Рентген служба

 

Начелник : спец.радиологије Биљана Лапчевић-Крстић

Одговорни техничар: Зорица Радојковић

Прегледи се обављају од 7 – 19 сати радним даном. Суботом се не ради.
Прегледи се не заказују телефоном, већ лично на шалтеру службе.
Све информације се могу добити на телефон 322-4321, лок. 192. Кнез Данилова 16.

Дом Здравља Палилула