Karaburma

Ogranak Karaburma

 • Prim dr Gordana Stojković Božić – spec.opšte medicine – Rukovodilac ogranka
 • Vms- Radmila Radovanović – odgovorna sestra ogranka

Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Prim.dr.Nada Krunić – šef

Ms Zorica Kocić – odgovorna sestra

 

LEKARI

SESTRE

LOKALI

Dr Ljubomir Bilić

Natalija Stanisavljević

116

Prim.mr.sci.med.dr Zlatinka Cvijan

Jelena Kljajević

114

Dr Mirjana Dakić

Gordana Kuzmanović

116

Dr Gordana Damjanović

Svetlana Teofilović

116

Dr Zoran Đelić

Ljiljana Čvorović

104

Dr Dragana Sirotanović

Kosana Veselinović

104

Dr Nena Jakovljević

Jasmina Popović

109

Dr Gordanas Ćuk-Šaraba

Jasmina Jović

107

Prim dr Nada Krunić

Dragana Živić

107

Dr Zoran Mijatović

Gordana Radovanović Rogić

104

Dr Branka Depolo

Biljana Stevančević

103

Dr Uroš Anđelković

Zorica Tomović

107

Prim mr.sci.med.dr Radmila Blagojević Restović

Nevenka Zelenović

107

Dr Sanja Simonović Savić

Ivana Lapadatović

114

Prim dr Gordana Stojković Božić

Zorica Kocić

109

Prim dr Dušica Vasiljević

Slobodanka Jukić

116

Dr Jasminka Živković Ljubica Rabrenović  104
Dr Branka Depolo

 

Stevančević Biljana  102
Dr Liljana Sremčević

 

Sredojević Biljana  112
Dr Ljubomir Bilić Stanisavljević Natalija  115
Dr Dragana Sirotanović Kosana Veselinović  101

INTERVENCIJA

Dušica Dragišić
Slađana Mitić

118

PREVIJALIŠTE

Jasmina Jović
Sreten Matović

121


SLUŽBA KUĆNOG LEČENjA

Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

Lokal 145

 • Sandra Mišić
 • Ivana Nikolić
 • Mariana Vesković
 • Irena Petrović
 • Sanja Pilipović

 

PREVENTIVNI CENTAR

Lokal 138

 • Vuletić Maja – nutricionista
 • Mira Marjanović – vms

Planiraju se akivnosti po Osnovnim Školama u vidu predavanja aktuelna za školski uzrast


SZZ ODOJČADI MALE I ŠKOLSKE DECE I OMLADINE

 • Dr Nada Jevremović – šef
 • vms Stanislava Stošić – odgovorna sestra

Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

SZZ PREDŠKOLSKE DECE SA RAZVOJNIM SAVETOVALIŠTEM

Dr Nada Jevremović

Ivana Anđelović

169

Dr Snežana Vlahović

Slađana Tomić

169

Dr Tanja Živanović

Milica Jović

169

Dr Dragana Barać

Olga Ćatić

169

Dr Dragica Popović

Nada Tasić

169

Marica Kaplarević – logoped

169

Gordana Perišić – logoped

169

SZZ ŠKOLSKE DECE SA SAVETOVALIŠTEM ZA MLADE

Dr Dragana Maričić

Violeta Pantović

164

Dr Jelena Damljanović

Dr Ružica  Milovanović-Spasić

Duška Budimir

164

Dr Dušica Paunović Milić

Stanislava Stošić

164


SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

Dr Vesna Filipović

Jelena Krivokuća

123

Svetlana Trindić Stevanović

123

Dr Nenad Marković

Irena Đorđević

123

Dr Vera Krstić

Nataša Ćirić

123

U toku je zakazivanje mamografije sa uputom izabranog ginekologa za korisnike od 50-60 godina.


SLUŽBA POLIVALENTNE PATRONAŽE

Vms Vera Madić

129

Vms Ljiljana Petrović

129

Vms Nataša Žunjić

129

Vms Vesna Žica

130

Vms Gabriela Đorđevski

130

Vms Mensura Ferati

130


SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

– laboratorijski tehničari-

Stana Arnaut

134

Gordana Ristić

134

Jorda Pecić  134
Marija Ivanović  134

SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKE I SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE DELATNOSTI

 • ODELjENjE INTERNE MEDICINE

Dr Dragoljub Mladenović – internista

Nataša Macanović

150

Dr Aleksandra Saveljić – internista

Zlata Kuzmanović

150

 • KABINET ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Dr Ljubomir Bilić- spec opšte medicine

Vms Dijana Vujadinović

127

Dr Leposava Ćirović- spec.opšte medicine

Vms Dijana Vujadinović

127

Dr Slaven Sekulić – spec.radiologije

Vms Dijana Vujadinović

127

Dr Milan Antonić– spec.radiologije

Vms Dijana Vujadinović

127

 Dr Nada Krunić-ginekolog

Svetlana Trindić-Stevanović

127

Dr Tatjana Živanović – pedijatar

Ms Milica Jović

127


SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU

 • Dr Zorana Zorić – šef
 • Bilana Ćosić – odgovorni fizioterapeut

LEKARI

FIZIOTERAPEUTI

LOKALI

Dr Radmila Urošević

Jelena Avramov

156

Jasminka Vujović

156

Ivana Jelača

156

Biljana Ćosić

156

Dr Zorana Zorić

Jasmina Filipović

156

Ljiljana Hajder

156

 Zora Kostić  156

Vera Petrović

156


 

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

 • Dr Snežana Veljanović – šef
 • Dragoslava Šuler – odgovorna sestra

Odeljene dečije i preventivne stomatologije

Dr Ksenija Dervišević

Dušica Đurić

148

Dr Slađana Kulović

Snežana Mitrović

     148

Dr Aleksandra Paljm Bušetić

   Jasminka Dedać

147

Dr Nada Obradović Praštalo

Mimica Laka

147

Odeljenje za bolesti usta i zuba

Dr Anka Bakić

Dragoslava Šuler

140

Dajana Nikolić

141

Dr. Slavica Nešović

Srđanka Bandović

141


Ambulanta VIŠNjIČKA BANjA

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Jelena Stefanović

Danijela Jovanović

2782 468

Dr Verica Lević

Jasminka Amanović

2782 468

Dr Dragan Miljković

Tijana Marjanović

2782 468


 

ODELjENE DEČIJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE

Dr Slavka Petrović

Mirjana Dosev Davitkov

2782 468

ODELjENjE ZA BOLESTI USTA I ZUBA

Dr Tanja Lučin Erceg

Lepša Stojanović

2782 468


AMBULANTA SLANCI

 SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Gordana Tomić

SvetlanaStojković

2776 290


VELIKO SELO

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Gordana Tomić

Svetlana Stojković

2784 729

Дом Здравља Палилула