Служба за судску медицину

Одељење Судске медицине
Служба за утврдјивање времена и узрока смрти лица умрлих ван стационарних здравствених установа
Начелник: др Радула Дунић
Телефон: 3231-423

Лекар на терену (тј. у стану умрлог лица):

  • идентификује покојника на основу личних докумената
  • прегледа умрлог
  • увидом у медицинску документацију и на основу података добијених од присутних чланова породице издаје Потврду о смрти под условом да је лице преминуло природном смрћу.
  • на основу Потврде о смрти породица може да преминулог изнесе из стана и сахрани.

Територијална надлежност ове службе обухвата преглед лица умрлих у стану и у пословним јединицама Геронтолошког центра у Београду и у приватним установама за смештај и негу старих лица.
На целој територији општина: Стари Град – Савски Венац – Нови Београд – Звездара – Палилула – Врачар и на већем делу општина: Вождовац – Чукарица – Земун – Раковица Лекар у Дому здравља Палилула (Војводе Вука 10 од 7-19 сати) издаје Потврду о смрти на основу Решења истражног судије о ослобадјању од судско медицинске обдукције лица која су преминула на јавним местима природном смрћу и лица која су извршила самоубиство као и за један број лица која су погинула (ACCIDENS).

Дом Здравља Палилула