Služba kućnog lečenja i palijativnog zbrinjavanja

Načelnik Službe dr Dragana Mališić
Odgovorna medicinska sestravms Branislava Jovanov

Služba za kućno lečenje nalazi se u ulici ul.Vojvode Vuka br 10

kontakt telefon. 064 8041694

U Službi za kućno lečenje radi ukupno 6 lekara i 20 medicinskih sestara- tehničara raspoređeni na celokupnoj teritoriji Opštine Palilule.

Lekarski kadar čini 1 lekar specijalista i 6 lekara opšte medicine. Od toga – 5 u punktu St. Palilula  i 1 u punktu D. Venac. Lekari kućnog lečenja obavljaju prve lekarske preglede u stanu pacijenta po pozivu ili po uputu izabranog lekara (kućno lečenje), a potom kompletno zbrinjavanje koje podrazumeva obavljanje parenteralnog lečenja , kontrolne preglede, kao i upućivanje bolesnika na dodatne dijagnostičke procedure ili konsultativne specijalističke preglede.

Tim od 20 medicinskih sestara- tehničara raspoređen je po svim punktovima( Stara Palilula,Karaburma I Dunavski Venac) Poslovi medicinskih tehničara obuhvataju vršenje niza dijagnostičkih i terapijskih postupaka u stanu bolesnika: davanje infuzionih rastvora kao i svih oblika injekcione terapije, davanje seruma i vakcina, obradu dekubitusa i drugih rana, skidanje konaca, vršenje kateterizacije i zamenu katetera, učestvovanje u zdravstveno-vaspitnom radu kao i upravljanje motornim vozilom za prevoz medicinske ekipe do bolesnika.

Svi lekari i medicinski tehničari su uključeni u program kontinuirane medicinske edukacije kojim se omogućava da se aktuelna stručna medicinska znanja i iskustva usvajaju i primenjuju u svakodnevnom radu. Od prošle godine akcenat je na implementaciji strategije palijativnog zbrinjavanja, pre svega bolesnika u terminalnoj fazi maligne bolesti, uz neophodno planiranje proširenja kadrovske strukture službe kako bi se zadovoljili svi predviđeni zahtevi.

Kućno lečenje i palijativno zbrinjavanje St. Palilula

 • dr Dejan Stojanović- na specijalizaciji
 • dr Vladica Zdravković
 • dr Ana Lacković- na specijalizaciji
 • dr Aleksandra Tadić
 • dr Dragana Mališić
 • dr Ivana Torlaković Ranđelović
 • mt Zoran Zdravković
 • mt Predrag Stevanović
 • vmt Vladeta Todorović
 • ms Milena Matović
 • ms Marija Kvrgić
 • vmt Nikola Sladić
 • ms Marta Mijić
 • ms Tijana Smolović
 • mt Željko Sajić
 • mt Vladimir Živanović
Дом Здравља Палилула