Zdravstvena Stanica Borča

Dr Ljiljana Bajagić-Ilić rukovodilac ogranka 3224-324

Šef zdravstvene stanice: dr Snežana Babić 3324-578

Olivera Radulović – Odgovorna medicinska sestra ogranka
Kontakt tel. 2722-646


Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Kontakt tel. 011/3324-578

Viktorija Konakčijev – Odgovorna medicinska sestra službe u ogranku

Timovi:

 • dr Marija Kojanić i -ms Jelena Ergarac
 • dr Svetlana Stanković i ms.Dušica Sladić
 • dr Milana Šišić i ms.Jasmina Šike
 • dr Nevena Lalić i ms Nataša Jankov
 • dr Aleksandra Todorović i ms.Ana Popesku
 • dr Miljana Savuljesković-Bogosavljević i ms Ljiljana Živić
 • dr Snežana Babić i ms Ivana Nikolić
 • dr Jelena Stanković i ms.Nevena Smiljanić
 • dr Vera Musić-ms Vinka Lovre

Medicinska sestra-tehničar / raspoređene na rad u intervencijama

 • ms Vesna Blagojević
 • ms Jelena Pribaković
 • ms Vanja Stojiljković
 • mt Dušan Bašić

Infopult: ms Olivera Lukić, ms Ana Krstanović


Služba za zdravstevenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem
Kontakt tel. 011/3324-530

Doktor specijalista pedijatrije

 • Dr Ljiljana Stolić
 • Dr Snežana Stanković-Šego
 • Dr Nadica Stamenković
 • dr Dušan Beštić

Pedijatrijska sestra

 • Dragana Vidosavljević– odgovorna pedijatrijska sestra službe u ogranku
 • Nada Stankov
 • Danijela Vučić
 • Ivana Srndović
 • Svetlana Stojkovski
 • Tijana Garović

Defektolog-logoped

 • Ljiljana Đoković

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade
Kontakt tel. 011/3324-530

Doktor specijalista pedijatrije

 • Dr Ivan Mihailović- šef službe u ogranku
 • Dr Milica Vujatović
 • Dr Tatjana Topalović

medicinske sestre

 • Jasmina Đumić
 • Branka Dražić
 • Elvira Skenderi
 • Stanislava Stošić

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Kontakt tel. 011/2722-647

Doktor specijalista ginekologije i akušerstva

 • Dr Dragan Knežević
 • Dr Biljana Živanović

Ginekološko – akušerska sestra

 • Jagoda Damnjanović
 • Snežana Žmirić
 • Marina Tišović

Psihofizička priprema trudnice za porođaj . Pripremu vodi sestra Jagoda Damjanović. Telefon za informacije o terminima 2722-647

Pristup je slobodan uz odobrenje nadležnog ginekologa. Priprema je besplatna.


Služba polivalentne patronaže
Kontakt tel. 011/2722-652

Polivalentna patronažna sestra/viša medicinska sestra

 • pps Jelena Pantić
 • pps Jelena Aleksić
 • Indira Alimović
 • Goranka Radaković
 • Jelena Sretenović
 • Bojana Živanović

Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Kontakt tel. 011/3329-201

Laboratorijski tehničar

 • Senka Šobot
 • Svetlana Beštić
 • Olivera Momirović
 • Gordana Popović
 • Dragica Mladenović
 • Gordana Ristić

Peračica posuđa u laboratoriji

 • Ružica Pavlović

Služba za specijalističke i specijalističko-konsultativne delatnosti
Kontakt tel. 011/3329-158

Odeljenje interne medicine

 • dr Predrag Stojaković-07:00 do 13:30

radi  četvrtkom u Januar pre podne od 7-13:30,  sledećeg meseca četvtkom po podne   od 13:30-20 00

 • utorak dr Vidosava Vasić-07:00 do 13:30

utorak,sreda i petak naizmenično pre i posle podne

Medicinska sestra

 • Vesna Šipić

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

 • Dr Tatjana Ilić četvrtak uvek pre podne.

Medicinska sestra

 • ms Andriana Dapčević

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Kontakt tel. 011/2722-649

Odeljenje dečije i preventivne stomatologije

Doktor specijalista dečije i preventivne stomatologije

Doktor stomatologije

 • Dr Igor Rojević
 • Dr Zorana Vučinić
 • Dr Bojana Vujanac
 • Dr Dragana Milićević

Stomatološka sestra

 • Blagica Pantović
 • Dragana Stanković
 • Marijana Marković
 • Vera Milić

Ambulanta u osnovnoj školi „Stevan Sremac“

Doktor stomatologije

 • Dr Slobodan Mađanović – šef službe u ogranku

Stomatološka sestra

 • Danijela Milunović

Ambulanta u osnovnoj školi „Rade Drainac“

Doktor stomatologije

 • Dr Branislav Savić

Stomatološka sestra/tehničar

 • Lepojević Žarko

Služba kućnog lečenja i nege u ogranku
Kontakt tel. 011/3326-568

Neodložna pomoć

 • Dr Dragana Mališić
 • Ivana Ranđelović Torlaković

Medicinska sestra – tehničar u službi kućnog lečenja i nege

 • mt Vladimir Živanović
 • ms Dragana Ristić
 • ms Jelena Vujičić
 • ms Dragana Topalović
 • ms Aleksandra Mega
 • ms Sandra Mišić
 • ms Dragica Jokić
 • ms Lidija Novaković
 • ms Aleksandra Mega

Ambulanta Borča III

Kontakt tel. 011/3324-358

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Doktor specijalista opšte medicine

 • Dr Ivana Redžić

Doktor medicine

 • Dr Miloš Matović
 • Dr Milica Ristić
 • Dr Veselin Savić

Medicinska sestra-tehničar

 • Mara Jović
 • Marija Vujisić
 • Mićović Nataša
 • Ljubica Rabrenović

Ambulanta Ovča

Kontakt tel. 011/2731-573 , 011/2731-990

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Doktor medicine

 • Dr Miloš Stakić

Medicinska sestra-tehničar

 • ms Pavlina Nasteski

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Odeljenje bolesti usta u zuba sa endodoncijom

Doktor stomatologije

 • Dr Miroslava Vukadinović

Stomatološka sestra

 • Ivana Ilić
Дом Здравља Палилула