Karaburma

Ogranak Karaburma

Prim dr Gordana Stojković Božić – spec.opšte medicine – Rukovodilac ogranka

Vms- Radmila Radovanović – odgovorna sestra ogranka

 Centrala : 2771 – 172

2771 – 930

2772 – 422

2773 – 640

 SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

 Prim.dr.Nada Krunić – šef

Ms Zorica Kocić – odgovorna sestra

LEKARI

SESTRE

LOKALI

Dr Ljubomir Bilić

Natalija Stanisavljević

116

Prim.mr.sci.med.dr Zlatinka Cvijan

Jelena Kljajević

114

Dr Mirjana Dakić

Mira Perkošan

116

Dr Gordana Damjanović

Svetlana Teofilović

116

Dr Zoran Đelić

Ljiljana Čvorović

104

Prim.dr Verica Lević

Kosana Veselinović

104

Dr Nena Jakovljević

Jasmina Popović

109

Dr Gordanas Ćuk-Šaraba

Jasmina Jović

107

Prim dr Nada Krunić

Dragana Živić

107

Dr Zoran Mijatović

Gordana Radovanović Rogić

104

Dr Mirjana Minić

Biljana Stevančević

103

Dr Uroš Anđelković

Zorica Tomović

107

Prim mr.sci.med.dr Radmila Blagojević Restović

Nevenka Zelenović

107

Dr Sanja Simonović Savić

Ivana Lapadatović

107

Prim dr Gordana Stojković Božić

Zorica Kocić

109

Prim dr Dušica Vasiljević

Rada Milošević

116

Dr Vera Vučeljić

Slobodanka Jukić

103

Dr Jasminka Živković

Dr Branka Depolo

Dr Liljana Sremčević

Dr Ljubomir Bilić

Dr Dragana Sirotanović

Ljubica Rabrenović

Stevančević Biljana

Sredojević Biljana

Stanisavljević Natalija

Kosana Veselinović

104

102

112

115

101

INTERVENCIJA

Gordana Kuzmanović

Slađana Mitić

118

PREVIJALIŠTE


Nikolić Ivana

121

 

SLUŽBA KUĆNOG LEČENJA

Centrala : 2771 – 172

2771 – 930

2772 – 422

2773 – 640

Sandra Mišić

Svetlana Stojković

Mariana Vesković

Irena Petrović

145

PREVENTIVNI CENTAR

Vuletić Maja – nutricionista

Mira Marjanović – vms

138

Planiraju se akivnosti po Osnovnim Školama u vidu predavanja aktuelna za školski uzrast

SZZ ODOJČADI MALE I ŠKOLSKE DECE I OMLADINE

Dr Nada Jevremović – šef

vms Stanislava Stošić – odgovorna sestra

Centrala : 2771 – 172

2771 – 930

2772 – 422

2773 – 640

SZZ PREDŠKOLSKE DECE SA RAZVOJNIM SAVETOVALIŠTEM

Dr Nada Jevremović

Ivana Anđelović

169

Dr Snežana Vlahović

Slađana Tomić

169

Dr Tanja Živanović

Vladinka Vladušić

169

Dr Dragana Barać

Dr Dragica Popović

Milica Jović

Nada Tasić

169

Marica Kaplarević – logoped

169

Gordana Perišić – logoped

169

SZZ ŠKOLSKE DECE SA SAVETOVALIŠTEM ZA MLADE

Dr Dragana Maričić

Violeta Pantović

164

 Dr Jelena Damljanović

Dr Ružica  Milovanović-Spasić

Duška Budimir

164

Dr Dušica Paunović Milić

Stanislava Stošić

164

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

Dr Vesna Filipović

Jelena Krivokuća

123

Dr Nada Katanić

Svetlana Trindić Stevanović

123

Dr Nenad Marković

Violeta Kovačević

123

 Dr Vera Krstić

Nataša Ćirić

123

U toku je zakazivanje mamografije sa uputom izabranog ginekologa za korisnike od 50-60 godina.

SLUŽBA POLIVALENTNE PATRONAŽE

Vms Vera Madić

129

Vms Ljiljana Petrović

129

Vms Nataša Žunjić

129

Vms Živanović Bojana

130

Vms Gabriela Đorđevski

130

Vms Ivana Denić

130

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

– laboratorijski tehničari-

Stana Arnaut

134

Goca Ristić

134

Marija Ivanović 134

SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKE I SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE DELATNOSTI

ODELJENJE INTERNE MEDICINE

Dr Dragoljub Mladenović – internista

Draginja Arsić

150

Dr Aleksandra Saveljić – internista

Zlata Kuzmanović

150

KABINET ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Dr Ljubomir Bilić- spec opšte medicine

Vms Dijana Vujadinović

127

Dr Leposava Ćirović- spec.opšte medicine

Vms Dijana Vujadinović

127

Prim dr Verica Lević – spec.opšte medicine

Vms Dijana Vujadinović

127

Dr Nada Katanić – ginekolog

Svetlana Irindić-Stevanović

127

Gas Jelena Krivokuća

127

Dr Zorica Aleksić – pedijatar

Ms Vladinka Vladušić

127

SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU

Dr Zorana Zorić – šef

Bilana Ćosić – odgovorni fizioterapeut

LEKARI

FIZIOTERAPEUTI

LOKALI

Dr Radmila Urošević

Jelena Avramov

156

Jasminka Vujović

156

Ivana Jelača

156

Biljana Ćosić

156

Dr Zorana Zorić

Jasmina Filipović

156

Ljiljana Hajder

156

Mileva Ivetić

156

Zora Kostić

156

Vera Petrović

156

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Dr Zvonko Zečević – šef

Dragoslava Šuler – odgovorna sestra

Odeljene dečije i preventivne stomatologije

Dr Ksenija Dervišević

Dušica Đurić

148

Dr Lidija Franović Nešić

Verica Jovanović

148

Dr Anđelka Radaković

Mimica Laka

147

Dr Nada Obradović Praštalo

Ivana Crnobrnja

147

Dr Snežana Veljanović – ortodont

Snežana Olarević

142

Dejana Zdravković-Jovanović

142

Odeljenje za bolesti usta i zuba

Dr Anka Bakić

Dragoslava Šuler

140

Dr Svetlana Jovanović

Dajana Nikolić

141

Dr Zvonko Zečević

Srđanka Bandović

141

Ambulanta VIŠNJIČKA BANJA

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Jelena Stefanović

Danijela Jovanović

2782 468

Dr Verica Lević

Hajduković Dragana

2782 468

Dr Dragan Miljković

Tijana Marjanović

2782 468

Odeljene dečije i preventivne stomatologije

Dr Slavka Petrović

Aleksandra Anđelović

2782 468

Odeljenje za bolesti usta i zuba

Dr Tanja Lučin Erceg

Lepša Stojanović

2782 468

Ambulanta SLANCI

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Gordana Tomić

Ristić Dragana

2776 290

Ambulanta VELIKO SELO

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Gordana Tomić

Ristić Dragana

2784 729

Dom Zdravlja Palilula