Karaburma

Ogranak Karaburma

Prim dr Gordana Stojković Božić – spec.opšte medicine – Rukovodilac ogranka

Vms- Radmila Radovanović – odgovorna sestra ogranka

 Centrala : 2771 – 172

2771 – 930

2772 – 422

2773 – 640

 SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

 Prim.dr.Nada Krunić – šef

Ms Zorica Kocić – odgovorna sestra

LEKARI

SESTRE

LOKALI

Dr Ljubomir Bilić

Natalija Stanisavljević

116

Prim.mr.sci.med.dr Zlatinka Cvijan

Jelena Kljajević

114

Dr Mirjana Dakić

Gordana Kuzmanović

116

Dr Gordana Damjanović

Svetlana Teofilović

116

Dr Zoran Đelić

Ljiljana Čvorović

104

Dr Dragana Sirotanović

Kosana Veselinović

104

Dr Nena Jakovljević

Jasmina Popović

109

Dr Gordanas Ćuk-Šaraba

Jasmina Jović

107

Prim dr Nada Krunić

Dragana Živić

107

Dr Zoran Mijatović

Gordana Radovanović Rogić

104

Dr Branka Depolo

Biljana Stevančević

103

Dr Uroš Anđelković

Zorica Tomović

107

Prim mr.sci.med.dr Radmila Blagojević Restović

Nevenka Zelenović

107

Dr Sanja Simonović Savić

Ivana Lapadatović

114

Prim dr Gordana Stojković Božić

Zorica Kocić

109

Prim dr Dušica Vasiljević

Slobodanka Jukić

116

Dr Jasminka Živković

Dr Branka Depolo

Dr Liljana Sremčević

Dr Ljubomir Bilić

Dr Dragana Sirotanović

Ljubica Rabrenović

Stevančević Biljana

Sredojević Biljana

Stanisavljević Natalija

Kosana Veselinović

104

102

112

115

101

INTERVENCIJA

Dušica Dragišić

Slađana Mitić

118

PREVIJALIŠTE

Jasmina JovićSreten Matović

121

 

SLUŽBA KUĆNOG LEČENJA

Centrala : 2771 – 172

2771 – 930

2772 – 422

2773 – 640

Sandra Mišić

Ivana Nikolić

Mariana Vesković

Irena Petrović

Sanja Pilipović

145

PREVENTIVNI CENTAR

Vuletić Maja – nutricionista

Mira Marjanović – vms

138

Planiraju se akivnosti po Osnovnim Školama u vidu predavanja aktuelna za školski uzrast

SZZ ODOJČADI MALE I ŠKOLSKE DECE I OMLADINE

Dr Nada Jevremović – šef

vms Stanislava Stošić – odgovorna sestra

Centrala : 2771 – 172

2771 – 930

2772 – 422

2773 – 640

SZZ PREDŠKOLSKE DECE SA RAZVOJNIM SAVETOVALIŠTEM

Dr Nada Jevremović

Ivana Anđelović

169

Dr Snežana Vlahović

Slađana Tomić

169

Dr Tanja Živanović

Milica Jović

169

Dr Dragana Barać

Dr Dragica Popović

Olga Ćatić

Nada Tasić

169

Marica Kaplarević – logoped

169

Gordana Perišić – logoped

169

SZZ ŠKOLSKE DECE SA SAVETOVALIŠTEM ZA MLADE

Dr Dragana Maričić

Violeta Pantović

164

 Dr Jelena Damljanović

Dr Ružica  Milovanović-Spasić

Duška Budimir

164

Dr Dušica Paunović Milić

Stanislava Stošić

164

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

Dr Vesna Filipović

Jelena Krivokuća

123

Svetlana Trindić Stevanović

123

Dr Nenad Marković

Irena Đorđević

123

 Dr Vera Krstić

Nataša Ćirić

123

U toku je zakazivanje mamografije sa uputom izabranog ginekologa za korisnike od 50-60 godina.

SLUŽBA POLIVALENTNE PATRONAŽE

Vms Vera Madić

129

Vms Ljiljana Petrović

129

Vms Nataša Žunjić

129

Vms Vesna Žica

130

Vms Gabriela Đorđevski

130

Vms Mensura Ferati

130

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

– laboratorijski tehničari-

Stana Arnaut

134

Gordana Ristić

134

Jorda Pecić
     134
Marija Ivanović 134

SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKE I SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE DELATNOSTI

ODELJENJE INTERNE MEDICINE

Dr Dragoljub Mladenović – internista

Nataša Macanović

150

Dr Aleksandra Saveljić – internista

Zlata Kuzmanović

150

KABINET ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Dr Ljubomir Bilić- spec opšte medicine

Vms Dijana Vujadinović

127

Dr Leposava Ćirović- spec.opšte medicine

Vms Dijana Vujadinović

127

Dr Slaven Sekulić – spec.radiologije

Vms Dijana Vujadinović

127

Dr Milan Antonić– spec.radiologije

Vms Dijana Vujadinović

127

 Dr Nada Krunić-ginekolog

Svetlana Trindić-Stevanović

127

Dr Tatjana Živanović – pedijatar

Ms Milica Jović

127

SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU

Dr Zorana Zorić – šef

Bilana Ćosić – odgovorni fizioterapeut

LEKARI

FIZIOTERAPEUTI

LOKALI

Dr Radmila Urošević

Jelena Avramov

156

Jasminka Vujović

156

Ivana Jelača

156

Biljana Ćosić

156

Dr Zorana Zorić

Jasmina Filipović

156

Ljiljana Hajder

156

Zora Kostić

156

Vera Petrović

156

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Dr Snežana Veljanović – šef

Dragoslava Šuler – odgovorna sestra

Odeljene dečije i preventivne stomatologije

Dr Ksenija Dervišević

Dušica Đurić

148

Dr Lidija Franović Nešić

Verica Jovanović

148

Dr Anđelka Radaković

Mimica Laka

147

Dr Nada Obradović Praštalo

Ivana Crnobrnja

147

Dr Snežana Veljanović – ortodont

Snežana Olarević

142

Odeljenje za bolesti usta i zuba

Dr Anka Bakić

Dragoslava Šuler

140

Dajana Nikolić

141

 Dr. Slavica Nešović

Srđanka Bandović

141

Ambulanta VIŠNJIČKA BANJA

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Jelena Stefanović

Danijela Jovanović

2782 468

Dr Verica Lević

Jasminka Amanović

2782 468

Dr Dragan Miljković

Tijana Marjanović

2782 468

Odeljene dečije i preventivne stomatologije

Dr Slavka Petrović

Mirjana Dosev Davitkov

2782 468

Odeljenje za bolesti usta i zuba

Dr Tanja Lučin Erceg

Lepša Stojanović

2782 468

Ambulanta SLANCI

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Gordana Tomić

SvetlanaStojković

2776 290

Ambulanta VELIKO SELO

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Gordana Tomić

Svetlana Stojković

2784 729

Dom Zdravlja Palilula