Karaburma

Ogranak Karaburma

 • Dr Vesna Gajić Dragović – vd-rukovodilac ogranka
 • Vms – Bajski Jelena – odgovorna sestra ogranka

Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Vesna Gajić Dragović- vd-šef službe

Ms Gordana Radovanović Rogić – odgovorna sestra

LEKARI

SESTRE

LOKALI

Dr Ljubomir Bilić

Natalija Stanisavljević

116

Dr Jovan Kostić

Gordana Živanović

114

Dr Mirjana Dakić

Mira Perkošan

116

Dr Gordana Damjanović

Gordana Kuzmanović

116

Dr Đurđica Šolak

Dr Radivojka Mandić

Vlahović Aleksandra

107

dr Milka Lukić

Jasmina Marinković

107

Dr Zoran Mijatović

Kosana Veselinović

104

Dr Branka Depolo

Biljana Stevančević

103

Dr Jelena Ilić

Zorica Kocić

103

Prim mr.sci.med.dr Radmila Blagojević Restović

Zorica Tomović

107

Dr Aleksandra Jakovljević Đorđević

Danijela Trajković

114

Dr Vesna Gajić Dragović

Svetlana Milojević

107

Dr Marija Jovanović

Slobodanka Jukić

116

dr Aleksandra Jovanović Ramadanović Đorić Milena 104
Dr Liljana Sremčević Sredojević Biljana 112
Dr Aleksandra Erić

Dr Marija Kojanić

Dr Sanja Bojković

­

­(privremeni lekari)

Dr Jadranka Stefanović

Infopult:

­

­

­Popović Jasmina

Stojković Svetlana

­­

­

­­

­

­­

Sanja Kocić

104

INTERVENCIJA

Tatjana Kovačević

Slađana Mitić

118

PREVIJALIŠTE

Rada Milošević
Vujović Nenad

121


SLUŽBA KUĆNOG LEČENjA I NEGE

Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

Lokal 138

 • ms Sanja Mlađenović
 • mt Željko Sajić
 • ms Dragica Jokić
 • ms Tijana Marjanović
 • mt Dejan Marković

SZZ PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE

Lekari nedeljno menjaju smenu

dr Dragana Maričić

dr Dragana Milovanović

dr Vesna Stanojević

dr Snežana Vlahović

dr Nina Korica

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

 • dr  – šef Vesna Stanojević
 • ms Katarina Dutka – odgovorna sestra

Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

SZZ PREDŠKOLSKE DECE SA RAZVOJNIM SAVETOVALIŠTEM

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Dr Stanojević Vesna

ms Kristina Nikolić

169

Dr Snežana Vlahović

ms Ivana Anđelović

169

Dr Dragana Milovanović

ms Biljana Mitrović

169

ms Staša Petrović
Dr Dragana Maričić ms Violeta Pantović

Marica Kaplarević – logoped

Tamara Damnjanović – logoped

169

Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

SZZ ŠKOLSKE DECE SA SAVETOVALIŠTEM ZA MLADE

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

ms Marija Perišić

167

 ms Dragana Frank

164

Dr Nina Korica

ms Dragana Kostić


SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

Dr Jelena Ostojić

Violeta Kovačević

Isidora Papić

Dr Nenad Marković

 Svetlana Trindić Stevanović

Nataša Ćirić

123

Dr Marina Zečević

Milena Kojadinović

U toku je zakazivanje mamografije sa uputom izabranog ginekologa za korisnike od 50-69 godina.

Napomena: u slučaju bolovanja ginekologa ili usled korišćenja godišnjeg odmora raspored rada se može izmeniti i obaveštenje se može dobiti telefonom (Karaburma : 2772-422/123)

Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

SLUŽBA POLIVALENTNE PATRONAŽE

Vms Ljiljana Petrović

129

Vms Ivana Vidojković

129

vms Marina Bulatović 130

Vms Sanja Petrović

Vms Milena Volf

130


Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

– laboratorijski tehničari-

Stana Arnaut

134

Nevena Ivanović

134

Marija Marjanović 134
Miljana Mijatović 134

Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKE I SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE DELATNOSTI

 • ODELjENjE INTERNE MEDICINE

Radno vreme lekara se odvija od utorka do petka u prepodnevnoj smeni  od  7 -13:30 sati

Dr Radmila Aksić

Zlata Kuzmanović

150

Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

 • KABINET ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Dr Ljubomir Bilić- spec opšte medicine

Vms Dijana Vujadinović

127

Dr Tatjana Ilić

Vms Dijana Vujadinović

127

Dr Tatjana Ilić

Vms Dijana Vujadinović

127

 Dr Jelena Ostojić-ginekolog

Violeta Kovačević

127

dr Jelena Damjanović

Ms Katarina Dutka

127


Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU

LEKARI

FIZIOTERAPEUTI

LOKALI

Dr Zorana Zorić

Jelena Avramov

156

Jasminka Vujović

156

Ivana Jelača

156

Biljana Ćosić

156

Jasmina Filipović

156

Ljiljana Hajder

156

Zora Kostić 156

Vera Petrović

Jelena Kocić

156


Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

 • Dr Snežana Veljanović – šef
 • Dragoslava Šuler – odgovorna sestra

Odeljene dečije i preventivne stomatologije

Dr Ksenija Dervišević

Dušica Đurić

148

Dr Aleksandra Paljm Bušetić

  Jasminka Dedać

147

Dr Nataša Jovanović

Mimica Laka

147

Centrala :

 • 2771 – 172
 • 2771 – 930
 • 2772 – 422
 • 2773 – 640

Odeljenje za bolesti usta i zuba

Dragoslava Šuler

140

Dr Nenezić Aleksandar

Dr Jelena Popović

Srđanka Bandović

Dajana Nikolić

141

Dajana Nikolić

141

Ortopedija vilica

Dr Snežana Veljanović

Snežana Olarević

Ivana Lapadatović

Sonja Jevremović-Petrović -zubni tehničar

142


Ambulanta VIŠNjIČKA BANjA

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

dr Andrija Stojanović

Dragana Živić

dr Ilić Rada (privremeni lekar)

Živana Cukavac

2782 468

dr Verica Lević (privremeni lekar)

Jovana Petrović

2782 468


ODELjENE DEČIJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE

Dr Slavica Nešović

Snežana Radaković

2782 468

ODELjENjE ZA BOLESTI USTA I ZUBA

Dr Tanja Lučin Erceg

Lepša Stojanović

2782 468


AMBULANTA SLANCI

 SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Jelena Stefanović

Mira Marjanović

2776 290


VELIKO SELO

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

Dr Jelena Stefanović

Mira Marjanović

2784 729

Дом Здравља Палилула