Služba stomatološke zdravstvene zaštite

 

Radno vreme:

07.00 – 20.00 časova


Poštovani korisnici, ako imate svog izabranog stomatologa koji će brinuti o vašem zdravlju, vaše zdravlje će biti kvalitetnije.

U stomatološkoj službi Doma zdravlja “Dr Milutin Ivković” zaposleno je:

– 33 doktora stomatologije (od toga 16 specijalista: 8 specijalista dečije i preventivne stomatologije, 3 specijalista ortopedije vilica, 2 specijalista stomatološke protetike, 1 specijalista opšte stomatologije, 1 specijalista oralne hirurgije i 1 specijalista parodontologije i oralne medicine);
– 42 stomatoloških sestara;
– 8 zubnih tehničara;
– 3 rendgen tehničara.

 

Načelnik službe: dr Anđelka Radaković, specijalista dečje i preventivne stomatologije
Odgovorna sestra: Ivana Crnobrnja

 

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu obuhvata sledeća odeljenja:

 • odeljenja dečije i preventivne stomatologije
 • odeljenja ortopedije vilica
 • odeljenja za bolesti zuba sa endodoncijom
 • odeljenje opšte stomatologije
 • odeljenje oralne hirurgije
 • odeljenje stomatološke protetike i zubne tehnike
 • stomatološki rendgen kabinet

Knez Danilova 16/IV, telefon: 011/322 43 21

ODELjENjE DEČIJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE

dr Anđelka Radaković Viorika Stojan  158
 dr Sofija Lukić Aneta Stanojčić  159
dr Ranka Pantović Suzana Bosić 159
dr Lidija Nešić Franović Verica Jovanović  160
 dr Viktorija Đorđević Franović    159

ODELjENjE ORTOPEDIJE VILICA

dr Mina Todorov   Zuhra Čekan  110

ODELjENjE OPŠTE STOMATOLOGIJE

 dr Hajrija Žučanin  Slađana Mladenović 108
 dr Ksenija Jelača Sandra Jovanović  156
Dr Miloje Petrović  Aneta Stanojčić  153
Dr Julijana Miletić Pejić Malinka Ilijev  153

 

ODELjENjE ORALNE HIRURGIJE

dr Čedna Babić-Simeunović Marija Petković 161

ODELjENjE PARODONTOLOGIJE I ORALNE MEDICINE

 dr Svetlana Platiša  Slavica Ristić  117

ODELJENJE STOMATOLOŠKE PROTETIKE

 dr Olivera Mladenović  Verica Mojsić  108

STOMATOLOŠKI RENDGEN KABINET  (lokal 157)

 • Zorica Evtimov, rendgen tehničar
 • Gorica Milenković, rendgen tehničar

U Domu zdravlja “Dr Milutin Ivković” zdravstvena delatnost primarne stomatološke zdravstvene zaštite obuhvata:
– prevenciju, dijagnostiku i lečenje bolesti usta i zuba;
– zdravstveno-vaspitni rad (individualan i u grupama)

Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti usta i zuba sprovode se kroz sistematske, ciljane, kontrolne preglede, kao i kroz akcije promocije zdravlja i druge preventivne
mere i to posebno kod predškolske i školske dece i omladine, ali i kod odraslog stanovništva i u okviru stomatološke zdravstvene zaštite žena.

 

Preventivne usluge u službi stomatološke zdravstvene zaštite čine:

Stomatološki pregled: obavlja se kada dete napuni devet meseci. Obuhvata: anamneza; registrovanje stanja oralnog zdravlja; procenu rizika za karijes ranog detinjstva /KRD) i ortodonske nepravilnosti; zdravstveno vaspitni rad sa roditeljima.

Sistematski stomatološki pregled: 2., 6-7. godina, I i VI razred osnovne škole i I razred srednje škole, kao i trudnice u II trimestru.
Sadržaj je prilagođen odgovarajećem uzrastu i obuhvata: anamneza; registrovanje stanja oralnog zdravlja, praćenje denticije; procena rizika KRD i ortodontske nepravilnosti; zdravstveno vaspitni rad sa roditeljima; preduzimanje odgovarajućih profilaktičkih procedura; ekstra i intaoralni stomatološki pregled; preduzimanje odgovarajućih procedura; zdravstveno vaspitni rad sa detetom; planiranje daljeg stomatološkog zbrinjavanja.

Skrining ortodontskih nepravilnosti kod učenika I razreda osnovnih škola (na sistematskom pregledu).

Skrining rizika na paradontopatiju kod uzrasta 14/15.god. (na sistematskom pregledu)

Pravo na stomatološke usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja imaju:

1. U potpunosti na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja – pregledi i lečenje bolesti usta i zuba:

 • izuzev protetskih usluga, žene u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja
 • deca do navršenih 18 godina
 • starija lica teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica
 • odrasla lica kojima je neophodna hitna stomatološka zdravstvena zaštita
 • u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalne regije
 • pregledi i lečenje usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, pre operacije srca i transplantacije bubrega.
 • Đaci i studenti do 26. godine života u toku školovanja imaju pravo na stomatološku zdravstvenu zaštitu o trošku osiguranja i mogu besplatno obaviti stomatološke preglede i lečenja zuba i usta.

2. Uz participaciju od 50 dinara:
– lečenje komplikacija karijesa kod dece i omladine, vađenje zuba kao posledica karijesa (vrši se na Odeljenju za dečiju i preventivnu stomatologiju i Odeljenju oralne hirurgije)

3. Uz participaciju u iznosu od 35 % od cene stomatološke usluge:
– izrada akrilatne totalne i parcijalne proteze kod osoba starijih od 65 godina. (nalog za izradu proteze pacijent mora overiti u poslovnici Fonda.)

Svi ostali pacijenti plaćaju punu cenu stomatološke usluge.

CENOVNIK USLUGA

Дом Здравља Палилула