D 6, Laboratorijski materijal

19/02/2016

Obavestenje o zakljucenju ugovora, D 6, partija 10, 20.04.2016.

Obavestenje o zakljucenju ugovora, D 6, partija 4, 20.04.2016.

Obavestenje o zakljucenju ugovora, D 6, partija 2, 20.04.2016.

Obavestenje o zakljucenju ugovora, D 6, partija 1, 19.04.2016.

Obavestenje o zakljucenju ugovora, D 6, partija 3, 07.04.2016.

Obavestenje o zakljucenju ugovora, D 6, partija 11, 07.04.2016.

Obavestenje o zakljucenju ugovora, D 6, partija 6, 07.04.2016.

Obavestenje o zakljucenju ugovora, D 6, partija 7, 07.04.2016.

Obavestenje o zakljucenju ugovora, D 6, partija 9, 07.04.2016.

Obavestenje o zakljucenju ugovora, D 6, partija 5, 07.04.2016.

Obavestenje o zakljucenju ugovora, D 6, partija 8, 04.04.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 6, partija 1, 25.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 6, partija 2, 25.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 6, partija 5, 25.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 6, partija 6, 25.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 6, partija 7, 25.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 6, partija 8, 25.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 6, partija 9, 25.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 6, partija 10, 25.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 6, partija 11, 25.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 6, partija 3, 22.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 6, partija 4, 22.03.2016.

Odgovor na pitanje ponudjaca 2, D 6, 17.03.2016.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 6, Laboratorijski materijal, 12.03.2016.

Odgovor na pitanje ponudjaca, D 6, 04.03.2016.

Poziv za podnosenje ponude, D 6, 19.02.2016.

Konkursna dokumentacija, D 6, Laboratorijski materijal, 19.02.2016.

Дом Здравља Палилула