U 1, Održavanje aplikativnog softvera za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu i magacin sa nadogradnjom modula kadrova i obračuna zarada

Naslovna
Moj doktor
Pozovite