA GLUKOZOM

Test se radi isključivo u centralnoj laboratoriji u Staroj Paliluli zbog utvrđenih laboratorijskih procedura.

-pacijent dobija uput od svog izabranog lekara

-u laboratoriju je potrebno doći što ranije,7:00-7:30 sati zbog dužine trajanja testa(2 sata)

-poneti glukozu kupljenu u apoteci

-pošto pacijenti imaju prioritet javljaju se laborantu na šalteru bez čekanja

PRE IZVOĐENjA TESTA

1)pacijent ne sme da se izlaže intenzivnim fizičkim aktivnostima

2)pacijent treba da bude na normalnoj ishrani u toku 3 dana pre izvođenja testa

3)pacijent ne bi trebao da uzima kortikosteroide i diuretike(u dogovoru sa lekarom)

4)test se izvodi posle 10-16 sati noćnog gladovanja(dozvoljeno je uzimanje vode)

Za vreme testa pacijent OBAVEZNO mora da miruje,da ne puši,da ne jede i da ne pije.

EDUKACIJA

Zaposleni u SLD redovno pohađaju kurseve i seminare za inovaciju znanja.

Biohemičari stiču nova znanja na kongresima,seminarima i predavanjima koja organizuje Društvo medicinskih biohemičara Srbije, Farmaceutski fakultet i ostale medicinske ustanove koje akredituju predavanja za medicinske biohemičare.

Laboratorijski tehničari pohađaju predavanja,seminare,simpozijume i na taj način proširuju postojeća znanja.

Predavanja uglavnom organizuje Udruženje laboratorijskih tehničara i tehnologa Srbije.

Prate se i predavanja koja se organizuju u našem Domu zdravlja .

Дом Здравља Палилула