Služba za oftalmologiju

Knez Danilova 16, 3  sprat, tel. 3224-321 lok. 114 (šalter)

Načelnik službe dr Snežana Milić

Odgovorna sestra Dragana Milošević

Zaposleni lekari:

Ambulanta Stara Palilula

  • Dr Olivera Zekavica– lok. 169
  • Dr Ljiljana Kijanović – lok. 170

Svi pregledi za službu oftalmologije se zakazuju elektronski kod IZABRANOG LEKARA  (Opšte medicine i Pedijatra) a na zakazani pregled je potrebno imati važeći uput, overenu zdravstvenu knjižicu i identifikacioni dokument sa fotografijom.

HITNA STANjA KOJA ZBOG VITALNE  UGROŽENOSTI NE ZAHTEVAJU UPUT I PRIMAJU SE ODMAH SU

*perforativne penetrantne povrede oka (S02-S05)

*akutni glaukom(N40,2)

*ablacija retine i/ili horioideje (N33,N31)

Služba radi svakog dana od 07-20 časova, subotom od 08-18 časova (nedeljom i državnim praznicima Služba ne radi tada se korisnici mogu javiti u slučaju potrebe dežurnoj Očnoj klinici).

Direktna linija: 3224-327

Дом Здравља Палилула