ZAŠTITNIK OSIGURANIKA

04/02/2014

POŠTOVANI OSIGURANICI

OBAVEŠTAVAMO VAS DA SE ZA SVE INFORMACIJE U VEZI SA OSTVARIVANjEM PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA MOŽETE OBRATITI ZAŠTITNIKU PRAVA OSIGURANIH LICA SVAKOG RADNOG DANA PUTEM BROJEVA TELEFONA :

Radno vreme 07 30 – 15 30

 

 

Дом Здравља Палилула