Одељење за економско финансијске послове

Одељење за економско финансијске послове шеф оделења:

б.д. Весна Катић – локал 107

Дом Здравља Палилула