Одељење за правне, кадровске и опште послове

– Одељење за правне, кадровске и опште послове шеф одељења:

Светлана Матић- локал 126

Дом Здравља Палилула