Zdravstvena Stanica Borča

 dr Snežana Babić rukovodilac ogranka 3324-578

Šef zdravstvene stanice: dr Snežana Babić 3324-578

Olivera Radulović – Odgovorna medicinska sestra ogranka
Kontakt tel. 2722-646


Služba za zdravstvenu zaštititu odraslih
Kontakt tel. 011/3324-578

Viktorija Konakčijev – Odgovorna medicinska sestra službe u ogranku

Timovi:

 • dr Aleksandra Todorović i ms Jasmina Šike
 • dr Marija Kojanić i ms Jelena Ergarac
 • dr Svetlana Stanković i ms Dušica Sladić
 • dr Milana Šišić i ms Svetlana Ilić Bukovac
 • dr Jelena Janković i ms Nataša Jankov
 • dr Vladimir Kovačević i ms Vanja Stojiljković
 • dr Milijana Savuljesković-Bogosavljević i ms Ana Popesku
 • dr Snežana Babić i ms Ivana Nikolić
 • dr Jelena Stanković i ms.Nevena Smiljanić
 • dr Vera Musić-ms Vinka Lovre

Medicinska sestra-tehničar / raspoređene na rad u intervencijama:

 • ms Vesna Blagojević
 • ms Jelena Pribaković

Infopult: ms Olivera Lukić, ms Ana Krstanović


Služba za zdravstevenu zaštitu predškolske dece sa razvojnim savetovalištem

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Kontakt tel. 011/3324-530

Doktor specijalista pedijatrije

 • dr Ljiljana Stolić
 • dr Snežana Stanković-Šego
 • dr Nadica Stamenković
 • dr Tatjana Topalović

Pedijatrijska sestra

 • ms Dragana Vidosavljević– odgovorna pedijatrijska sestra službe u ogranku
 • ms Nada Stankov
 • ms Danijela Vučić
 • ms Svetlana Stojkovski

Defektolog-logoped

 • Ljiljana Đoković

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Kontakt tel. 011/3324-530

Doktor specijalista pedijatrije

 • dr Dušan Beštić
 • dr Milica Vujatović

medicinske sestre

 • Jasmina Đumić
 • Elvira Skenderi
 • Stanislava Stošić

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Kontakt tel. 011/2722-647

Ginekolozi menjaju smenu na nedeljnom nivou. U zdravstvenoj stanici rade dva ginekologa.

U zdravstvenoj stanici Kranjača ponedeljkom i utorkom ginekog radi popodne ali svakog drugog ponedeljka radi popodne ultrazvučnu dijanostiku u zdravstvenoj stanici Borča. Sredom, četvrtkom i petkom radi prepodne u ginekološkoj ordinaciji u Krnjači.

Napomena: u slučaju bolovanja ginekologa ili usled korišćenja godišnjeg odmora raspored rada se može izmeniti i obaveštenje se može dobiti telefonom (Borča :2722-647)

Doktor specijalista ginekologije i akušerstva

 • dr Dragan Knežević
 • dr Biljana Živanović

Ginekološko – akušerska sestra

 • Jagoda Damnjanović
 • Snežana Žmirić
 • Marina Tišović

Psihofizička priprema trudnice za porođaj . Pripremu vodi sestra Jagoda Damjanović. Telefon za informacije o terminima 2722-647

Pristup je slobodan uz odobrenje nadležnog ginekologa. Priprema je besplatna.


Služba polivalentne patronaže
Kontakt tel. 011/2722-652

Polivalentna patronažna sestra/viša medicinska sestra

 • pps Jelena Pantić
 • pps Jelena Aleksić
 • Indira Alimović
 • Goranka Radaković
 • Jelena Sretenović
 • Bojana Živanović

Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Kontakt tel. 011/3329-201

Laboratorijski tehničar

 • Senka Šobot
 • Svetlana Beštić
 • Olivera Momirović
 • Gordana Popović
 • Dragica Mladenović
 • Gordana Ristić

Peračica posuđa u laboratoriji

 • Ružica Pavlović

Služba za specijalističke i specijalističko-konsultativne delatnosti
Kontakt tel. 011/3329-158

Odeljenje interne medicine

 • Ponedeljak dr Radmila Aleksić (u smeni sa dr Stojakovićem)
 • dr Predrag Stojaković-07:00 do 13:30

radi  četvrtkom u Januar pre podne od 7-13:30,  sledećeg meseca četvtkom po podne   od 13:30-20 00

 • utorak dr Vidosava Vasić-07:00 do 13:30

utorak,sreda i petak naizmenično pre i posle podne

Medicinska sestra

 • Vesna Šipić

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

 • dr Tatjana Ilić četvrtak uvek pre podne
 • dr Lela Šunjević utorak uvek pre podne

Medicinska sestra

 • ms Andriana Dapčević

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Kontakt tel. 011/2722-649

Odeljenje dečije i preventivne stomatologije

Doktor specijalista dečije i preventivne stomatologije

Doktor stomatologije

 • dr Marijana Zdravković Vučinić
 • dr Zorana Vučinić
 • dr Bojana Vujanac
 • dr Dragana Milićević

Stomatološka sestra

 • Blagica Pantović
 • Dragana Stanković
 • Marijana Marković
 • Sanja Filipović

Ambulanta u osnovnoj školi „Stevan Sremac“

Doktor stomatologije

 • dr Slobodan Mađanović – šef službe u ogranku

Stomatološka sestra

 • Danijela Milunović

Ambulanta u osnovnoj školi „Rade Drainac“

Doktor stomatologije

 • dr Branislav Savić

Stomatološka sestra/tehničar

 • Lepojević Žarko

Služba kućnog lečenja i nege
Kontakt tel. 011/3326-568

 • dr Dragana Mališić
 • dr Srboljub Raspopović

Medicinska sestra – tehničar u službi kućnog lečenja i nege

 • ms Branislava Jovanov
 • mt Vladimir Živanović
 • ms Dragana Ristić
 • ms Jelena Davidović
 • ms Dragana Topalović
 • ms Sandra Mišić
 • ms Lidija Novaković
 • ms Marta Mijić
 • mt Nikola Sladić

Ambulanta Borča III

Kontakt tel. 011/3324-358

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih

Doktor medicine

 • dr Ivana Redžić
 • dr Miloš Matović
 • dr Milena Dragojević
 • dr Veselin Savić

Medicinska sestra-tehničar

 • Mara Jović
 • Marija Vujisić
 • Mićović Nataša
 • Ljubica Rabrenović
 • Nataša Komazec
 • Lazar Petrović

Ambulanta Ovča

Kontakt tel. 011/2731-573 , 011/2731-990

Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih
Doktor medicine

 • dr Miloš Stakić

Medicinska sestra-tehničar

 • ms Pavlina Nasteski

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Odeljenje bolesti usta u zuba sa endodoncijom

Doktor stomatologije

 • dr Miroslava Vukadinović

Stomatološka sestra

 • Ivana Ilić
Дом Здравља Палилула